0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 18 вересня 2002 року № 352-р

м. Кіровоград

Про формування проекту обласного

бюджету на 2003 рік та заходи щодо

організації роботи по складанню

місцевих бюджетів області на 2003 рік

З метою забезпечення своєчасного складання проекту обласного бюджету на 2003 рік і здійснення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційних заходів щодо відповідних місцевих бюджетів, визначення напрямів пріоритетного спрямування бюджетних коштів для збалансованого економічного та соціального розвитку області:

1. Складання проекту обласного бюджету та бюджетів районів і міст обласного значення на 2003 рік здійснити на підставі напрямів бюджетної політики, визначених Постановою Верховної Ради України від 4 липня 2002 року № 32-ІV “Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік”, положень Бюджетного кодексу України, проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, вказівок Міністерства фінансів України про формування міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами на 2003 рік.

2. Покласти в основу розрахунку проекту обласного бюджету на 2003 рік основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області на 2003 рік та показники міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”.

3. Заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М., головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Серпокрилов В.М.) підготувати та провести у жовтні поточного року розширену нараду за участю структурних підрозділів облдержадміністрації - головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдержадміністрацій, міських голів, на якій розглянути стан формування місцевих бюджетів на 2003 рік та хід їх виконання у поточному році.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації - головним розпорядникам коштів обласного бюджету, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити під час формування проектів місцевих бюджетів безумовне дотримання принципів реальності та збалансованості;

з метою приведення зобов'язань на 2003 рік до реальних ресурсів бюджету здійснити ретельний аналіз ефективності використання бюджетних коштів у 2002 році та визначити пріоритетні напрями діяльності для забезпечення виконання своїх основних функцій;

розглянути питання про розширення надання платних послуг у межах чинного законодавства, оптимізацію структури і чисельності підвідомчих установ і організацій, що належать до сфери управління;

під час проведення розрахунків до показників бюджетів області на 2003 рік забезпечити здійснення заходів, спрямованих на економію коштів і раціональне споживання енергоносіїв та комунальних послуг;

з метою створення належних умов для виконання бюджету 2003 року здійснити до кінця поточного року заходи:

проаналізувати в місячний термін доцільність та обгрунтованість надання органами місцевого самоврядування пільг відповідним категоріям громадян та ініціювати перед відповідними місцевими радами розгляд питань щодо їх упорядкування;

вжити заходів для усунення порушень, виявлених у процесі проведення ревізій органами контрольно-ревізійної служби;

надавати інформації відповідно до плану організаційних заходів головному фінансовому управлінню у визначені терміни.

5. Враховуючи, що починаючи з травня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ має місце в бюджеті м.Олександрії, рекомендувати Олександрійському міськвиконкому вжити вичерпних заходів до її повного погашення та недопущення на початок
2003 року.

6. Структурним підрозділам облдержадміністрації - головним розпоряд-никам коштів обласного бюджету під час складання бюджетних запитів на 2003 рік асигнування на проведення заходів відповідно до прийнятих обласних програм передбачати в межах граничних обсягів видатків загального фонду обласного бюджету на 2003 рік, визначених головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, та врахувати кошти на погашення кредиторської заборгованості.

7. Обласному комунальному підприємству “Торговий дім “Кіровоградщина”, головному управлінню сільського господарства і продовольства, головному фінансовому управлінню облдержадміністрації до 20 жовтня 2002 року провести інвентаризацію заборгованості за бюджетними позичками, що надавались у минулі роки з обласного бюджету сільгосптоваровиробникам під регіональне замовлення, та внести пропозиції щодо передбачення в проекті бюджету розвитку на 2003 рік коштів від повернення зазначених позичок.

8. Головному фінансовому управлінню, управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації, враховуючи обмеженість коштів бюджету розвитку, визначити перелік найважливіших об'єктів будівництва, інших видатків бюджету розвитку, передбачених законодавством, та внести пропозиції облдержадміністрації. Здійснити заходи до кінця поточного року щодо зменшення заборгованості обласного бюджету за виконані роботи по будівництву.

9. Затвердити план організаційних заходів по складанню та затвердженню обласного бюджету на 2003 рік (додається) та забезпечити його виконання.

Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам розробити заходи по складанню та затвердженню відповідних місцевих бюджетів на
2003 рік.

10. Створити робочу групу по формуванню місцевих бюджетів області на 2003 рік у складі згідно з додатком.

Робочій групі, структурним підрозділам облдержадміністрації, державній податковій адміністрації в області, райдержадміністраціям, міськвиконкомам здійснювати постійний аналіз розрахункових показників проектів бюджетів області, міжбюджетних трансфертів на 2003 рік та проводити роботу щодо захисту інтересів місцевих бюджетів у Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Комітеті з питань бюджету Верховної Ради України.

11. Головному фінансовому управлінню, структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити проведення нарад, семінарів з представниками райдержадміністрацій, міськвиконкомів та їх економічних служб щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2003 рік.

12. Рекомендувати державній податковій адміністрації в області вжити вичерпних заходів до зменшення податкової заборгованості (недоїмки) перед місцевими бюджетами та звернути увагу на необхідність більш повного виявлення об'єктів оподаткування та справляння податків, взяти участь у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2003 рік.

13. Враховуючи, що у розрахунках міжбюджетних трансфертів для бюджетів області на 2003 рік передбачені видатки на утримання підрозділів місцевої міліції (дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, патрульно-постової служби, дільничних інспекторів, адресно-довідкового бюро, спеціальних приймальників-розподільників, приймальників-розподільників для неповнолітніх), управлінню внутрішніх справ МВС України в Кіровоградській області, головному фінансовому управлінню облдержадміністрації опрацювати на рівні Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів України питання щодо відповідності чисельності працівників, утримання яких передбачається здійснювати за рахунок місцевих бюджетів, фінансовому забезпеченню відповідно до розрахункових показників Міністерства фінансів України.

14. Координацію роботи по виконанню цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В. МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 18 вересня 2002 року № 352-р

П Л А Н

організаційних заходів по складанню та затвердженню

обласного бюджету на 2003 рік

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Провести попередні розрахунки по­казників дохідної та видаткової частини обласного бюджету на 2003 рік (поточного бюджету та бюджету розвитку), виходячи з прогнозних розрахунків Мінфіну по визначенню міжбюджетних трансфертів

Вересень-жовтень

2002 року

Головне фінансове управління облдерж-адміністрації

2.

Уточнити перелік головних розпорядників коштів обласного бюджету, визначених рішенням обласної ради від 25 грудня 2001 рік № 299 “Про обласний бюджет на 2002 рік”

До 15 жовтня

Головне фінансове управління облдерж-адміністрації

3.

Довести до головних розпорядників граничні обсяги видатків загального фонду обласного бюджету на 2003 рік, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів, разом з документами, необхідними для складання бюджетних запитів на 2003 рік

До

20 листопада

Головне фінансове управління облдерж-адміністрації

4.

Організувати роботу з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня по складанню бюджетних запитів на 2003 рік та подати головному фінансовому управлінню облдерж-адміністрації бюджетні запити згідно з установленими вимогами та пропозиції щодо призупинення дії обласних програм і заходів (їх окремих положень), реалізацію яких неможливо забезпечити у межах граничних обсягів видатків загального фонду обласного бюджету на

2003 рік

У тижневий термін після доведення головним фінансовим управлінням граничних обсягів видатків

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

5.

Визначити механізм розподілу додаткової дотації з державного бюджету України на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у розрізі бюджетів області та подати його на погодження Міністерству фінансів України і на затвердження обласній державній адміністрації

До

15 листопада

Головне фінансове управління облдерж-адміністрації

6.

Підготувати узгоджені пропозиції щодо розподілу субвенцій з державного бюджету України між бюджетами районів і міст обласного значення відповідно до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, окремих постанов Кабінету Міністрів України, що будуть визначати порядок і механізм надання субвенцій

До 25 листопада

Головні управління: фінансове, праці та соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи,

управління: охорони здоров'я, освіти і науки, інвестиційної діяльності, промис-ловості, енергетики, транспорту та зв'язку, облдержадміністрації

7.

Для обрахунку обсягу доходів обласного бюджету на 2003 рік подати головному фінансовому управлінню прогнозні дані щодо:

прибутку підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

сум надходжень від приватизації майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

сум надходжень плати за ліцензії на певні види господарської діяльності;

сум надходжень плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

До 20 жовтня

Управління з питань власності облдерж-адміністрації

Управління з питань власності облдержадміністрації

Головне управління економіки, управління: житлово-комуналь-ного господарства, освіти і науки, місто-будування та архітек-тури облдержадмі-ністрації

Регіональне управ-ління департаменту з питань адміністру-вання акцизного збору державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області

8.

Для підготовки пояснювальної записки та інших матеріалів до проекту рішення про обласний бюджет на 2003 рік подати головному фінансовому управлінню:

інформацію про стан надходжень доходів до бюджетів усіх рівнів у розрізі районів і міст обласного значення у 2002 році;

довідку про суми податкових пільг, наданих місцевими радами у 2002 році, у розрізі районів і міст;

прогнозні показники на 2003-2005 роки по основних видах доходів до бюджетів усіх рівнів у розрізі районів і міст;

інформацію про соціально-економічний стан області в цілому та у розрізі адміністративно-територіальних одиниць і прогноз розвитку на 2003 рік;

перелік інвестиційних програм на 2003 рік та 2004-2006 роки;

показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані у бюджеті, за умови, що реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

пояснення до проекту обласного бюджету в частині видатків

До 15 листопада

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в області

Головне управління економіки облдерж-адміністрації

Управління інвести-ційної політики обл-держадміністрації

Головні розпорядники коштів

Головні розпорядники коштів

9.

Подати проект обласного бю­джету на 2003 рік на схвалення облдержадміністрації

До 1 грудня

Головне фінансове управління облдерж-адміністрації

10.

Підготувати проект обласного бюджету на 2003 рік та усі необхідні матеріли, що до нього додаються згідно зі ст. 76 Бюджетного кодексу України, для подання на розгляд постійних комісій обласної ради та на затвердження обласній раді

У терміни, визначені обласною радою

Головне фінансове управління облдерж-адміністрації

______________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 18 вересня 2002 року № 352-р

С К Л А Д

робочої групи по формуванню місцевих бюджетів області

на 2003 рік

Голова робочої групи

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови робочої групи

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Секретар робочої групи

АНІСІМОВА

Анжела Миколаївна

-

начальник відділу зведеного бюджету голов-ного фінансового управління облдерж-адміністрації

Члени робочої групи:

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту та туризму облдержадмі-ністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

КОРОТИЧ

Галина Олександрівна

-

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛУЦЕНКО

Володимир Миколайович

-

заступник начальника управління інвестицій-ної політики облдержадміністрації

ЛЮБЧЕНКО

Олексій Миколайович

-

перший заступник голови державної податкової адміністрації у Кіровоградській області

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

ПОНОМАРЬОВА

Марія Іванівна

-

керуюча Кіровоградським відділенням Промінвестбанку, голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації (за згодою)

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ХАРЧЕНКО

Віра Андріївна

-

перший заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

4

3

1

2

3

4

1

2

Продовження додатка