0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 25 вересня 2002 року № 358-р

м. Кіровоград

Про фінансування додаткових заходів

та об"єктів з обласного фонду охорони

навколишнього природного середовища

На підставі ст.18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та в доповнення до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
26 березня 2002 року № 110-р "Про фінансування заходів та об"єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища" і з метою поліпшення екологічного стану в області:

1. Затвердити додатковий перелік природоохоронних заходів та об"єктів, які будуть фінансуватися у другому півріччі 2002 року з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний фонд) у сумі 250 тис.грн. (додається).

2. Головному розпоряднику коштів обласного фонду забезпечити фінансування зазначених природоохоронних заходів та об"єктів у міру надходження коштів та здійснювати контроль за цільовим і економним їх використанням.

3. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2002 року № 110-р "Про фінансування заходів та об"єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, а саме:

у п.2 розділу ІІ замінити слова "парк державного значення "Боковеньківський" на "лісове дослідне господарство - парк "Веселі Боковеньки".

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 вересня 2002 року № 358-р

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів та об"єктів, які будуть фінансуватися

з фонду охорони навколишнього природного середовища

у 2002 році

п/п

Код видатку

Заходи та об"єкти

Сума, тис.грн.

Примітки

1.

240602

Добудова складу зберігання ядохімікатів Крупського агро-хімцентру, Кіровоградський район

30,0

Дозволить вирішити проблему зберігання ядохімікатів у районі. Розроблена проектно-кошторисна документація

2.

240601

Розчистка водосховища у

смт Павлиш, Онуфріївський район

200,0

Розпочаті роботи по поліпшенню екологічного стану регіону. Наявна вся проектно-кошторисна документація

3.

240602

Переобладнання автомобіля для збору та транспортування відходів виробництва (ртуті), ТОВ "Науково-виробнича фірма "Екоцентр"

3,0

Згідно з протоколом № 15 засідання постійної обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та над-звичайних ситуацій від

20 червня 2002 року

4.

240601

Продовження розробки проекту створення регіональ-ного ландшафтного парку державного значення "Боковеньківський", Долинський район

17,0

Закон України "Про Загально-державну програму форму-вання національної екологіч-ної мережі України на

2000-2015 роки"

УСЬОГО

250,0

___________________