0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 13 вересня 2002 року № 348-р

м. Кіровоград

Про продовження випуску обласної

"Книги Пам"яті України" та "Книги

Скорботи України"

На виконання Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 713 "Про історико-меморіальний серіал "Книга Пам"яті України", доручення Прем"єр-міністра України від 21 серпня 2002 року № 9128/1, з метою підготовки до відзначення 60-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та вжиття додаткових заходів, спрямованих на увічнення пам"яті захисників Батьківщини, а також цивільних громадян України, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни і під час воєнних конфліктів за кордоном:

1. Обласній редакційній колегії "Книга Пам"яті України", Пошуково-видавничому агентству "Книга Пам"яті України", рекомендувати міським, районним радам, райдержадміністраціям продовжити науково-пошукову роботу по підготовці матеріалів до обласної "Книги Скорботи України", а також матеріалів до додаткового тому "Книги Пам"яті України" і завершити цю роботу до 60-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

2. З метою активізації роботи по виконанню Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 713 та рішень Кабінету Міністрів України з цього питання райдержадміністраціям, рекомендувати міським, селищним, сільським радам у вересні-жовтні 2002 року на засіданнях колегій та виконкомів розглянути стан підготовки, складання поіменних списків для видання "Книги Пам"яті України" та "Книги Скорботи України", вжити вичерпні заходи щодо забезпечення подальшої реалізації вимог вищезазначених документів.

3. Обласній редакційній колегії "Книга Пам"яті України", Пошуково-видавничому агентству забезпечити необхідний рівень організаційного і науково-методичного керівництва підготовкою та випуском історико-меморіального серіалу "Книга Пам"яті України" та "Книга Скорботи України", активніше залучати до цієї роботи відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, інші місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації.

4. Обласній редакційній колегії "Книга Пам"яті України", відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам створити належні умови для діяльності обласного Пошуково-видавничого агентства "Книга Пам"яті України", районних, міських редакційних комісій.

5. Обласній редакційній колегії "Книга Пам"яті України", обласному Пошуково-видавничому агентству "Книга Пам"яті України" за участю районних, міських редакційних комісій розробити план-графік виконання робіт та до
30 жовтня 2002 року подати його облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам.

6. Головному фінансовому управлінню, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам передбачати у відповідних бюджетах кошти на фінансування випуску поіменних видань "Книги Пам"яті України" і "Книги Скорботи України", вживати заходи по залученню коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Державному архіву Кіровоградської області, рекомендувати управлінню Служби безпеки України, управлінню МВС України в Кіровоградській області, обласному управлінню юстиції надавати практичну допомогу обласній редакційній колегії "Книга Пам"яті України", міським, районним редакційним комісіям у підготовці матеріалів про співвітчизників, загиблих у роки другої світової війни та під час тимчасової окупації області німецько-фашистськими загарбниками.

8. Райдержадміністраціям, рекомендувати міським радам оновити склади редакційних комісій, затвердивши їх головами заступників голів райдержадміністрацій та міських голів, визначити термін остаточного завершення науково-пошукової роботи в Державному архіві області та районних, міських архівах і протягом місяця подати пропозиції обласній редакційній колегії "Книга Пам"яті України".

9. Управлінням культури, освіти і науки облдержадміністрації, рекомендувати обласному військовому комісаріату організувати і провести в міських районних бібліотеках, навчальних закладах, військових частинах області читацькі конференції по книгах "Книга Пам"яті України" та "Книга Скорботи України", поповнити бібліотечні фонди області, військових частин виданням історико-меморіального серіалу "Книга Пам"яті України" та "Книга Скорботи України".

10. Державному Центрально-Українському видавництву своєчасно, згідно з графіком, видавати історико-меморіальний серіал "Книга Пам"яті України" та "Книга Скорботи України", дотримуватись технічних вимог до видавничого оформлення і поліграфічного виконання видань і завершення цих робіт згідно з графіком Пошуково-видавничого агентства "Книга Пам"яті України".

11. Затвердити новий склад обласної редакційної колегії "Книга Пам"яті України" згідно з додатком.

12. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, обласному відділенню Пошуково-видавничого агентства "Книга Пам"яті України" про хід виконання даного розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію двічі на рік до 1 січня та 1 липня.

13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 13 вересня 2002 року № 348-р

СКЛАД

обласної редакційної колегії "Книги Пам"яті України"

Голова редколегії

ОСАДЧИЙ

Євген Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

Заступник голови редколегії

ПУСТОВИЙ

Всеволод Петрович

-

керівник обласного відділення Пошуково-видавничого агентства "Книга Пам"яті України"

Відповідальний секретар редколегії

АЛЕКСАНДРОВА

Тетяна Михайлівна

-

головний редактор обласного агентства "Книга Пам"яті України"

Члени редколегії:

АБРАМОВ

Анатолій Анатолійович

-

заступник начальника управління з питань фізкультури, спорту і туризму облдерж-адміністрації

ВОЛОК

Микола Микитович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ЄРЕЩЕНКО

Микола Юхимович

-

голова обласної ради ветеранів війни і праці (за згодою)

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдержадміністрації

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції

(за згодою)

ПЛЄШАКОВ

Олександр Вікторович

-

заступник обласного військового комісара

СЕРДЮК

Валентина Онисимівна

-

заступник голови ради обласної організації Українського товариства охорони пам"яток історії та архітектури (за згодою)

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

ТКАЧЕНКО

Олександр Савич

-

завідуючий прес-центром Федерації профспілок області (за згодою)

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

ЧВАНЬ

Тамара Володимирівна

-

директор Державного архіву області

ЧИГРІН

Микола Станіславович

-

Кіровоградський міський голова (за згодою)

ШЕПЕЛЬ

Федір Олександрович

-

старший референт прес-групи управління СБУ в Кіровоградській області (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

3

2

Продовження додатка