0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 9 вересня 2002 року № 343-р

м. Кіровоград

Про організацію проведення призову

громадян України на строкову військову

службу у жовтні-листопаді 2002 року

На підставі ст.27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов"язок і військову службу" та Указу Президента України від 29 серпня
2002 року № 781 "Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу в жовтні-листопаді
2002 року" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу":

1. Затвердити склад обласної призовної комісії та обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби згідно з додатками 1, 2.

2. Голові обласної призовної комісії Перевознику А.В.:

організувати роботу обласних призовної комісії та комісії у справах альтернативної (невійськової) служби щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства при проведенні призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також перевірки законності надання відстрочок та звільнення від призову районними призовними комісіями;

передбачити заслуховування голів районних і міських призовних комісій про підготовку та проведення призову громадян області на строкову військову службу.

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

організувати і провести призов і відправку на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Військ Цивільної оборони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також на альтернативну (невійськову) службу у жовтні-листопаді 2002 року громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки виповнилось 18 років, які не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу;

до 20 вересня 2002 року своїми розпорядженнями і рішеннями затвердити основний та резервний склад районних і міських призовних комісій, а також комісій у справах альтернативної (невійськової) служби та організувати їх роботу;

забезпечити своєчасне прибуття призовників на районні, міські призовні комісії та обласний збірний пункт (далі - ОЗП). Надати дійову і своєчасну допомогу військовим комісаріатам щодо розшуку осіб, які навмисне ухиляються від медичного огляду та призову на строкову військову службу;

з метою організованого та якісного проведення призову, підвищення рівня спеціальної підготовки осіб, які залучаються до роботи на призовних дільницях, перед початком призову провести інструктивно-методичні збори районних (міських) військових комісарів та лікарів-спеціалістів, а також проконтролювати проведення цих занять для членів районних (міських) призовних комісій;

відповідно до ст.5 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" забезпечити проходження громадянами альтернативної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності, діяльність яких пов"язана із соціальним захистом населення, охороною здоров"я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним господарством;

сприяти працевлаштуванню військовослужбовців, звільнених у запас, згідно з чинним законодавством;

здійснювати постійний контроль за роботою районних, міських комісій у справах альтернативної (невійськової) служби щодо додержання вимог чинного законодавства.

4. Управлінню охорони здоров"я облдержадміністрації для забезпечення роботи обласної призовної комісії, проведення медичного огляду призовників на ОЗП:

направити за замовленням обласного військового комісаріату необхідну кількість лікарів і середнього медичного персоналу для комплектації медичної комісії обласного збірного пункту;

виділити на період підготовки та призову громадян на строкову військову службу у лікувальних установах області ліжка для проведення обстеження і лікування призовників, направлених призовними комісіями. Стаціонарне обстеження провести у десятиденний термін;

довести до відома облвійськкомату перелік лікувальних установ області для медичного обстеження, лікування допризовної і призовної молоді;

медичний огляд призовників провести відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах.

5. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдерж-адміністрації забезпечити до 20 вересня 2002 року ОЗП спортивним інвентарем, надати допомогу у проведенні спортивно-масових заходів.

6. Управлінню культури облдержадміністрації узгодити з облвійськкоматом і провести на ОЗП шефські концерти для призовників, які відбувають до військових частин.

7. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації надати необхідну допомогу щодо розгортання на території ОЗП торгівельної точки, в якій передбачити продаж безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, засобів особистої гігієни.

8. Управлінню МВС України в області забезпечити додержання порядку на ОЗП, районних, міських призовних діяльницях під час перевезення та відправки призовників, а також сприяти у розшуку, затриманні та доставці до райміськвійськкоматів призовників, які ухиляються від явки на призовні комісії. У двотижневий строк направляти у військові комісаріати повідомлення про виявлення призовників, які не перебувають на військовому обліку, а також про осіб, які отримали громадянство України.

Рекомендувати органам дізнання та попереднього (досудового) слідства повідомляти у семиденний строк районні, міські військові комісаріати про призовників, щодо яких ведеться дізнання або попереднє (досудове) слідство, а також про вироки стосовно військовозобов"язаних призовників, що набрали законної сили.

9. ВАТ "Кіровоградавтотранс", Знам"янській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці виділити необхідну кількість автомобільного транспорту та місць у пасажирських вагонах згідно з заявками військових комісаріатів. Перевозити зазначених громадян у встановлені строки із забезпеченням заходів безпеки та здійснювати розрахунки згідно з чинним законодавством відповідно до діючих взаємоузгоджених тарифів.

10. Рекомендувати ВАТ "Кіровоградобленерго" під час проведення призову громадян на строкову військову службу забезпечити постійне енергопостачання на ОЗП.

11. Рекомендувати Кіровоградській дирекції ВАТ "Укртелеком" на період проведення призову громадян на строкову військову службу забезпечити ОЗП надійним зв"язком з районами.

12. Кіровоградській обласній телерадіокомпанії, редакції газети "Народне слово" висвітлювати хід призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України.

13. Обласному військовому комісару проінформувати облдержадмініст-рацію через відділ з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації про стан виконання даного розпорядження до 10 січня 2003 року.

14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 9 вересня 2002 року № 343-р

С К Л А Д

обласної призовної комісії

Голова комісії

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

КАРПЕНКО

Григорій Петрович

-

в.о.начальника відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдерж-адміністрації

Відповідальний секретар комісії

ЗГРИВЕЦЬ

Михайло Васильович

-

спеціаліст з питань розробки мобілізаційних документів відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдерж-адміністрації

Секретар комісії

ВАСЮК

Олексій Якович

-

головний спеціаліст відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Члени комісії:

АБРАМОВ

Анатолій Анатолійович

-

заступник начальника управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

ВОРОНОВ

Юрій Олексійович

-

голова обласного комітету Товариства сприяння обороні України

ГАРБА

Микола Миколайович

-

заступник начальника управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

ДАНЧУК

Володимир Іванович

-

обласний військовий комісар

ДРОК

Григорій Миколайович

-

заступник начальника обласного управління юстиції

ЄРЕЩЕНКО

Микола Юхимович

-

голова обласної організації ветеранів України (за згодою)

ЗГРИВЕЦЬ

Ірина Михайлівна

-

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

КОВАЛЕНКО

Сергій Миколайович

-

заступник начальника штабу управління МВС України в Кіровоградській області

ЛЄБЄДЄВ

Сергій Олександрович

-

начальник відділу обласного військового комісаріату

ПИЛИПЧУК

Володимир Григорович

-

заступник обласного військового комісара з виховної роботи

ПОТАПОВА

Ольга Миколаївна

-

заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

РЕДЬКІН

Володимир Миколайович

-

методист кабінету допризовної підготовки юнаків управління освіти і науки облдерж-адміністрації

РИМАР

Володимир Михайлович

-

заступник начальника управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

РУДЬ

Олександр Хомич

-

начальник медичного відділення - голова обласної медичної комісії обласного військового комісаріату

СВЯТУК

Григорій Тимофійович

-

голова обкому профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів, заступник голови Федерації профспілок області (за згодою)

СЕМЕНЮК

Іван Миколайович

-

заступник начальника управління Служби безпеки України у Кіровоградській області (за згодою)

ТАРАСЕНКО

Євген Олександрович

-

заступник начальника управління охорони здоров"я облдержадміністрації

ЧИНАБЕКОВА

Катерина Тезекбаївна

-

заступник начальника управління у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації

ШЕВЧУК

Іван Миколайович

-

заступник командира військової частини

А-1575 з виховної роботи

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 9 вересня 2002 року № 343-р

С К Л А Д

обласної комісії у справах альтернативної (невійськової)

служби

Голова комісії

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

МАЛЬОВАНА

Раїса Михайлівна

-

заступник начальника управління праці та зайнятості населення головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Відповідальний секретар комісії

ПОСТОЛАТІЙ

Євген Володимирович

-

головний спеціаліст відділу праці головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Члени комісії:

ДАНЧУК

Володимир Іванович

-

обласний військовий комісар

ДРОК

Григорій Миколайович

-

заступник начальника обласного управління юстиції

КАРПЕНКО

Григорій Петрович

-

в.о.начальника відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдерж-адміністрації

ЛЄБЄДЄВ

Сергій Олександрович

-

начальник відділу обласного військового комісаріату

РОДІОНОВА

Марина Олексіївна

-

начальник обласного центру зайнятості

СИЛАЄВА

Ольга Яківна

-

голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національ-ностей, міграції та релігій облдержадмі-ністрації

ТАРАСЕНКО

Євген Олександрович

-

заступник начальника управління охорони здоров"я облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

4

2

Продовження додатка 1

2

Продовження додатка 2