0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 9 вересня 2002 року № 342-р

м. Кіровоград

Про заходи щодо забезпечення реалізації

в області конституційного права громадян

на звернення

На виконання Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення", доручення Прем"єр-міністра України від 21 серпня 2002 року № 9096/1 та з урахуванням того, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань обласної, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування області, відповідальним обов"язком їх посадових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності регіону і держави:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення реалізації в області конституційного права громадян на звернення (додаються).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам розро-бити відповідні заходи та подати їх облдержадміністрації до 1 жовтня 2002 року.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам надавати інформацію про виконання зазначених заходів відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації щороку до 5 січня.

4. Апарату облдержадміністрації узагальнювати надані інформації та інформувати голову облдержадміністрації щороку до 25 січня.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження та заходів покласти на заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 9 вересня 2002 року № 342-р

ЗАХОДИ

щодо забезпечення реалізації в області конституційного

права громадян на звернення

1. Підвищити відповідальність посадових осіб за якість і ефективність роботи із зверненнями громадян та забезпечити безумовне виконання вимог Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 та доручення Прем"єр-міністра України від 21 серпня 2002 року № 9096/1.

Керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські голови

Постійно

2. Запровадити автоматизовану програму обліку звернень громадян в апараті облдержадміністрації.

Відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації

2003-2004 роки

3. Визначити працівників, відповідальних за роботу по розгляду звернень громадян, розробити відповідні посадові інструкції.

Керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, голови райдержадміністрацій

До 1 січня 2003 року

4. Забезпечити кваліфікований, неупереджений, об"єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників; надання у встановлені законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду та недопущення повторних звернень з одних і тих же питань на адресу органів влади вищого рівня.

Керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські голови

Постійно

5. Ретельно перевіряти усі звернення громадян, у яких йдеться про недоліки у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вживати заходи для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень.

Голови райдержадміністрацій, міські голови

Постійно

6. Взяти під особистий контроль розгляд звернень громадян категорій населення, зазначених у абзацах 4,5 ст.2 Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700.

Керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські голови

Постійно

7. Проводити щоквартальний систематичний аналіз і узагальнення звернень громадян та стану цієї роботи, розглядати зазначені питання на засіданнях колегій та виконкомів, вживати заходи по усуненню причин, що породжують скарги, у засобах масової інформації висвітлювати заходи, що вживаються.

Керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, відділ роботи із зверненнями

громадян апарату облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій, міські голови

Постійно

8. Забезпечити проведення особистого прийому громадян не рідше одного разу на місяць, у тому числі й у позаробочий час за місцем роботи та проживання громадян, відповідно до затверджених графіків прийому громадян.

Заступники голови облдержадміністрації,

керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські голови

Згідно з затвердженими графіками

9. Розробити та затвердити заходи, спрямовані на підвищення рівня правової освіти населення, надання безоплатної правової допомоги, забезпечити постійний контроль за їх реалізацією.

Обласне управління юстиції, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

До 31 грудня 2002 року

10. Починаючи з січня 2003 року, головам райдержадміністрацій особисто звітувати перед головою обласної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян згідно з графіком, розробленим апаратом облдержадміністрації.

Запровадити періодичне особисте звітування керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій перед головами райдержадміністрацій.

Голови райдержадміністрацій

Згідно із затвердженими графіками

11. Посилити персональну відповідальність посадових осіб щодо додержання вимог Закону України "Про звернення громадян" з питань належної організації роботи із зверненнями громадян та результатів вирішення порушених у них питань відповідно до вимог вищезазначеного Указу Президента України.

Керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські голови

Постійно

12. Забезпечити контроль за виконанням Закону України "Про звернення громадян", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян у підпорядкованих організаціях, установах та підприємствах.

Керівники структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські голови

Постійно

______________________

3