0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 21 серпня 2002 року № 320-р

м. Кіровоград

Про завдання щодо поліпшення

комплексних показників соціально-

економічного розвитку області

Комплексна оцінка показників соціально-економічного розвитку області головним управлінням з питань економічної політики Адміністрації Президента України за підсумками першого півріччя 2002 року показала, що внаслідок послаблення контролю і відповідальності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації втрачені раніше завойовані позиції по темпах росту обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, обсягах інвестицій в житлове будівництво, інноваційній діяльності та інших сферах діяльності. В результаті загальне рейтингове місце області серед інших регіонів України знизилось з 16 у І кварталі до 25 у першому півріччі 2002 року. Не ведеться постійний моніторинг показників соціально-економічного розвитку, не здійснюється порівняння з середніми показниками по країні та іншими регіонами, не вживаються упереджувальні заходи щодо недопущення спаду в окремих секторах економіки і соціальної сфери.

Незважаючи на деяке поліпшення рейтингових позицій області за результатами роботи у січні-липні п.р. у промисловості, сільському господарстві, торгівлі, загальна комплексна оцінка роботи галузей ще не відповідає наявним організаційним, ресурсним і фінансовим можливостям.

З метою підвищення ролі і відповідальності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації за поліпшення комплексних показників соціально-економічного розвитку області, надолуження допущеного відставання:

1. Відмітити недостатній рівень організаторської і контрольної роботи структурних підрозділів облдержадміністрації щодо забезпечення належних показників соціально-економічного розвитку області у 2002 році.

2. Звернути увагу:

в.о. начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації Гавренкової Т.С. на низькі показники темпів росту обсягів промислової продукції, високу питому вагу бартерних операцій та значну кількість непрацюючих підприємств;

начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Литвина Ю.О. на високий рівень питомої ваги бартерних операцій у сільському господарстві;

начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Серпокрилова В.М. на низький рівень виконання річних призначень по надходженнях до місцевих бюджетів;

начальника служби у справах неповнолітніх Погинайка П.М. на зростання злочинності серед неповнолітніх.

Зажадати від них вжиття дієвих заходів щодо поліпшення ситуації у відповідних сферах діяльності.

3. Визнати недостатньою роботу управління внутрішньої політики (Яременко О.П.), у справах преси та інформації (Волок М.М.), у справах сім'ї та молоді (Лещенко Е.В.), інспекції державного технічного нагляду
(Самойленко В.П.), управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (Бондаренко О.М.) по визначенню критеріїв оцінки стану справ у відповідних сферах діяльності і зобов'язати їх керівників у місячний термін визначити конкретні показники роботи та зажадати від них підвищення рейтингу області серед інших регіонів України.

4. Зобов'язати начальників структурних підрозділів облдержадміністрації налагодити щомісячну розробку та реалізацію показників розвитку галузей та напрямків діяльності, які забезпечують виконання показників програми соціально-економічного розвитку області на 2002 рік.

5. Попередити начальників структурних підрозділів облдержадміністрації про персональну відповідальність щодо забезпечення високих кількісних і якісних показників соціально-економічного розвитку області порівняно з іншими регіонами України.

6. Запровадити щомісячний моніторинг показників соціально-економічного розвитку області, порівняння з іншими регіонами України та середніми по країні, провести необхідну організаторську роботу з містами і районами, керівниками підпорядкованих підприємств, організацій та установ щодо поліпшення діяльності відстаючих територій, галузей і сфер, маючи за мету щомісячне поліпшення рейтингової оцінки області.

7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити узагальнення галузевих показників, оцінку тенденцій поліпшення показників соціально-економічного розвитку області порівняно з іншими регіонами України і щомісячно надавати узагальнені показники керівництву облдержадміністрації.

8. Заступникам голови облдержадміністрації посилити організаторську і контрольну роботу щодо відновлення втрачених позицій по темпах зростання обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва, збільшення обсягів іноземних і вітчизняних інвестицій, прискорення погашення заборгованості із заробітної плати в галузях матеріального виробництва і соціальної сфери, підвищення прибутковості роботи секторів економіки, подолання взаємозаборгованості підприємств, організацій та установ (перелік показників додається).

9. Заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М. забезпечити внесення змін до порядку преміювання голів райдержадміністрацій, заступників голів та внести пропозиції щодо порядку преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

10. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації подавати інформацію про стан виконання даного розпорядження головному управлінню економіки облдержадміністрації щомісяця до 15 числа.

11. Головному управлінню економіки облдержадміністрації аналізувати стан виконання даного розпорядження та подавати узагальнену інформацію заступникам голови облдержадміністрації щомісяця до 25 числа.

12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до їх функціональних повноважень.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 серпня 2002 року № 320-р

П Е Р Е Л І К

показників, за якими визначається рейтинг регіонів Головним

управлінням з питань економічної політики Адміністрації

Президента України

 1. Темп росту промислового виробництва, %

 2. Обсяг виробництва промислової продукції на одну особу, грн.

 3. Темп росту виробництва товарів народного споживання, %

 4. Виробництво товарів народного споживання на одну особу, грн.

 5. Темп росту валової продукції сільського господарства, %

 6. Валова продукція сільського господарства на одну особу, грн.

 7. Рентабельність сільськогосподарського виробництва, %

 8. Темп росту підрядних робіт, %

 9. Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, у діючих цінах, грн.

 10. Обсяг інвестицій в житлове будівництво на одну особу, у діючих цінах, грн.

 11. Частка інноваційно активних підприємств, %

 12. Частка бартеру в промисловості, %

 13. Частка бартеру в сільському господарстві, %

 14. Обсяг іноземних інвестицій на душу населення, дол.США

 15. Обсяг експорту на одну особу, дол.США

 16. Частка збиткових підприємств, %

 17. Стан розрахунків за електроенергію грошима, %

 18. Темп зміни податкового боргу до зведеного бюджету, %

 19. Питома вага простроченої дебіторської заборгованості, %

 20. Питома вага простроченої кредиторської заборгованості, %

 21. Питома вага штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, %

 22. Рівень безробіття, %

 23. Темп росту реальних доходів населення, %

 24. Роздрібний товарооборот підприємств - юридичних осіб на одну особу, грн.

 25. Реалізація послуг на одну особу, грн.

 26. Індекс споживчих цін, %

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

3

2