0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 2 серпня 2002 року № 287-р

м. Кіровоград

Про усунення порушень

законодавства при реформуванні

аграрного сектора економіки

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10 липня 2002 року інд.№ 22 № 7666/47 про вжиття конкретних заходів щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки, причин і умов, що їм сприяють, вказаних у поданні Генеральної прокуратури України до Кабінету Міністрів України від 4 липня 2002 року
№ 07/2-146вих., та спільного наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державного комітету України по земельних ресурсах, Української академії аграрних наук України від 25 липня 2002 року № 206/336/128/60 "Про усунення порушень законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки, виявлених Генеральною прокуратурою України":

1. Затвердити склад обласної робочої групи щодо усунення порушень законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки, причин та умов, що їм сприяють, згідно з додатком.

2. Членам обласної робочої групи визначитись і спільно зі спеціалістами райдержадміністрацій провести перевірки дотримання чинного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки в районах області, при виявленні порушень вжити конкретних заходів щодо їх усунення та недопущення в подальшому.

Співголовам обласної робочої групи узагальнені матеріали перевірок надати заступнику голови обласної державної адміністрації Згривцю Ф.І. до
8 серпня 2002 року.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 2 серпня 2002 року № 287-р

С К Л А Д

обласної робочої групи щодо усунення порушень законодавства

при реформуванні аграрного сектора економіки, причин та умов,

що їм сприяють

Співголови робочої групи:

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного управління земельних ресурсів (за згодою)

Члени комісії:

ДЗЕРКАЛЬ

Таліна Василівна

-

начальник контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області (за згодою)

ДРОК

Григорій Миколайович

-

заступник начальника обласного управління юстиції (за згодою)

ЛЮБЧЕНКО

Олексій Миколайович

-

перший заступник голови державної податкової адміністрації у Кіровоградській області (за згодою)

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

ПІДОПРИГОРА

Володимир Іванович

-

начальник відділу державної служби по боротьбі з економічною злочинністю управління МВС України у Кіровоградській області (за згодою)

САВРАНЧУК

Володимир Вікторович

-

генеральний директор державної сільсько-господарської дослідної станції

ШЛАПАЧУК

Анатолій Леонтійович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2