0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 30 липня 2002 року № 283-р

м.Кіровоград

Про затвердження Програми поповнення

бібліотечних фондів бібліотек Кіровоградської

області на період до 2005 року

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. №900 “Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року”:

1. Затвердити Програму поповнення бібліотечних фондів бібліотек Кіровоградської області на період до 2005 року (додається).

2. Доручити райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам до
1 вересня 2002 року розробити і затвердити районні та міські програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року з урахуванням завдань, що передбачені програмою.

Про стан виконання районних та міських програм інформувати управління культури облдержадміністрації щороку до 1 грудня .

3. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації за поданням управління культури обласної державної адміністрації передбачати під час підготовки проектів обласного бюджету на період до 2005 року кошти на виконання Програми поповнення бібліотечних фондів обласних бібліотек на період до 2005 року у межах асигнувань, що виділяються по галузі “Культура і мистецтво”.

4. Райдержадміністраціям та рекомендувати міським, селищним та сільським радам при формуванні місцевих бюджетів передбачати виділення коштів на реалізацію завдань Програми.

5. Управлінню культури облдержадміністрації забезпечити координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми поповнення бібліотечних фондів бібліотек Кіровоградської області на період до 2005 року, та інформувати про стан її виконання обласну державну адміністрацію щороку до 20 грудня.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної
державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 липня 2002 року № 283-р

ПРОГРАМА

поповнення бібліотечних фондів бібліотек Кіровоградської області на період до 2005 року

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Визначена кількість назв видань (на одну бібліотеку)

Кількість бібліотек

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис.грн.

на рік

(на одну бібліотеку)

місцеві бюджети

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

І. Забезпечення бібліотек мінімумом періодичних видань

Центральні бібліотеки регіонального рівня з населенням в обласному центрі до 500 тис. жителів

Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

Управління культури облдержадмі

ністрації

350 газет,

650 журналів

1

245,0

245,0

Обласна бібліотека для юнацтва ім О.М.Бойченка

Управління культури облдержад-

міністрації

100 газет,

250 журналів

1

28,2

28,0

0,2

Обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

Управління культури облдержад-

міністрації

80 газет,

150 журналів

1

21,2

21,0

0,2

РАЗОМ

294,4

294,0

0,4

Продовження Програми

Централізовані бібліотечні системи

Центральні міські бібліотеки для дорослих

Міськвиконкоми

70-100 газет,

80-100 журналів

4

50,0

46,5

3,5

Центральні міські бібліотеки для дітей

Міськвиконкоми

30-50 газет,

60-80 журналів

4

25,0

23,5

1,5

Центральні районні бібліотеки для дорослих

Райдержадміністрації

25-40 газет,

20-25 журналів

21

17,0

13,5

3,5

Центральні районні бібліотеки для дітей

Райдержадміністрації

15-20 газет,

10-15 журналів

18

8,0

6,5

1,5

Міські бібліотеки-філії централізованих бібліотечних систем

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

15-20 газет,

20-30 журналів

58

5,0

5,0

Міські бібліотеки-філії для дітей централізованих бібліотечних систем

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

10-15 газет,

20-30 журналів

9

2,0

2,0

Сільські бібліотеки-філії централізованих бібліотечних систем

Райдержадміністрації

10-15 газет,

10-20 журналів,

(у тому числі

30 відсотків для дітей)

486

1,5

1,5

ІІ. Забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції

Центральні бібліотеки регіонального рівня з населенням в обласному центрі до 500 тис. жителів

Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

Управління культури облдержадміністрації

2500

1

195,0

175,0

20,0

Обласна бібліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка

Управління культури облдержадміністрації

3000

1

51,0

49,0

2,0

Продовження Програми

Обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара

Управління культури облдержадміністрації

4000

1

43,0

42,0

1,0

РАЗОМ

289,0

266,0

23,0

Централізовані бібліотечні системи

Центральні міські бібліотеки для дорослих

Міськвиконкоми

7000

4

67,5

53,5

14,0

Центральні міські бібліотеки для дітей

Міськвиконкоми

3000

4

32,5

26,5

6,0

Центральні районні бібліотеки для дорослих

Райдержадміністрації

3700

21

37,0

33,5

3,5

Центральні районні бібліотеки для дітей

Райдержадміністрації

1800

18

18,0

16,5

1,5

Міські бібліотеки-філії централізованих бібліотечних систем

Міськвиконкоми,

райдержадміністрації

700

58

7,0

6,0

1,0

Міські бібліотеки-філії для дітей централізованих бібліотечних систем

Міськвиконкоми,

райдержадміністрації

300

9

3,0

2,5

0,5

Сільські бібліотеки-філії централізованих бібліотечних систем

Райдержадміністрації

300

(у тому числі

30 відсотків для дітей)

486

3,0

3,0

___________________________

1

3

1

2

3

4

5

6

7