0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТА ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

від 12 липня 2002 року № 258-р/70-гр

м. Кіровоград

Про організацію у публічних бібліотеках

збору, зберігання та надання у користування

інформації з питань діяльності місцевих

органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування

Згідно з п.1 ст.22, п.8 ст.29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 22 березня 2000 року № 490 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" та з метою забезпечення населення інформацією про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:

1. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати головам районних рад, сільським, селищним, міським головам забезпечити передачу до центральних районних (міських), публічних міських та сільських бібліотек одного примірника актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Особливу увагу звернути на інформування населення про місцеві бюджети та податки, комунальну власність, приватизацію, забезпечення відомостями соціально-економічного, культурного, освітнього характеру, з питань, що гарантують права і свободи людини, висвітлюють життя місцевих громад.

2. Доручити заступнику голови обласної державної адміністрації
Осадчому Є.Б. та керуючому справами виконавчого апарату обласної ради Михалевському Ю.Р. забезпечити надходження до обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського одного примірника розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради та рішень обласної ради, крім тих, що мають гриф обмеження доступу.

3. Управлінню культури облдержадміністрації організувати на базі підвідомчих бібліотек збір, зберігання та надання у користування документів та матеріалів з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д. та заступника голови обласної ради Целиха Ю.Г.

Голова обласної Голова обласної

державної адміністрації ради

В.МОЦНИЙ В.СИБІРЦЕВ

2