0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 27 серпня 2002 року № 325-р

м. Кіровоград

Про затвердження Програми розвитку

краєзнавства у Кіровоградській

області на період до 2010 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2002 року № 789 "Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до
2010 року":

1. Затвердити Програму розвитку краєзнавства у Кіровоградській області на період до 2010 року (далі - Програма) (додається).

2. Зобов"язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам розробити та затвердити районні, міські програми розвитку краєзнавства з урахуванням завдань Програми, залучивши кошти відповідних бюджетів на їх фінансування.

3. Установити, що виконання визначених Програмою заходів здійснюється у межах загальних асигнувань, що передбачаються в обласному бюджеті для управління освіти і науки, управління культури, управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.

4. Головному управлінню економіки, управлінню освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам під час формування програм соціально-економічного розвитку на період до
2010 року передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.

5. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації області заходів Програми.

6. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам надавати інформацію для узагальнення управлінню освіти і науки облдержадміністрації щороку до 1 жовтня.

7. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Негоді С.Д. щороку до 15 жовтня.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 27 серпня 2002 року № 325-р

ПРОГРАМА

розвитку краєзнавства у Кіровоградській області

на період до 2010 року

І. Загальні положення

На сучасному етапі духовного відродження незалежної України невід"ємною складовою наукових досліджень та громадського руху є історичне краєзнавство, спрямоване на відродження духовності, історичної пам"яті, формування у громадян і, передусім, у молоді, любові до рідного краю, патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження історико-культурних надбань.

Практично лише в останні роки стала загальнодоступною історико-краєзнавча спадщина українських науковців ХІХ-ХХ ст., розвивається українська регіоналістика. Саме в цей період будівництва незалежної української держави помітно зростає роль історичного краєзнавства.

Краєзнавство Кіровоградщини має глибоке коріння та певні традиції, закладені ще В.Ястребовим, П.Рябковим, О.Пашутіним та ін.

Сучасний потенціал складають ряд державних та громадських організацій. В області діють 2 обласних, 16 районних та міських, понад 150 громадських музеї. При Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка створено Регіональний центр дослідження історії Центральної України Інституту історії НАН України. В обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Чижевського працює відділ краєзнавства.

Активно розвивається освітянське краєзнавство. На історичних факультетах (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка та Соціально-педагогічний інститут "Педагогічна академія") викладаються курси з історичного краєзнавства. При навчальних закладах області діють понад 70 музеїв, 53 гуртки історико-краєзнавчого профілю.

Розвитку краєзнавства сприяє щорічне присудження обласної краєзнавчої премії ім.В.Ястребова, яка існує з 1993 року.

Останнім часом активізувалася справа видання краєзнавчої літератури: видано енциклопедію Олександрівського району, збірки тез обласних краєзнавчих конференцій, окремі видання з різних галузей краєзнавства. Видається журнал "Вежа", започатковано краєзнавчі рубрики у періодичній пресі та здійснюється пропаганда історії рідного краю через телебачення.

В області діють ряд громадських краєзнавчих організацій: обласна організація Товариства охорони пам"яток історії та культури, обласне історико-культурологічне товариство "Ойкумена". Значний внесок у краєзнавчі справи роблять: ради ветеранів, обласні організації Спілки письменників України та Всеукраїнської організації "Просвіта".

Щороку проводиться ряд науково-практичних історико-краєзнавчих конференцій.

Водночас краєзнавство залишається недостатньо розвинутою галуззю науки, його значний організаційно-виховний потенціал недостатньо задіяний сучасним суспільством. Не відповідає вимогам інформаційно-методичне забезпечення, не налагоджена координація діяльності державних та громадських організацій, окремих дослідників. Катастрофічно бракує літератури для навчальних закладів про наш край. Відсутні обласні періодичні краєзнавчі видання.

ІІ. Мета і завдання Програми

Метою Програми є активізація діяльності державних та громадських організацій в галузі наукових досліджень, популяризації знань про рідний край, залучення молоді, широких кіл громадськості до конкретних справ щодо вивчення, збереження нашої історико-культурної спадщини.

Завданнями Програми є:

удосконалення науково-методичної бази краєзнавства;

сприяння формуванню у громадян усвідомлення своєї відповідальності за збереження і примноження духовних скарбів;

видання краєзнавчої літератури, зокрема, підготовка перевидання енциклопедії "Історія міст і сіл України".

Виконання Програми передбачає здійснення відповідних заходів:


ІІІ. Заходи щодо виконання Програми

п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання

Джерела фінансування (тис.грн.)

Обласний бюджет

Бюджет районів (міст)

Поза-бюджетні кошти

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Науково-організаційні та навчально-методичні заходи

1.

Вжити заходів щодо організаційного зміцнення та удосконалення структури обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців та її місцевих осередків:

Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців

2002 рік

провести конференцію обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців;

- " -

Вересень

2002 року

здійснити перереєстрацію членів обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців та створити банк даних

- " -

ІV квартал

2002 року

2.

Організувати відзначення 250-річчя заснування м.Кіровограда:

Кіровоградський міськвиконком

2004 рік

провести обласну науково-практичну конференцію

Регіональний центр дослідження історії Центральної України

- " -

організувати цикл тематичних виставок

Обласні, міські музейні заклади

- " -

провести свято "День міста"

Кіровоградський міськвиконком

- " -

3.

Започаткувати премії за вагомий внесок у дослідження рідного краю у містах і районах області

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

4.

Вжити заходів щодо розвитку мережі музейних закладів області:


4.1.

Створити базові музеї комунальної форми власності у:

Знам"янському районі

Знам"янська райдержадміністрація

2004 рік

10,0

10,0

Гайворонському районі

Гайворонська райдержадміністрація

2003 рік

10,0

10,0

Компаніївському районі

Компаніївська райдержадміністрація

2002 рік

40,0

25,0

15,0

Новоархангельському районі

Новоархангельська райдержадміністрація

2005 рік

10,0

10,0

Устинівському районі

Устинівська райдержадміністрація

2004 рік

10,0

10,0

4.2.

Створити музей братів Лисенків на базі Знам"янської залізничної лікарні

Знам"янський міськвиконком

2003 рік

2,0

2,0

4.3.

Створити Гайворонський районний музей майстрів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва

Гайворонська райдержадміністрація

2003 рік

70,0

40,0

30,0

4.4.

Відновити діяльність:

музею історії Долинського району;

Долинська райдержадміністрація

2004 рік

3,0

1,0

2,0

Новомиргородського районного краєзнавчого музею

Новомиргородська райдержадміністрація

2005 рік

2,5

2,2

0,3

5.

Провести маркетингово-аналітичні дослідження туристично-екскурсійних маршрутів та попиту на відвідування пам"яток Кіровоградської області

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

2003-

2004 роки

6.

Регулярно проводити презентації краєзнавчих видань

Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

Постійно

7.

Формувати фонди краєзнавчої літератури

Бібліотеки області

2005 рік

8.

Проводити краєзнавчі масові заходи з учнівською молоддю (зльоти, олімпіади, конкурси, експедиції, літні пересувні профільні краєзнавчі табори)

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

9.

Залучати молодь до участі у Всеукраїнських краєзнавчих заходах, проектах, програмах

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-

2008 роки

10.

Розробити мережу краєзнавчих та екскурсійних маршрутів по області

- " -

До 2003 року

11.

Залучати учнів - членів Малої академії наук до краєзнавчих досліджень

- " -

З 2004 року

12.

Проводити конкурс на кращу організацію краєзнавчої роботи у навчальному закладі.

Визначити опорні навчальні заклади з цього напрямку

- " -

Щороку у

ІІІ кварталі

До 2003 року

13.

Залучати громадські організації до патріотичного виховання дітей та підлітків

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

З 2004 року

14.

Запровадити курс "Краєзнавство" у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю

Управління освіти і науки облдержадміністрації

- " -

15.

Організувати викладання факультативів, спецкурсів з питань вивчення рідного краю у школах, гімназіях, ліцеях та інших навчальних закладах

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

З 2005 року

16.

Організувати діяльність краєзнавчих гуртків у позашкільних закладах. Розробити відповідні програми та методичну літературу

- " -

Постійно

17.

Підтримувати і заохочувати вчителів-краєзнавців, сприяти розробці ними авторських програм та посібників

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

З 2004 року

18.

Запровадити курс "Краєзнавство" при перепідготовці вчителів на базі Кіровоград-ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2002 рік

19.

Забезпечити функціонування кабінету українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

- " -

З 2003 року

20,0

20,0

20.

Створити обласний педагогічний музей

- " -

До 2004 року

21.

Продовжити діяльність методичного об"єднання керівників громадських музеїв

- " -

Постійно

22.

Включити питання з краєзнавчої тематики до завдань регіональних та міських олімпіад з історії, географії, конкурсу-захисту учнів - членів Малої академії наук

- " -

2005 рік

23.

Надавати науково-методичну допомогу краєзнавцям-дослідникам

Обласний краєзнавчий музей, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Постійно

24.

Розробити і запровадити програму "Музей при закладі освіти"

Управління освіти і науки облдержадміністрації

З 2005 року

25.

Формувати банк даних про краєзнавчі дослідження в області

Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

З 2004 року

26.

Підготувати проект програми щодо мону-ментальної пропаганди "Пам"ятники та пам"ятні знаки видатним землякам та подіям" та винести його на розгляд обласної ради

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004 рік

27.

Запроваджувати серії програм краєзнавчого напрямку на радіо, телебаченні, у періодичних виданнях

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Постійно

28.

Відновити видання "Єлисавет"

- " -

З 2004 року

29.

Сприяти відродженню фортеці Св.Єлисавети як екскурсійного об"єкта

Управління культури, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Постійно

2. Видавнича діяльність

1.

Видати енциклопедичний довідник "Кіровоградщина"

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2005-

2006 роки

20,0

20,0

2.

Організувати роботу з підготовки до видання тому "Кіровоградська область" багатотомної енциклопедії "Історія міст і сіл України"

Управління у справах преси та інформації, культури, містобуду-вання та архітектури, освіти і науки облдержадміністрації

2003-

2010 роки

3.

Підготувати матеріали для багатотомного українського біографічного довідника, присвяченого видатним політичним, державним, церковним діячам, вченим, майстрам культури і мистецтв, краєзнавцям

Обласна організація Всеукраїн-ської спілки краєзнавців, Регіональний центр наукових досліджень історії Центральної України

- " -

4.

Підготувати до видання довідник "Музеї та заповідники Кіровоградщини"

Управління культури облдержадміністрації

2004 рік

25,0

25,0

5.

Запровадити щорічне видання збірки "Рік в житті області"

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2003-

2010 роки

5,0

5,0

6.

Створити сайт "Електронний музей. Кіровоградська область" у мережі "Інтернет" та здійснити введення матеріалів краєзнавчого характеру

Обласний краєзнавчий музей, обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського

2004 рік

3,0

3,0

7.

Забезпечити збір, зберігання та популяри-зацію матеріалів краєзнавчого характеру згідно з Законом України "Про обов"язковий примірник документів"

Управління культури облдерж-адміністрації, обласна універ-сальна бібліотека ім.Д.І.Чижев-ського, обласний краєзнавчий музей

З 2002 року

5,0

5,0

8.

Видати книгу П.Кизименка "Вибрані праці з історії рідного краю"

Управління у справах преси та інформації, культури облдерж-адміністрації

2003 рік

10,0

10,0

9.

Підготувати до видання Археологічну карту області

Інспекція з охорони нерухомих пам"яток археології, історії та монументального мистецтва

2009 рік

10,0

10,0

10.

Підготувати та видати збірник "Пам"ятки історії та культури загальнодержавного значення"

Обласна організація Товариства охорони пам"яток історії та культури

2005 рік

5,0

3,0

2,0

11.

Здійснювати перевидання путівників, буклетів, афіш, проспектів, сувенірної продукції

Управління культури облдерж-адміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Постійно

5,0

5,0

10,0

12.

Підготувати і видати навчальну літературу:

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Кірово-градський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчальний посібник з літературного краєзнавства;

2005 рік

5,0

5,0

Підручник з історії міста Кіровограда;

2004 рік

10,0

10,0

Посібник з історії краю для шкіл;

2006 рік

10,0

10,0

Хрестоматію з літературного краєзнавства "Блакитні вежі" (2 томи)

2003 рік

10,0

10,0

13.

Підготувати та видати туристичну карту області

Обласний краєзнавчий музей, обласна туристсько-спортивна спілка

2008 рік

10,0

10,0

____________________

2

2

3

9

1

2

3

4

5

6

7

8