-0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 14 серпня 2002 року № 300-р

м.Кіровоград

Про виконання постанови Кабінету Міністрів

України від 1 липня 2002 року № 870 "Про

затвердження Програми забезпечення

пожежної безпеки на період до 2010 року"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" та з урахуванням вимог Програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об"єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Кіровоградській області на 2002-2005 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25 грудня 2001 року № 303:

1. Головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

щороку здійснювати аналіз стану забезпечення пожежної безпеки на відповідній території, за результатами якого та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей;

разом з управлінням державної пожежної охорони УМВС України в області:

починаючи з 2003 року, забезпечити ведення щорічної статистичної звітності про кількість пожеж та їх наслідки в населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях, а також проводити для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки;

забезпечити до 2005 року утворення нормативної кількості та належне функціонування підрозділів сільської пожежної охорони;

з урахуванням існуючої програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об"єктів усіх форм власності, на 2002-2005 роки розробити до 2006 року галузеві, районні та міські програми, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об"єктів усіх форм власності,

2

забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об"єктів пожежної охорони, відповідно до вимог нормативних документів, розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази підрозділів пожежної охорони (будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо, придбання та створення нових зразків протипожежної техніки, забезпечення засобами пожежогасіння, індивідуального захисту пожежних, зв"язку тощо) на 2006-2010 роки.

2. Запропонувати Знам"янському, Кіровоградському, Олександрійському та Світловодському міським головам до 2010 року забезпечити функціонування системи централізованого пожежного спостереження шляхом виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту будівель та споруд до чергових частин пожежної охорони.

3. Запропонувати Кіровоградському та Олександрійському міським головам, керівникам ДП "Кіровоградтурист", ВАТ "Червона Зірка", об"єднаної податкової інспекції м.Кіровограда до 2005 року привести в робочий стан інженерне обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків та будівель підвищеної поверховості, забезпечити їх належне функціонування, заключити з відповідними спеціалізованими дільницями (бригадами), що мають ліцензію, угоди на ремонт і технічне обслуговування цих систем.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації до 2004 року розробити комплекс заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту у сільській місцевості та подати до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

5. Управлінню освіти та науки облдержадміністрації, райдержадміністраціям і рекомендувати міськвиконкомам забезпечити щорічне проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Дня знань щодо обережного поводження з вогнем.

6. Управлінню культури облдержадміністрації:

забезпечити щорічну участь команди - переможниці обласного фестивалю дружин юних пожежників у Всеукраїнському фестивалі;

разом з Кіровоградською обласною державною телерадіокомпанією, обласними приватними теле- та радіокомпаніями, починаючи з 2003 року, розробити для дітей та юнацтва сценарії театральних і розважальних програм з протипожежної тематики та включати їх до репертуарів обласного театру ляльок, програм естрадних концертів, теле- та радіопередач.

7. Управлінню державної пожежної охорони УМВС України в області:

внести до 2004 року до Кабінету Міністрів України разом з проектами відповідних нормативно-правових актів пропозиції щодо удосконалення діяльності пожежної охорони;

3

підготувати до 2005 року та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення і функціонування добровільної пожежної охорони як складової частини єдиної системи забезпечення пожежної безпеки у державі;

провести до 2008 року модернізацію матеріально-технічної бази загону технічної служби ДПО м.Кіровограда для потреб пожежної охорони;

постійно вживати заходи щодо удосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму на навчальному пункті ДПО м.Кіровограда керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

забезпечити подальший розвиток навчально-тренувальної бази підрозділів пожежної охорони.

8. Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії, управлінню державної пожежної охорони УМВС України в області, рекомендувати обласним приватним теле- та радіокомпаніям започаткувати постійно діючі цикли теле- і радіопередач для ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної безпеки.

9. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам здійснювати в установленому порядку фінансування заходів, передбачених Програмою поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об"єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Кіровоградській області на 2002-2005 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 25 грудня 2001 року № 303, та даним розпорядженням.

10. Структурним підрозділам облдержадміністрації, зазначеним у даному розпорядженні, райдержадміністраціям і рекомендувати міськвиконкомам щороку до 15 січня подавати управлінню державної пожежної охорони УМВС України в області інформацію про стан виконання даного розпорядження.

11. Управлінню державної пожежної охорони УМВС України в області аналізувати стан виконання даного розпорядження та щороку до 15 лютого узагальнену інформацію подавати першому заступнику голови облдержадміністрації Лавренку М.М. та Міністерству внутрішніх справ України.

12. Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення протипожежного захисту об"єктів і територій та контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

обласної державної

адміністрації М.ЛАВРЕНКО