0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 12 серпня 2002 року № 299-р

м. Кіровоград

Про проведення обласної виставки-

ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують"

На підставі статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою нарощування обсягів виробництва та реалізації промислової продукції і товарів народного споживання, послуг населенню, пропаганди здобутків соціально-економічного потенціалу області та її територій на обласному і міжрегіональному рівнях:

1. Започаткувати щорічне проведення виставки-ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують". У 2002 році провести її у другому півріччі у м.Кіровограді.

2. Затвердити Положення про умови організації та проведення виставки-ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують" (додається).

3. Визначити головним організатором виставки-ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують" обласний організаційний комітет з питань виставкової діяльності.

4. Зобов'язати райдержадміністрації та запропонувати міськвиконкомам забезпечити участь провідних підприємств, установ і організацій у виставці-ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують".

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та відомств України сприяти міськвиконкомам і райдерж-адміністраціям у залученні до участі у виставці-ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують" підприємств, установ і організацій, які мають унікальні розробки, сучасні технології, виготовляють високоякісну продукцію, товари народного споживання, надають нові види послуг тощо.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 серпня 2002 року № 299-р

ПОЛОЖЕННЯ

про умови організації та проведення виставки-ярмарку

"Регіони Кіровоградщини пропонують"

І. Загальні положення

1. Положення про умови організації та проведення виставки-ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують" (далі - Положення) розроблено відповідно до протокольного рішення засідання обласного організаційного комітету з питань виставкової діяльності від 3 липня 2002 року № 6.

2. Виставка-ярмарок "Регіони Кіровоградщини пропонують" (далі - виставка-ярмарок) проводиться у термін, визначений планом виставкових заходів в області.

ІІ. Мета і завдання виставки-ярмарку

"Регіони Кіровоградщини пропонують"

1. Виставка-ярмарок проводиться з метою:

ознайомлення жителів і гостей Кіровоградщини із досягненнями соціально-економічного розвитку міст і районів області;

пропаганди здобутків підприємств, установ і організацій різних сфер діяльності.

2. Завдання виставки-ярмарку:

стимулювання підприємств, організацій і установ до нарощування обсягів виробництва і реалізації промислової продукції, товарів народного споживання і послуг населенню, підвищення їх якості;

виявлення підприємств, установ і організацій, які виготовляють конкурентоспроможну продукцію, товари народного споживання, надають послуги населенню;

відбору кращих зразків продукції, товарів народного споживання, розробок, технологій тощо для подальшого експонування у виставково-ярмаркових заходах міжрегіонального, національного і міждержавного рівнів.

ІІІ. Умови проведення виставки-ярмарку

1. Учасниками виставки-ярмарку можуть бути:

підприємства - товаровиробники промислової і сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання, послуг населенню;

заклади культури, освіти і науки, охорони здоров'я, фізкультури, спорту і туризму тощо;

інші організації, установи і підприємства, які виготовляють продукцію, товари народного споживання і надають послуги населенню.

2. Залучення до участі у виставці-ярмарку учасників, зазначених у пункті 1 розділу ІІІ даного Положення, здійснюють міськвиконкоми і райдержадміністрації за сприяння відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та відомств України.

3. Експозиції міст і районів області повинні:

містити геральдику, соціально-економічний портрет регіону, інформаційно-аналітичні, рекламні матеріали тощо;

експонати кращих зразків продукції, товарів народного споживання тощо, які можуть бути представлені у вигляді натурних зразків, макетів, відеофільмів, фото;

мати відповідне експозиційне обладнання, апаратуру для показу експонатів (забезпечують експоненти).

На період роботи виставки в експозиціях міст і районів повинні працювати відповідальні особи, з відповідним рівнем знань про територію, яка представляється.

4. У ході виставки-ярмарку доцільним є:

участь художніх і творчих колективів, моделей у фірмовому одязі учасників виставки-ярмарку тощо;

проведення Днів міста чи району, презентацій учасників виставки-ярмарку, дегустації їх продукції;

безкоштовна роздача відвідувачам виставки-ярмарку сувенірів, рекламної продукції, кондитерських виробів, морозива, безалкогольних напоїв, продукції громадського харчування.

IV. Права і обов'язки обласного оргкомітету з питань виставкової діяльності при організації і проведенні виставки-ярмарку "Регіони Кіровоградщини пропонують"

1. Обласний оргкомітет з питань виставкової діяльності має право:

залучати до участі у своїй роботі представників інших органів влади установ і організацій, які не є членами оргкомітету;

скликати наради за участю керівництва міськвиконкомів і райдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій, які беруть участь у виставці-ярмарку;

вносити голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

дати і місця проведення виставки-ярмарку;

визначення кращих учасників виставки-ярмарку та порядку їх відзначення.

2. Обласний оргкомітет з питань виставкової діяльності забезпечує:

вирішення питань про виділення приміщень для проведення виставки-ярмарку;

складання тематико-експозиційного плану та програми проведення виставки-ярмарку;

наявність в експозиції геральдики області, її соціально-економічного портрету;

запрошення на виставку-ярмарок керівництва облдержадміністрації, міськвиконкомів і райдержадміністрацій, народних депутатів, представників територіальних органів міністерств і відомств України, засобів масової інформації;

належну координацію та контроль за станом підготовки і проведенням виставки-ярмарку її учасниками;

відбір кращих експонатів для представлення їх у виставково-ярмаркових заходах міжрегіонального, національного і міжнародного рівнів;

визначення та доведення додаткових умов і вимог проведення виставки-ярмарку до її учасників;

вирішення інших питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виставки-ярмарку;

широке висвітлення стану підготовки і проведення виставки-ярмарку у засобах масової інформації.

2

3