[HOME]
ОУНБ Кіровоград  
DC.Metadata
Повернутись
[ HOME ]
Фон Кіровоградська область - загальні відомості

Фон

 

Фон

КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Географiчне мiсцезнаходження

Кiровоградська область розташована в центрi України, мiж рiчками Днiпром та Пiвденним Бугом, в пiвденнiй частинi Приднiпровської височини.

Територiя областi складає 24,6 тис.кв.км.


Клiмат

Клiмат областi помiрно-континентальний, що забезпечує сприятливi умови для розвитку сiльського господарства. Зима м`яка з частими вiдлигами.

Середня температура сiчня -5, -6 С, липня +20, +21 С. Рiчна кiлькiсть опадiв 420-470 мм.


Грунтовий покрив

Грунти областi мають високу родючiсть. Грунтовий покрив областi характерний для перехiдної зони вiд пiвденного лiсостепу до пiвнiчного степу.

В пiвнiчнiй частинi областi переважають чорноземи потужнi малогумуснi iз вмiстом гумуса 5,0% та середньогумуснi iз вмiстом гумуса трохи бiльше 5,5%. Значнi площi тут займають чорноземи в рiзному ступенi реградурованi, а також чорноземи опiдзоленi, темно-сiрi опiдзоленi та сiрi опiдзоленi грунти.

Для пiвденно-схiдних районiв найбiльш поширеними грунтами є чорноземи звичайнi, середньо - та малогумуснi, а в пiвденнiй частинi - чорноземи звичайнi малогумуснi малопотужнi.

За механiчним складом грунти пiвнiчних районiв - важкосуглинистi, пiвденних - легкосуглинистi, а в Приднiпров`ї - легко - та середньосуглинистi.


Населення.

Населення областi складає 1197,8 тис.чоловiк. Середня густота населення 49 чол./кв.км.

Мiське населення - 733,2 тис.чол. ( 61% ).

Сiльське населення - 464,6 тис.чол. ( 39% ).

В областi живуть представники бiльш нiж 30 нацiональностей.

Українцi складають 85,3%, росiяни - 11,7%, представники iнших нацiональностей - 3% населення.


Адмiнiстративний подiл.

Кiровоградська область нараховує 23 адмiнiстративних райони, з них 2 райони - у м.Кіровограді , а також  12 мiст, з яких 4 - обласного пiдпорядкування, 26 селищ мiського типу, 1021 сiльський населений пункт. 

Кiровоград є адмiнiстративним, промисловим та культурним центром областi.Ключові слова: Кіровоградська область, адміністративний поділ, географія області, грунти, клімат, населення

Фон


Фон

[ HOME ]
  Кіровоградська область - загальні відомості
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2012     Webmaster: webmaster@library.kr.ua