[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон “Бібліотека – територія толерантності”Фон

“Бібліотека – територія толерантності”

30 березня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського в рамках засідання обласної Міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи було проведено круглий стіл на тему “Бібліотека – територія толерантності”.

Орієнтири толерантності були задані ЮНЕСКО Декларацією принципів толерантності, прийнятій 16 листопада 1995 року. Толерантність є поняттям багатовекторним, зокрема, психологи та соціологи виділяють певні “види толерантності”: міжособистісну; вікову; расову; етнічну; релігійну; соціально-групову; культурну.

Передумовою толерантності в міжлюдських та міжкультурних стосунках є затвердження принципів прийняття єдності та різноманіття, поваги права та інтересу іншого.

Виступом про толерантність як основи демократичних перетворень засідання відкрила В. Г. Животовська, голова обласної Міжвідомчої ради, заступник начальника управління культури і туризму обллдержадміністрації. Про толерантність зараз багато говорять, але нашому суспільству потрібно ще багато працювати в цьому напрямку, зазначила О. М. Гаращенко, директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського. Хоча українські бібліотеки вже толерантні по своїй суті. У ст. 21 Закону Украни “Про бібліотеки і бібліотечну справу” визначено, що громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування.

І все ж дотримання, виховання толерантності в бібліотечних закладах йде далі за межі декларативності. Про це свідчить активна робота усіх без винятку бібліотек регіону різних форм підпорядкування. У доповіді “Діяльність бібліотек щодо формування толерантності у молодіжному середовищі” Л. Настояща, завідуюча відділом у справах розвитку юнацьких структур і маркетингу обласної юнацької бібліотеки ім. О. Бойченка, розповіла про поширення правових знань та формування моральних цінностей і якостей серед молоді посередництвом різних заходів: ігор, тренінгів, уроків духовності тощо.

Конкретні приклади толерантності навела Н. Расторгуєва, заввідділом у справах розвитку дитячих бібліотек і маркетингу обласної дитячої бібліотеки ім. А. Гайдара, у доповіді “Дитяча бібліотека – вихователь культури толерантності у користувачів-дітей” по Вільшанському, Гайворонському, Добровеличківському, Долинському, Новоархангельському районах, де діти виховуються в атмосфері доброти і любові, допомагають старшим, беруть посильну участь у справах громади, зокрема впорядкуванню довкілля. Детально про роботу в напрямку поширення і виховання толерантності в дитячому та молодіжному середовищі можна дізнатися з методичних посібників, аналітичних матеріалів обласних бібліотек або на їхніх веб-сайтах.

Центр Європейської інформації при обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського також проводить активну роботу щодо толерантності, адже сучасна Європа – мультикультурна, і на жаль, це інколи спричинює проблеми. Проте цивілізоване суспільство намагається рухатися в напрямку співпраці. Про це свідить, як повідомила консультант ЦЕІ Т.Федорова, актуальність Всеукраїнського конкурсу “Толерантність як шлях до Європи”, не залишив осторонь і кіровоградських школярів, творчі роботи яких представлені на виставках у відділі читальних залів ОУНБ.

В умовах сучасності збільшується кількість учбових закладів, ВНЗ, де навчаються студенти різних культур, з особливими потребами і т.ін., і для цих закладів проблема толерантності постає особливо гостро, про що зазначила Н.М. Ковальова, директор бібліотеки ДЛАУ. Але більш детально про цю та інші проблеми, значення і виховання толерантності у суспільстві буде розглядатися на Міжнародній науково-практичній конференції “Миротворче значення бібліотеки у вихованні толерантності і духовності суспільства”, яку організовує у вересні обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.Чижевського.

Серед рекомендацій Ради, затверджених після засідання, є, зокрема, сприяння поширенню ідей толерантності в суспільстві шляхом проведення культурно-просвітницьких заходів, створення середовища толерантного спілкування, комплектування бібліотечних фондів літературою різних народів, розроблення системи підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу.


[ HOME ]

“Бібліотека – територія толерантності”
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua