[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняДарунок від Пузакова Володимира Тихоновича —політичного діяча, члена Комуністичної партії України. Народного депутата України 4-го скликання, обраного за списками КПУ. Чинного міського голови Кіровограда

Володимир Тихонович Пузаков подарував ОУНБ ім.Д.І.Чижевського близько 30 примірників книг цінних за змістом та високо поліграфічним виконанням. Серед дарунків:
Транспортний комплекс України: міжнародний проект. - К.: Українська Академія Геральдики, Товарного знаку та Логотипу, 2007. - 207 с., фото, іл.

Книга викличе певний професійний інтерес, слугуватиме справі розвитку транспортної галузі. Видання, присвячене провідним підприємствам транспортної системи України, надасть нові інформаційні можливості ознайомитися з новітніми розробками, обмінятися досвідом, встановити нові ділові контакти, сприятиме подальшому розвитку транспортної галузі та підвищенню міжнародного іміджу України як транспортної держави.
У книзі представлено потужні транспортні об’єднання, які забезпечують життєздатність українського транспортного комплексу та їх закордонних партнерів.
Видання буде цікаве для підприємців і банкірів, виробників та експлуатаційників транспортної техніки, працівників портів і ремонтних підприємств, учених і конструкторів, державних діячів і всіх, хто працює в транспортному комплексі.
Зв’язок та інформатизація в Україні. - К.: “Новий світ” Громадська організація “Українське Наукове Товариство Геральдики та Вексилології”, 2006. - 159 с., фото, іл.

Сьогодні Україна чітко заявила про свій європейський вибір. Водночас кожній країні притаманні свої особливі риси розвитку економіки, кожна йде своїм економічним шляхом, виділяється певною динамікою економічних процесів.
Саме тому так важливо мати надійний орієнтир для створення міцних економічних зв’язків і налагодження продуктивної міжнародної співпраці й особливо в галузі зв’язку, телекомунікації та інформації.
Іміджеве аналітично-інформаційне видання “Зв’язок та інформатизація в Україні” надає можливість ознайомити широку громадськість з практичними доробками, новітніми технічними рішеннями, розширити присутність вітчизняних підприємств та наукових центрів на сучасному телекомунікаційному ринку, а також сприяти залученню іноземних інвестицій.Мости дружби. Україна — Росія. Київ - Севастополь — Москва. - К.: Украинский издательский консорциум. Украинская Академия Геральдики, товарного знака и логотипа. Украинское Научное Общество Геральдики и Вексиллологии, 2005. - 207 с., цв. фото, ил.

Ця книга дозволить ближче познайомитися з людьми, підприємствами, установами, розповість про прекрасних організаторів, здібних керівників, успішних бізнесменів, представників культури Москви, Севастополя, Києва.
“Мости дружби. Україна — Росія. Київ -Севастополь — Москва” дають можливість точно уявити, чим живуть сьогодні три найважливіших з геополітичної точки зору міста, хто визначає стратегію їхнього розвитку, які перспективи відкриваються перед ними в найближчому майбутньому.
Це видання — реальний міст дружби: тут дані точні координати добрих знайомих, нових друзів і потенційних ділових партнерів.
В книзі висвітлюється життя прекрасних міст, яких пов’язує загальний історичний шлях і закладені народами багатовікові традиції дружби та поваги.Українська родина. Вип. І. - К.: Українська Академія Геральдики, товарного знаку та логотипу. Інститут біографічних досліджень, 2006. - 94 с.,фото, іл.

Видання познайомить читачів з героями минулих часів і сьогодення, сприятиме усвідомленню причетності кожного з нас до теперішнього і майбутнього України, продемонструє духовний і творчий потенціал українського народу.
Широка інформація про кращі сімейні традиції українців, духовні надбання відомих і маловідомих українських родин позитивно впливатиме на збереження та зміцнення сім’ї, створення привабливого образу України у світі.
Альманах “Українська родина” поєднає і примножить зусилля старшого покоління у вихованні в нащадків поваги до батьків, любові до рідної землі, здорового способу життя.
Водогосподарський комплекс України. Вип. І. - К.: Український видавничий консорціум. Українське Наукове Товариство Геральдики та Вексилології, 2006. - 157 с., фото, іл.

Довідник “Водогосподарський комплекс України” всебічно висвітлює діяльність провідних підприємств, управлінь, наукових та навчальних закладів сфери водного та житлово-комунального господарств України.
Передовий досвід, викладений у виданні, сприятиме удосконаленню системи управління галуззю, розвитку і запровадженню різних форм власності підприємств житлово-комунального господарства, створенню ринкових відносин між суб’єктами господарювання в цій сфері; забезпеченню беззбиткового функціонування підприємств галузі за умовами прозорої економічно обгрунтованої системи визначення рівня тарифів на комунальні послуги.
Книга буде цікава як фахівцям водного та житлово-комунального господарств, так і широкому колу читачів.
Архітектурно-будівельний комплекс України: Загальноукраїнський проект. - К.: Вид-во “Новий світ”. Вид-во “Інститут біографічних досліджень”, 2007. - 303 с., фото, іл.

Фахівці з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства радо зустріли видання загальноукраїнського іміджевого проекту “Архітектура та будівництво в Україні”.
Представлена на сторінках книги інформація про досягнення кращих підприємств будівельної галузі та архітектури сприятиме підвищенню економіки держави, посилить інформованість українських та зарубіжних колег про сучасний стан розвитку будівельного комплексу.
Україна наукова: довідково-іміджеве видання. Том І. Національна Академія Наук України. - К.: Українська Академія Геральдики, товарного знаку та логотипу, 2005. - 239 с., фото, іл. Наука — Могутній Рушій Розвитку Людства

Перший том книги присвячується НАНУ, котра відповідно до її СТАТУТУ є вищою державною науковою організацією нашої країни, що користується правами самоврядності. Метою її діяльності є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів. З того випливає, що серед її основних завдань — організація, проведення та координація наукових досліджень із фундаментальних і прикладних проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук, посилення впливу їх результатів на інноваційний розвиток України; участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності; підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку держави, її економічного стану та ін.
Згадані завдання в цілому успішно виконують академічні наукові установи, про діяльність яких ідеться у першому випуску цього видання. Своєю самовідданою працею вони сприяють всебічному розвиткові незалежної Української держави, входженню її на рівних до кола найбільш розвинутих країн світу.
Лісове господарство та деревообробна промисловість України: Вип.І — К.: Вид-во “Болгов Медіа Центр”, 2005. - 143 с., фото, іл.

Видання, метою якого є ознайомлення читачів зі станом, проблемами, перспективними завданнями лісового господарства України, деревопереробною галуззю, є актуальним і необхідним. Адже роль лісів у підтриманні стабільності біосфери сьогодні є загальновизнаною.
В книзі висвітлюється діяльність лісової галузі, її здобутків, розуміння проблем, які є не лише лісівничими, вузькопрофесійними, а стосуються всіх, кому не байдуже майбутнє українських лісів та нашого довкілля в цілому.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Дарунок від Пузакова Володимира Тихоновича
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2009 Webmaster: webmaster@library.kr.ua