[HOME]
Поточні новини  
DC.Metadata
Повернутися
[ HOME ]
Презентація нової книгиКiровоград. Образотворче мистецтво (минуле i сучасне). Альбом.

облкладинка альбому

У цьому виданнi вперше зiбрано разом iнформацiю про художникiв нашого краю рiзних епох i поколiнь. Однi з них тут народилися, iншi жили i творили, але загалом їхню долю, як i мою, визначило мiсце, яке колись у прадавнi часи мало назву Козачого поля. Потiм тут пiднялася Фортеця, з’явилося мiсто, яке поет Петро Селецький назвав «мiстом без iменi». І не дивно, адже скiльки разiв змiнювалась його назва, стiльки разiв змiнювалась i його доля – Єлисаветград, Зiнов’євськ, Кiрово, Кiровоград. Гортаючи сторiнки мiсцевої iсторiї, перенасиченi полiтичними i людськи- ми трагедiями, неймовiрними доленосними по- воротами, довiчним протистоянням зубожiлої дикої темряви провiнцiйного невiгластва i свiтла знань та вiри в перемогу добра, нео- дноразово переконуєшся в тому, що люди мистецькi, творчi – кожен в мiру свого талан- ту, в той чи iнший час були провiдниками та оборонцями сонцедайної тканини життя. А створене або висвiтлене мистецтвом наза- вжди, закарбовувалося у пам’ятi сучасникiв та ставало невiд’ємною частиною їхнього ду- ховного свiту. Адже творчiсть, жага пiзнання iстини є однiєю iз головних рис, що вирiзняє лю- дину у свiтовому природному просторi. А духо- вне начало завжди було, є i буде найяскравiшою ознакою образного звучання, його головною складовою.

В альбомi застосовано хронологiчний принцип подачi матерiалу, що дає можливiсть розкри- ти характер мистецької еволюцiї, мiсце i роль розвитку образотворчостi. Це видання констатує, що мистецьке дерево нашого краю живе i проростає, даючи ряснi творчi плоди. Разом з тим збiльшується i кiлькiсть кiлець iсторiї на його стовбурi, i не викреслити з неї жодного слова, бо, як говорить Еклезiаст, «все повертається на круги своя». Тож прочитаємо її, не минаючи «анi титли, нi же тої коми», аби пам’ятати, що мистецтво, у широкому значеннi цього слова, є головною складовою нацiональної культури народу.

М. В. Надєждiн, народний художник України, голова Кiровоградської обласної органiзацiї НСХУ

облкладинка альбому облкладинка альбому облкладинка альбому

ББК 85.103(4УКР)6-8я22
УДК 7.036(477.65)(084)
К43

Полiграфiчно-видавничий центр
“Мавiк”

Автори-упорядники: В. Добробатько, О. Сіома
Редакцiйна рада: Ю. Вінтенко, Ю. Гончаренко, В. Нiкiтiнський, О. Сiкорський
Літературний редактор – В. Бондар
Передмова “Палітра степового краю” – Б. Куманський
Оформлення обкладинки – І. Смичек
Кiровоград. Образотворче мистецтво (минуле i сучасне). Альбом. — Кiровоград: ПВЦ
“Мавiк”, 2008. — 312 с.: iл.

Альбом “Кіровоград. Образотворче мистецтво (минуле і сучасне)” являє собою творчо-біографічний довідник живописців, скульпторів, графіків, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, які народилися або працювали в різні роки, починаючи з кінця ХІХ століття, в Єлисаветграді-Кіровограді. Видання презентує більше 470 кольорових ілюстрацій робіт шістидесяти п’яти митців краю – як визнаних класиків жанру, так і молодих талановитих художників.
Видання розраховане на широкі кола шанувальників образотворчого мистецтва.

Повернутися

[ HOME ]
Презентація нової книги
© ОУНБ Кропивницький 1999-2000     Webmaster: webmaster@library.kr.ua