[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Книжковий дарунок від Служби безпеки України



Книжковий дарунок від Служби безпеки України



бібліотеці вручив в.о. начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області І.В.Майстренко


Бофони: грошові документи ОУН і УПА/Авт.-упоряд. О.О Клименко; За ред. В.М. Даниленка. - К.: Університет банківської справи Національного банку України, 2008. - 192 с., іл.

Розкрито історію створення та фінансово-господарську роль грошових документів ОУН і УПА — бофонів. Кольоровим друком найбільш повно подано всі відомі боністам в Україні та за кордоном грошові документи та боргові зобов’язання борців за незалежність України. Основу колекції становлять бофони, що мали служити прототипом майбутніх українських грошей. Конфісковані радянськими органами державної безпеки, вони описані й узяті на спеціальний облік у Галузевому державному архіві СБ України. Для науковців, політиків, широких кіл громадськості, всіх, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ ст.



Галаса Василь. Наше життя і боротьба. Спогади. - Львів: Вид-во “Мс”, 2005. - 272 с., іл.

“Наше життя і боротьба” - книга спогадів провідного члена Організації Українських Націоналістів Василя Галаси. Відображений в мемуарах життєвий шлях автора є надзвичайно цікавим джерелом з історії українського визвольного руху 1930-1950-х років. Становлення організованого націоналістичного руху на Тернопільщині 1930-х — початку 1940-х років, розгортання масової збройної боротьби ОУН та УПА на Закерзонні 1944-1947 рр., завзяте протистояння українських повстанців сталінському режиму на Волині в кінці 1940-х та на початку 1950-х років — всі ці події ретельно описані Василем Галасою у його спогадах.



Шаповал Юрій, Пристайко Володимир, Золотарьов Вадим. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. - К.: Абрис, 1997. - 608 с., іл.

Використовуючи недоступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний і фактичний матеріал, автори розповідають про долі відповідальних працівників ЧК-ГПУ-НКВД в Україні, про роль, яку вони відігравали в утвердженні тоталітарного режиму. При цьому сторінки біографій керівних чекістів відтворюються вперше і позбавлені традиційних і культивованих в колишньому СРСР та в Україні стереотипів в оцінках діяльності ЧК-ГПУ-НКВД. Книга містить унікальні документи, а також довідкові матеріали, що розкривають “кухню” роботи чекістських органів, їхню справжню функцію в системі більшовицької державності, висвітлюють біографії багатьох діячів ЧК-ГПУ-НКВД. Розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.



Василенко Владимир. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка. - К.: «Видавництво імені Олени Теліги”, 2009. - 48 с.

В книге раскрыты узловые вопросы оценки геноцидного характера Голодомора 1932-1933 годов в Украине в свете Конвенции ООН 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Основное внимание обращено на обоснование наличия намерения тоталитарного коммунистического режима частично уничтожить украинских крестьян как представителей украинской нации, которая в то время состояла на 90 процентов из сельского населения. Раскрыт механизм осуществления Голодомора, подняты вопросы ответственности его идеологов, организаторов, заказчиков и исполнителей. Обосновывается необходимость формально-юридической оценки Голодомора компетентным судебным органам Украины для выяснения всех его обстоятельств и негативных последствий.



Марочко Василь, Мовчан Ольга. Голодомор 1932-1933 років в Україні: Хроніка. - К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. - 294 с.

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української РСР 1932-1933 рр. - Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів. Для істориків, педагогів, краєзнавців, студентів — усіх, кому не байдуже трагічне минуле українського народу.



Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”,2008. - 604 с., іл.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки — Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття — Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.



Радянські органи державної безпеки у 1939 — червні 1941 р.: документи ГДА СБ України. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. - 1311 с.

У збірнику подаються документи, оригінали або копії яких зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Більшість із них друкується вперше. Публікація унікальних, донедавна суворо засекречених документів відкриває нові грані глибокої обізнаності спецслужб у питаннях наближення світової війни та фашистської агресії проти СРСР у червні 1941 року, передвоєнного соціально-економічного життя країни, а водночас — нові сторінки національно-визвольної боротьби. Книга розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів і курсантів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією спецслужб і Другої світової війни.



Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали/ Упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. - 1128 с., іл.

У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Подано документи Політбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП (б), РНК СРСР і РНК УСРР, місцевих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова та інших; численні звернення селян — листи, заяви, скарги, прохання. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості. Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.



Павленко, Сергій. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. - 2-ге вид. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. - 267 с., іл.

Пропоноване видання — дослідження завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один з найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії — загибель Батурина 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російсько-шведської війни. Дослідження містить також додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана Івана Мазепу, наукову розвідку про походження герба та долю портрета з колекції Бутовичів. Також автор простежує подальшу долю гетьманської столиці — Батурина — від часів Кирила Розумовського і до кінця ХХ століття. Книжку адресовано історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому не байдужа славна історія України.



Великий голод в Україні 1932-1933 років: у ІV т. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. - 838 с.

Чотиритомне видання містить матеріал Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду України 1932-1933 рр. Містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 рр. Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.



Галузевий державний архів СБУ: Путівник / ГДА СБУ. - Харків: Права людини, 2009. - 136 с., іл.

Уперше за роки незалежності України розкрито структуру та зміст архівних фондів радянських спецслужб, а також історію й основні напрямки діяльності ГДА СБУ. Науково-довідкове видання розраховане на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.



Українська Повстанська Армія: Історія нескорених. Центр досліджень визвольного руху. Служба безпеки України, 2009. - 83 с., іл.

Незалежна Україна відкриває для себе та світу свою справжню історію. Із забуття повертаються наші визначні діячі, доленосні події, цілі історичні пласти. Правда про них раніше замовчувалася, заборонялася або безсоромно перекручувалася. Чи не найбільше радянський режим намагався стерти пам’ять про героїчні змагання українців за власну державність, зокрема про Українську Повстанську Армію. Боротьба УПА стала великою моральною перемогою нашого народу, символом незламності й нескореності його духу. Українські повстанці, не маючи, здавалося б, жодних шансів, протистояли водночас двом потужним тоталітарним системам — нацистській та комуністичній. Але хід історії довів — жертовність тих, що гинуть за святу справу, ніколи не буває марною. Пройшли роки, і на руїнах тоталітаризму постала незалежна демократична Україна Сьогодні настав час віддати належну шану героям. Наш обов’язок — відродити правду про Українську Повстанську Армію і передати її нащадкам як заповіт служіння Батьківщині. Віктор Ющенко



Голодомор в Україні: Польща та Україна у тридцятих — сорокових роках ХХ століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. -Варшава — Київ, 2008. - 1205 с., іл.

Книга підготовлена до друку співробітниками Інституту національної пам’яті, СБУ, Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. В ній опубліковано документи, що стосуються голоду в Україні у першій половині тридцятих років. Це документи радянської спецслужби, польської військової розвідки та дипломатичних служб. Крім цього, в томі вміщено матеріали польської поліції й адміністрації, що стосуються реакцій українців, які проживали в ІІ Республіці Польщі, та інформацію про трагічні події за Збручем.



Голодомор 1932-1933 років в Україні: Матеріали кримінальної справи № 475.- К., 2010. - 52 с.

Видання містить матеріали перевірки обставин масової загибелі людей в Україні в 1932-1933 роках, про порушення кримінальної справи за фактом вбивства голодом у 1932-1933 роках більше 3,4 мільйона громадян України. За допомогою свідків в книзі висвітленні обставини проведення насильницької колективізації, проведення масових обшуків з метою виявлення та вилучення у селян продуктів харчування, про застосування репресій до голодуючого населення України, про випадки та факти вчинення людоїдства і трупоїдства в період 1932-1933 років, про масову смертність від голоду та похідних від нього, все це підтверджуються фактичними даними, які зазначені в показаннях. Масова загибель людей в Україні в 1932-1933 роках внаслідок настання смерті від голоду, виснаження, недоїдання та похідних від них хвороб підтверджується висновками судово-медичних експертиз, проведених за архівними документами щодо реєстрації смертей.




Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua