[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подарунок


Дарунок від Кузика Бориса Миколайовича, доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента РАН, заслуженого діяча науки Росії, генерала-майора запасу, директора Інституту економічних стратегій. Автора більше ніж десяти книг, монографій, підручників та навчальних посібників. Член Спілки письменників Росії. Нагороджений орденами Рівноапостольного князя Володимира, Преподобного Сергія Радонежського й Преподобного Нестора-Літописця.
Кузик Борис Миколайович, Литвин Людмила Іванівна. Благовіст. Православна етика: Навчальний посібник.- Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. - 304 с. + вкл.

“Благовіст” - продовження курсу “Джерело вічності. Основи православної культури” для учнів 9-го класу допоможе тим, хто отримує базову загальну середню освіту, спрямувати свої дії в сучасному суспільстві у відповідності з морально-етичними засадами православної етики. Книга допоможе осмислити вкрай необхідні моральні цінності, такі як Добро, Любов, інші православні чесноти. Даний посібник слугуватиме добрій справі — повертатиме громадян до віри і буде цікавим учням, педагогам, викладачам недільних шкіл, керівникам гуртків, батькам, широкому колу читачів.

Духовні скарби рідної землі — книги представлені на електронних носіях інформації.

До складу комплекту входять:
Кузик Б.М., Білошапка В.В. Олександрівка. Погляд крізь віки: Фотокнига. - К.: Мистецтво, 2001. - 240 с.: іл.
Кузык Б.Н., Белошапка В.В. Александровка. Взгляд через века: Фотокнига. - К.: Мистецтво, 2001. - 240 с.: ил.
Кузик Б.М., Білошапка В.В. У плині часу. Енциклопедія Олександрівщини. Мистецтво, 2002. - 320 с.: іл.
Кузык Б.Н., Белошапка В.В. По ходу времени. Энциклопедия Александровщины. Мистецтво, 2002. - 320 с.: ил.
Кузик Б.М., Білошапка В.В. Олександрівський меридіан: люди, події, час: (Книга-календар) — К.: Мистецтво, 2003. - 512 с.: іл.
Кузык Б.Н., Белошапка В.В. Александровский меридиан: люди, события, время: (Книга-календарь) — К.: Мистецтво, 2003. - 512 с.: ил.
Кузик Б.М., Литвин Л.І. Олександрівські університети. - Олександрія: РВА “Світло”, 2004. - 408 с.: іл.
Кузик Б.М., Білошапка В.В. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України: Двотомне видання — Дніпропетровськ: Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2004. - 948 с.: іл.
Кузик Б.М., Білошапка В.В. Головківка — серце Холодного Яру. - Олександрія: ДП “Діа-плюс” ВАТ “ОФДП”, 2004. - 372 с.: іл.
Kuzik B.M., Statsenko N.I. Olexandrivka – my Homeland.
Кузик Б.М., Стаценко Н.І. Олександрівка — моя Батьківщина: Навчальний посібник з англійської мови для шкіл Олександрівщини. - Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2005. - 172 с.: іл.
Кузик Б.М., Литвин Л.І. До цілющих джерел рідної землі. Наш край з найдавніших часів і до сьогодення: Навчальний посібник з історії рідного края для учнів Олександрівщини. - Дніпропетровськ: Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2006. - 224 с.: іл.
Кузик Б.М., Литвин Л.І. Джерело вічності. Основи православної культури: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2007. - 432 с.: іл.
Кузик Б.М., Білошапка В.В. Духовні скарби рідної землі. Історико - краєзнавчі нариси. - Дніпропетровськ: Видавництво: ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2007. - 584с.: іл.
Дейнеко А.О. Село наше Красне... Історія Красносілки: від сивої давнини до наших днів. Історія-краєзнавчі нариси. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, - 2007. - 440 с. іл.


Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. - Мультимедийное издание.

Диск 1
Кузык Б.Н. Россия и мир в ХХI веке. - М.: Институт экономических стратегий, 2005. - 640 с.: карт.
Диск 2
Кузык Б.Н. (руководитель авторского коллектива), Агеев А.И., Доброчеев О.В., Куроедов Б.А. Россия в пространстве и времени (история будущего). - М.: Институт экономических стратегий, 2004. - 336 с.: карт.
Диск 3
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай — Россия — 2050: стратегия соразвития. - М.: Институт экономических стратегий, 2006. - 656 с.
Диск 4
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизация: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. Т. 1. Теория и история цивилизаций. - М.: Институт экономических стратегий, 2006. - 768 с.
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. Т. 2. Будущее цивилизаций и геоцивилизационные измерения. - М.: Институт экономических стратегий, 2006. - 648 с.
Диск 5
Kuzyk B.N., Yakovets Yu.V. Civilizations: Theory, History, Dialogue and the Future: In 2 v. Vol. 1. Theory and History of Civilizations. - M.: Institute for Economic Strategies, 2006. - 752p.
Kuzyk B.N., Yakovets Yu.V. Civilizations: Theory, History, Dialogue and the Future: In 2 v. Vol. 2. Future of Civilizations and Geocivilizational Measurements. - M.: Institute for Economic Strategies, 2006. - 568 p.
Диск 6
Cеверное Причерноморье: взаимодействия цивилизаций.
Фильм о проблемах цивилизационного развития.

Джерело вічності.

Кузык Б.Н. Святая Русь: Время собирать камни. Москва.: Институт экономических стратегий, 2005. - 840 с.
Протоиерей Дмитрий Денисенко, Кузык Б.Н. Борис и Глеб. Жизнь, подвиги, чудеса первых русских святых. Духовное чтение для познания истории Святой Руси. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2005. - 244 с.
Кузик Б.М., Литвин Л.І. Джерело вічності. Основи православної культури. Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2007. - 432 с.
Протоієрей Петро Дмитрук (керівник авторського колективу), протоієрей Василій Вознюк, протоієрей Сергій Чумак, ігуменя Мотрона (Гребенович), Олександр Слєпцовський. Нескорений велет. Сторінки з історії Мотронинського Свято-Троїцького монастиря. - Олександрія: Видавництво “Друкарня “Діа-плюс” ВАТ “ОФДП”, 2004. - 224 с.
Горшков А.К. Протоиерей Петр Сухоносов. Кавказкий страстотерпец и праведник нашего времени. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2005. - 248 с.
Протоієрей Петро Дмитрук. Благодатний час покаяння. Проповіді. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2006. - 320 с.
Протоиерей Ефрем Росоха. Не умру, но жив буду... Похоронные проповеди. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2007. - 472 с.
Кузик Б.М., Білошапка В.В. Духовні скарби рідної землі. Історико-краєзнавчі нариси. - Дніпропетровськ: Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Арт-Прес”, 2007. - 584 с.
Архимандрит Авель, Владыка Иосиф, Иеромонах Мефодий, Игумен Виталий, Кузык Б.Н. Свято-Иоанно-Богословский монастырь Рязанской епархии. - Москва.: Институт экономических стратегий, 2007. - 592 с.

Фундаментальные основы долгосрочной (до 2050 г.) стратегии развития России и прогнозов инновационного развития экономических систем на длительный период с учетом мировых тенденций. - Мультимедийное издание.

Диск 1
Кузык Б.Н. Россия и мир в ХХI веке. - М.: Институт экономических стратегий, 2006. - 640 с.: карт.
Диск 2
Кузык Б.Н. У России один эффективный путь развития — свой. - М.: МГФ «Знание», 2004. - 464 с.
Диск 3
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. - 624 с.
Kuzyk B.N., Yakovets Yu. V. Russia-2050: Strategy of Innovative Break–Throgh. - M.: , 2005. - 552 S.
Kuzyk B.N., Jakowetz Ju.W. RuBland-2050: Strategie eines innovationsdurchbruchs. - M.: Institut fur Wirtschaftsstrategien, 2007. - 592 S.
Диск 4
Ивантер В.В., Кузык Б.Н. Будущее России: инерционное развитие или инновационный прорыв? - М.: Институт экономических стратегий, 2005. - 144 с.
Диск 5
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Интегральный макропрогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики России на период до 2030 года. - М.: Институт экономических стратегий, 2006. - 432 с.
Диск 6
Кузык Б.Н., Агеев А.И., Волконский В.А., Кузовкин А.И., Мудрецов А.Ф. Природная рента в экономике России. М.: Институт экономических стратегий, 2004. - 192 с.
Диск 7
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия: стратегия перехода к водородной энергетике. - М.: Институт экономических стратегий, 2007. - 400 с.
Диск 8
Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое планирование социально-экономического развития: Учебник. - М.: ЗАО «Издательство “Экономика”», 2006. - 422 с.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2009 Webmaster: webmaster@library.kr.ua