[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання


ПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ТРАВЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 2011 РОКУВід автора Андрушко Андрія Васильовича
Андрушко Андрій Васильович. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: Монографія. - Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2011. - 248 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню геронтологічної злочинності. Наведено кримінологічну характеристику вказаного виду злочинності та з’ясовано її причини і умови. Досліджено значення похилого віку в механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Розроблено комплекс заходів запобігання геронтологічній злочинності та сформульовано низку рекомендацій, спрямованих на удосконалення кримінального законодавства України.

Може бути корисною для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, працівників правоохоронних органів, всіх, кого цікавлять проблеми кримінології та кримінального права.
Від автора Іваницької Світлани Григорівни
Іваницька Світлана Григорівна. Українська ліберально-демократична партійна еліта: “колективний портрет” (кінець XІХ — початок ХХ століття). - Запоріжжя: Просвіта, 2011. - 452 с.

Дослідження присвячене українській за самоідентифікацією, ліберально-демократичній партійно-політичній еліті, яка входила головним чином до складу Української демократично-радикальної і конституційно-демократичної партій, в контексті реалізації “українського проекту” в межах Російської імперії в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. На підставі широкого кола джерел окреслені ідеологічні, організаційні і персоналістські грані її “групового портрета”. Видання містить також грунтовний історіографічний огляд і блок опублікованих енциклопедичних статей.
Від редакційно-видавничого відділу Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
Кузнєцов Марат Амірович, Грицук Оксана Вікторівна. Емоційне вигорання вчителів:основні закономірності динаміки. - Харків: ХНПУ, 2011. - 206 с.

Монографія містить огляд теоретичних і емпіричних досліджень емоційного вигорання. Проаналізовано особливості праці вчителя, що сприяють формуванню в нього синдрому емоційного вигорання. Виділено фактори динаміки емоційного вигорання вчителя (комунікативний, когнітивний, поведінковий, мотиваційний і емоційний). Виявлено основні закономірності прояву факторів динаміки вигорання вчителя в процесі роботи в школі протягом одного навчального року.

Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей.
Від авторки Віри Вовк
Вовк Віра. Знамено: повісті і романи. - Львів: БаК, 2011. - 520 с.

Українська письменниця, літературознавець, перекладач, професор німецької літератури в університеті Ріо-де-Жанейро, лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка 2008 р. Авторка була змушена 1939 року залишити батьківщину.

У книзі Україна і світ загорнені в міти, сни, видіння, що кидають свої персонажі у різноманітні життєві нюанси: жах, чужинність, самотність, надію, героїзм, любов, красу, одухотворення. Авторка вірить у принцип добра в людині й всесвітній план Творця.
От Главы правления международного фонда «Единый мир» Прутника Эдуарда
Каранцевич Владислав Леонидович. События, изменившие мир. - Харьков: Фолио, 2011. - 317 с.

Они разные — великие открытия, дарованные миру человеческим гением, и катастрофы, в результате которых гибли целые цивилизации, войны и революции, битвы и религиозные реформации. Некоторые из них уместились в рамки одних суток и даже часов, а некоторые растянулись на столетия. Объединяет их одно — эти события изменили мир, сделали его другим, без них история цивилизации пошла бы по другому, неведомому нам пути...
Від центру адаптації державної служби України
Історія державної служби в Україні: у 5 т. (О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін та інш.). - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т. 1. - 544с.

У першому томі “Історія державної служби в Україні” аналізується широкий спектр проблем, пов’язаних з державотворчим процесом, політико-адміністративним устроєм, організацією державного управління та державної служби та діяльністю державних службовців. Авторський колектив починає своє дослідження з аналізу взаємовідносин давніх держав та суспільств на території України і завершує його характеристикою державотворчого процесу в Західноукраїнській Народній Республіці. Аналізуються всі форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях.

Видання розраховано на державних посадовців, політиків, професійних істориків, а також усіх, хто цікавиться історією України.
Від ВД “Академперіодики”
Цибань Валерій Олексійович. Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль ім. В.І. Вернадського. Премії імені видатних учених України. Відзнаки. - К.: Академперіодика, 2010. - 400 с.

У книзі вперше узагальнено і в повній формі висвітлено інформацію про нагороди, премії й відзнаки, запроваджені в Національній академії наук України протягом її існування, надано коротку історичну довідку про життєвий шлях, наукові та творчі здобутки, нагороди видатних учених України, ім’я яких носять премії. В розділі “Додатки” наведено основні документи — постанови органів влади, Президії НАН України про заснування нагород, премій та відзнак з їх описами, а також повний перелік лауреатів премій імені видатних учених України.

Книга розрахована на наукових працівників, всіх, хто цікавиться розвитком науки в Україні та зокрема історією Національної академії наук України.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua