[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Подаровані видання від Олександра Івановича ПолячкаФон

Подаровані видання за травень 2010 року
Від Олександра Івановича Полячка,
голови Об'єднання поляків Кіровоградщини “Полонія”


«Кароль Шимановський та його епоха» – таку назву має тритомна монографія Терези Хилінської про життя і творчість найвизначнішого, після Шопена, польського композитора.

Chylinska Teresa. Karol Szymanowski i ego epoka: [w 3 t.]. - T. I. - Krakow: Musica Iagellonica, 2008. - 553 s., fot.

Chylinska Teresa. Karol Szymanowski i ego epoka: [w 3 t.]. - T. II. - Krakow: Musica Iagellonica, 2008. - 779 s., fot.

Chylinska Teresa. Karol Szymanowski i ego epoka: [w 3 t.]. - T. III. - Krakow: Musica Iagellonica, 2008. - 204 s.

У перших двох томах монографії авторка осмислює та узагальнює величезний масив рукописних та друкованих джерел – музичних композицій, листів, критичних та літературних творів, фотографій, малюнків тощо. Особливої цінності цій роботі надає новий об’єктивний, ідеологічно незаангажований підхід до висвітлення і оцінки історичних подій, а також особливостей життєвого шляху К. Шимановського. Передусім, це стосується дуже складного та суперечливого періоду 1917–1919 рр., який був переломним і в творчому, і, великою мірою, в особистому житті композитора. Такий погляд сприяв більш повному та глибокому розкриттю багатьох фактів, що було неможливим за часів соціалістичної Польщі. В третьому томі вміщено коментарі, покажчики, каталоги творів, списки майна та рукописів, заповіти, генеалогічне дерево з шести поколінь, в якому вказані 32 предки композитора, схеми родинних зв’язків, мапи та інше.

Монографія написана науковою, але, в той же час, доступною мовою, розповідним тоном знавця. В ній органічно поєднані всі основні напрямки дослідження. Композиторська, публіцистична та літературна творчість Кароля Шимановського розглядається в нерозривній єдності з його естетично-філософськими поглядами, біографічним та суспільно-історичним контекстом.


[ HOME ]

Подаровані видання від Олександра Івановича Полячка
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua