[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2009 р.Від автора Довжука Ігоря Володимировича


Довжук Ігор Володимирович. Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 364 с.

У монографії репрезентовано результати комплексного дослідження історії промислового розвитку Донецького басейну післяреформеного періоду в контексті еволюції економіки України, що перебувала під владою Російської імперії. Висвітлено основні передумови індустріалізації Донбасу в 60-80-х рр. ХІХ ст., динаміку росту видобутку кам’яного вугілля, виробництва кокосу й виплавки чавуну наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., а також основні фактори, які впливали на темпи цього процесу. Проаналізовано діяльність нових металургійних підприємств, побудованих тут в останньому десятилітті ХІХ ст., а також основні причини утворення синдикатів у вугільній і металургійній промисловості та досліджено їхній вплив на індустріалізацію Донецького регіону.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією України.
Довжук Ігор Володимирович, Барабаш Юлія Василівна. Охорона здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 140 с.

У монографії репрезентовано результати комплексного дослідження історії формування і розвитку системи охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. Звертається увага на боротьбу з епідеміями, соціальними захворюваннями, становлення робітничої медицини, підготовку медичних кадрів.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією України.Від благодійного фонду “Єдиний світ”:Бураковський Ігор Валентинович, Плотніков Олексій Віталійович. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України. - Харків: Фоліо, 2009. - 299 с.

У книзі розглядаються, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної фінансової кризи та її впливу на Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки в епоху глобалізації. На основі цього подається характеристика основних підходів до вироблення антикризової політики в країнах ОЕСР та інструменти її реалізації, на основі чого формулюється концептуальне бачення ролі держави за умов кризи. На основі аналізу впливу глобальної фінансової кризи на Україну визначено основні проблеми точки української економіки та представлено бачення можливих напрямків протидії кризовим явищам.
Для фахівців з економічної теорії та політики, державних службовців, широкого читацького загалу.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією України.Від автора Корсака Івана Феодосійовича.


Корсак Іван Феодосійович. Тиха правда Модеста Левицького. - К.: Ярославів Вал, 2009. - 166 с.

Події у творі розгортаються в різні часи і в різних місяцях. Такий принцип сюжетної організації несе велику загрозу фрагментарності й враження подієвого хаосу. Але — дивовижна річ - “Тиха правда Модеста Левицького” не розповзається по швах — твір справді “тримається” на цій дивовижній авторській інтонації, в якій переплелися й гіркота мудрості, й лагідна іронія, й спокійна готовність до всіх випробувань, що буває лише в людей великої переконаності й великої посвяти...
Для широкого кола читачів.
Корсак Іван Феодосійович. Гетьманич Орлик: Художньо-документальна повість. - Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2008. - 124 с., іл.

Певно тільки історія України багата прикладами коли на людину, котра боролася за свободу свого краю, наклеювали негативного ярлика.
Саме про одного з них — Григорія (Григора) Орлика (за радянською термінологією, “зрадника, агента шляхетської Польщі і шведського короля”) - йдеться в художньо-документальній повісті українського письменника Івана Корсака.
Хто ж він, Григорій Орлик? Дипломат? Розвідник? Спадкоємець справи батька, справи незалежності України? Один з найосвіченіших людей тодішньої Європи з яким однаково цікаво спілкуватися Вольтеру і Єрусалимському патріархові? Людина, яка через ворожу територію проводить до престолу польського короля Станіслава Лещинського? Генерала і польний маршал Франції?
І перше, і друге, і третє...
Корсак Іван Феодосійович. Таємниця святого Арсенія [Останній коханець імператриці]: Роман-есе. - Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2008. - 156 с.

Головний персонаж нової книжки знаного українського літератора з Волині І. Корсака Арсеній Мацієвич (1697-1772) — представник другої хвилі генерації українських просвітителів у Росії. Син священика з волинської шляхти. Останній із супротивників церковних реформ Петра І. Член найсвятішого Синоду. Митрополит Ростовський упродовж 20-ти років (для Ростова це “найсвітліша доба в його історії”). Великий проповідник: залишив 217 проповідей. Завзято обороняв права Церкви від втручання державної влади.
Тривала боротьба закінчилась позбавленням сану і довічним ув’язненням.
Сім днів судили митрополита. Після першого судилища Катерина ІІ відправила його простим ченцем в монастир під Архангельськом. Вдруге віддали під суд вже як політичного злочинця (“достойный истязания и лишения жизни») - і та ж цариця наказала замурувати його в казематах Ревельської фортеці.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією України.
Корсак Іван Феодосійович. Імена твої, Україно: Художньо-документальні оповідання. - Луцьк: ПДВ “Твердиня”, 2007. - 300 с., іл.

Книга Івана Корсака “Імена твої, Україно” повертає нас обличчям до постатей української історії та культури, замовчуваних або забутих. Хтось може закинути, що в тих щирих розповідях акцентується національний мотив. Однак згадаймо мотивацію знаних у світі вчених, математиків Михайла Остроградського, Михайла Кравчука, фізика Івана Пулюля, письменника і перекладача Миколи Гнідича, зрештою Тараса Шевченка і навіть Миколу Гоголя. Хіба вони не підкреслювали своєї національності в середовищі, яке воліло б її закреслити? Бо почуття національної гідності є важливою складовою людської сутності та порядності особи і громадянина.
Книга буде цікава як і для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів так і для тих, хто цікавиться історією України.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2009 Webmaster: webmaster@library.kr.ua