[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2009 р.Від автора Костянтина Береста:


Берест Костянтин. Лицарі степу. - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2009. - 104 с.

У часи Великої Вітчизняної війни Костянтину Врадію довелося працювати у підпіллі та чимало пройти небезпечними партизанськими стежками. То ж він, як, певно, мало хто інший, знає, як це було. І вважає своїм священним обов’язком зберігати пам’ять як про події, так і про людей, особливо ж — про своїх побратимів, які полягли в нерівній боротьбі. Власне, цій темі присвячена вся його літературна творчість.
Нова його робота — десята за рахунком — збірка нарисів про найвидатніших партизан і розвідників нашого краю та про окремі маловідомі події партизанської боротьби.
Дослідницьку та популяризаторську діяльність автора постійно і активно підтримують Кіровоградські обласна та міські ради ветеранів і особисто — голови рад В. Єфіменко та В.М. Вієвський.Від автора Андрія Борисовича Перзеке:Перзеке Андрей Борисович. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» в современном освещении: проблемы художественной концепции и поэтики: Учебное пособие (спецкурс). - Кировоград: ПВЦ «Мавик», 2008. - 216 с.

В учебном пособии предлагается система подходов в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник», способствующих развитию интерпретации многих конструктивно-смысловых граней этого мирового шедевра, углублению представление о его концепции. Исследуются проблемы мифопоэтики поэмы, соотношений в ней универсального и исторического, космогонии и эсхатологии, структура и функции произведения как литературного мифа и его центральный конфликт. В новом преломлении рассматриваются базовые авторские конструкторы власти, стихии, народа, героя. Впервые изучается антиутопическое жанровое начало поэмы, создание героя нового типа и христианский гуманизм Пушкина, определяется масштаб авторского мировидения и особое место произведения в литературе.Від видавництва ТОВ “Імекс-ЛТД”:


Матівос Юрій Миколайович. Історія однієї родини. - Кіровоград: “Імекс-ЛТД”, 2009. - 224 с., іл.

Серед звичаїв українського народу одним з найголовніших вважався той, що зобов’язував кожного члена родини на час набуття зрілості досконало вивчити і знати свій родовід. Людина живе у роду, для роду і завдяки роду.
У цій книзі-альбомі відтворено життєписи п’яти поколінь дев’яти родів сучасної родини Григорія Миколайовича Урсола.Савицька (Шеремет) Надія Артемівна. Стежками роду мого. - Кіровоград: “Імекс-ЛТД”, 2009. - 126 с.

“Стежками роду мого” - це перший публіцистичний твір автора. В ньому спогади та роздуми про рід свій, рідний край, про давнє і сучасне, про те заповітне, що живе у серці.
Видавництвом видані дві поетичні збірки Н.А. Савицької - “Солоспів душі” і “Волошкове поле”. Деякі вірші ввійшли до збірки поетів-жінок Кіровоградщини “Зоря материнства”. Вірші “Мамина печаль”, “Середина літа” та “Не знайду я дорогу” покладені на музику композитора П.С. Гарбара.Від національного технічного університету:Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис. - Кіровоград: “Імекс-ЛТД”, 2009. - 240 с., фото, іл.

Презентоване видання — підсумок копіткої роботи, здійсненої науковцями Кіровоградського національного технічного університету та Державного архіву Кіровоградської області впродовж останніх років, з пошуку документів та матеріалів, що висвітлюють проблеми зародження та становлення технічної освіти в Центральній Україні. Книга присвячена поколінням інженерів та учених, їх учителям і вихователям від Єлисаветградського вищого земського реального училища, Єлисаветградського вечірнього робітничого технікуму імені В.І. Леніна, Зінов’ївського вечірнього інституту сільськогосподарського машинобудування, Кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту, Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування до Кіровоградського технічного університету.
Книга призначена для широкого кола читачів, науковців, студентів, абітурієнтів, усіх тих, хто цікавиться історією освіти в Російській імперії, Радянському Союзі та сучасній Україні, історією та сьогоденням технічної освіти і науки.Від Державної льотної академії України:Історія української культури: Навчальний посібник/ Укладач: Романько І.І. - Кіровоград: Видавництво ДЛАУ, 2009 — 26 с.

Навчальний посібник побудований за стандартом кредитно-модульно-рейтингової системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу.
Завдання посібника — сприяти вивченню та засвоєнню основних питань теорії, історії та практики української культури, а саме: найбільш характерних підходів до визначення та вивчення культури як складного суспільно-історичного явища, що перебуває в постійному процесі розвитку, розгляд основ і найважливіших складових культури, зосередження основної уваги на найбільш суттєвих моментах розвитку національної культури.
Посібник подає теми курсу теоретичним і практичним розділами. Він містить тестові завдання і контрольні питання, підсумкові завдання, модульний курс у запитаннях і відповідях, додатки, список літератури.
Для курсантів ДЛАУ усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua