[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА БЕРЕЗЕНЬ - КВІТЕНЬ 2009 р.От автора Анны Бокановой-Подурец:


Боканова-Подурец Анна. Ностальгия: Стихи. - М.: Изд-во типографии №27, 2005г. - 128 с., фото

Книга стихов Анны Бокановой-Подурец «Ностальгия», пронизана большой любовью к своей Родине. Воспоминания юности и детства звучат в каждой строчке автора. Многие стихи являются автобиографичными. Немалая их часть посвящена друзьям, одноклассникам, детям, внукам, родному дому.
Книга иллюстрирована фотографиями из семейного архива.Боканова-Подурец Анна. Моя душа наполнена любовью: Стихи. - М., 2006г. - фото

Во второй сборник Анны Бокановой-Подурец вошли лучшие стихи, написанные за последний год. Это преимущественно лирика — продолжение темы первого сборника. Лирика юности, любви, дружбы - самого сокровенного, запретного, личного. В некоторых стихах звучит пафос защиты природы и всего живого от уничтожения.
Каждое стихотворение — это диалог с читателем. Автор предстает перед нами жизнелюбом. Ее лирика искренна и непосредственна. Она летит, проникает в душу, трогает, волнует, удивляет, пробуждает чувства и мысли, окрыляет, приобщает к доброму и прекрасному. Книга иллюстрирована фотографиями из семейного альбома.Боканова-Подурец Анна. Недопитая нежность: Стихи. - М., 2007г., фото

„Недопитая нежность” - это продолжение стихов — любви и Родины. Открыто, громко, страстно звучит тема любви, где-то с надрывом, со слезой. И опять новая волна ностальгии, не проходящее, безвозвратное чувство — недопитая нежность к родному краю, родным и близким и всегда любимым.
Целая глава сборника отведена философии, мудрости жизни — кто я, где и зачем? Автор призывает нас к терпению, состраданию и прощению друг друга, дарит надежду на мирное сосуществование.
Сборник иллюстрирован фотографиями из домашнего архива поэтессы.Від Тимошика Миколи Степановича,
доктора філологічних наук, професора, академіка АН вищої школи України, завідувача кафедри видавничої справи та редагування інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка:Тимошик Микола Степанович. Історія видавничої справи: Підручник. - 2-ге вид., випр. - К.: Наша культура і наука, 2007. - 496 с., іл.

Це — перший в Україні підручник, де грунтовно подано цілісну історію творення, поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих набутків людства.
Хронологічний огляд розвитку світової і вітчизняної видавничої справи, що починається за дві тисячі років до Різдва Христового і закінчується сьогоденням, подається на суспільно-політичному тлі конкретної епохи, на фоні драматичних житейських колізій сотень особистостей, у контексті впливу видавничої продукції, передусім книги, на громадську думку. Окремо висвітлюються основні етапи розвитку української видавничої справи у країнах найбільшого переселення наших земляків у Європі та Америці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Журналістика” і “Видавнича справа та редагування”. Може бути корисним для всіх, хто цікавиться питаннями історії, літератури та культури.Тимошик М.С., Дацюк Г.І., Таран К.П. Історія одного журналістського курсу в мемуарах, щоденниках, інтерв’ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах: Навчальний посібник. - К.: Наша культура і наука, 2008. - 472 с.

Журналістика на тлі радянської і пострадянської епохи; долі дипломованих газетярів, радіо і телевізійників; їхня відданість обраному ремеслу, їхні професійні злети й падіння, переживання й розчарування, вплив їхньої творчості і високого житейського чину на суспільну свідомість — ось головний лейтмотив змісту цієї книги.
Йдеться зокрема про ту неповторну атмосферу факультету журналістики Шевченкового університету зразка 70-х років минулого століття, в якій завжди, всупереч політичним обставинами, нуртував дух творчості й юначого романтизму, дух невпокореності і не зламаного українства.
Для журналістів, викладачів, студентів факультетів, які навчаються за спеціальностями “Журналістика”, “Видавнича справа та редагування”. Може бути цікавою для всіх, хто свого часу пережив прекрасну студентську пору.Тимошик Микола Степанович. Її величність — книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999: Монографія / Передмова В.В. Скопенка. - К.: Наша культура і наука, 1999. - 308 с., іл. вкл., ім. пок.

Маловідомим сторінкам цікавої, повчальної і захоплюючої історії книговидавничої справи в Київському університеті, до творення якої були причетні десятки різних за суспільними, політичними, науковими і просто людськими якостями особистостей, присвячене це видання.
Непроста доля вітчизняної наукової книги подається тут у контексті історичних подій конкретної доби на тлі тисячолітнього поступу української книги і “перепущена” через конкретні долі видатних постатей української історії.
Виклад матеріалу побудований переважно на архівних матеріалах, значна частина яких використовується вперше.
Для науковців, викладачів, студентів. Може бути використана в навчальних цілях учителями загальноосвітніх шкіл, старшокласниками.
Тимошик Микола Степанович. Наукові праці. Журналістика. Публіцистика: Біобібліографічний покажчик 1978-2003 / Передм. Д. Степовика. - К.: Наша культура і наука, 2003. - 92 с.

Біобібліографічний покажчик містить опубліковану у різних виданнях, а також поширену через мережу Internet інформацію про наукову, журналістську, публіцистичну, видавничу та громадську діяльність відомого українського вченого, письменника, журналіста і видавця Миколи Степановича Тимошика.
Покажчик підготовлено з нагоди 25-річчя журналістської і наукової діяльності професора.
Для науковців, викладачів, аспірантів, усіх хто цікавиться проблемами українознавства, журналістики і видавничої справи.Огієнко Іван (митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід / Упоряд., авт. Передмови М.С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2005. -316 с., іл.

Об’єднана спільною назвою збірка складається з кількох взаємно зв’язаних між собою праць автора: грунтовного дослідження про вершинний твір української літератури XII століття “Слово о полку Ігоревім”, давнього тексту пам’ятки і її дослівного перекладу сучасною українською мовою, тлумачного словника застарілих слів, історико-географічних приміток та авторського поетичного переспіву “Слова”. Це робить книгу зручною і доступною в користуванні.
Смислова доміната Огієнкового дослідження концентрується на особливо актуальній нині проблемі єдності українських земель, ідеї утихомирення і примирення розсварених князів заради створення й розбудови могутньої держави — Руси-України.
Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів, усіх кому небайдужа ідея національного відродження.
Іван Огієнко (митрополит Іларіон). Українська церква за час Руїни: 1657-1687 / Упоряд., авт. Передмови М.С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2006. - 468 с.

Написаний у нелегких умовах еміграційної дійсності, цей твір вперше приходить до читача материкової України. Домінантним у творі є зміст ось цієї Огієнкової правди:
“За час Руїни ані одного гетьмана не бачимо, щоб хто з них мав який продуманий національний церковний план. Усе робилося безсистемно, хто як міг. Державна влада не боронила незалежності Церкви. Зате Москва прийшла в Україну з наперед обдуманим церковним планом і послідовно та вперто виконувала його, - щоб забрати всю Церкву під свій патронат...”
Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів, усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
Лицар мови української: Роман Іванченко. Спогади про вчителя, вченого, друга / Упоряд. Г.П. Іванченко. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 280 с., іл.

У збірнику представлені спогади про Романа Іванченка — доктора філологічних наук, професора, видатного науковця, мудрого вчителя. Щирі нариси про добру людину, написані вченими, журналістами, студентами розкривають світлий образ Романа Іванченка.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua