[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ВІД МІСЦЕВИХ ВИДАВНИЦТВ ТА АВТОРІВ ЗА СІЧЕНЬ 2009 р.Від автора Шевченка Сергія Івановича:


Шевченко, Сергій Іванович. Лицарі українського степу: 70-річчю Кіровоградської області присвячується: Збірка статей (1983 – 2008 рр.). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 279 с.

На сторінках книги постають образи патріотів України, великих центральноукраїнців, які творили менталітет нації, державність козацькою шаблею чи гетьманською булавою, політичним універсалом чи пером письменника, рідною мовою чи театральним образом, невмирущою піснею чи караваєм хлібороба, емігрантською книгою чи табірним віршем, правдивим словом чи високою мелодією, всеперемагаючою любов’ю чи педагогічним вмінням, у селі чи в місті.
До збірки у хронологічному порядку увійшла частина статей, інтерв’ю, інформацій, репортажів, рецензій, оглядів (в окремих випадках - з незначним скороченням чи редагуванням),опублікованих автором протягом 25-ти років у „Наддніпрянській правді”, „Кіровоградській правді”, „Молодому комунарі” та ін. виданнях.
Рекомендується учителям, студентам, учням, краєзнавцям, біографам, історикам, літературознавцям, науковцям.Від видавництва ТОВ „Імекс-ЛТД”:Заповідні куточки Кіровоградської землі. - Колектив авторів під заг. ред. докт. біол. наук. Т. Л. Андрієнко., 2-ге вид., доп. і перероб. – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2008. – 245 с., рис.; кол. іл.

Книга присвячена опису природно-заповідних територій та об’єктів Кіровоградщини. Читачі знайомляться з природними умовами області, історією досліджень цього краю. Охарактеризовані рослинний та тваринний світ області. Особлива увага звернена на види рослин та тварин, що підлягають охороні. Описані природні умови, рослинний світ та фауна природно-заповідних територій – заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, дендропарку, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, а також проектованих національного та регіональних парків. Висвітлені подальші напрями розвитку природно-заповідної мережі області, її значення для екологічного виховання населення, насамперед, молоді. Розрахована на широке коло читачів.
Ілюстрована фотографіями, малюнками.Матівос, Юрій Миколайович. Вулицями рідного міста. – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2008. – 104 с., іл.

У цьому виданні вперше зроблена спроба висвітлити походження назв основних вулиць обласного центру, а також передмість, парків, майданів, скверів, мостів, набережних – усіх об’єктів, що є складовими міста з 255-літньою історією.
Матеріалом для вивчення теми послужили архівні документи, наукові праці, публікації в періодиці різних років і видань, народні перекази, спогади старожилів, власні спостереження автора, який живе у місті понад півстоліття. В основу дослідження покладено історичний аналіз подій, пов’язаних з утворенням поселень, вулиць, їх назв, а також короткі дані про людей, причетних до заснування та розвитку міста над Інгулом.Енциклопедія фізичної реабілітації. Т. I, ІІ: Науково-методичне видання. Автори: А.Й. Григор’єв, М.М. Балан, А.Б. Рацул, - Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2008. – 712 с.

Навчально-методичне та науково-філосовське видання „Енциклопедія фізичної реабілітації” є фундаментальним дослідженням процесів фізичної реабілітації, її компонентів, викладених в лекційно-семінарських та практично-лабораторних заняттях для системи університетської освіти України. Вона містить в собі знання з анатомо-біологічних, медичних, рекреційних галузей.
Розрахована на викладачів та студентів педагогічних вищих навчальних закладів, фахівців фізичної культури і спорту, вищих медичних закладів, а також практичних працівників різних галузей народного господарства.Від Олександрійського видавництва Інформаційно-розважального тижневика „Городской курьер”:Никифоров В. Н. Очерки Александрийского уезда Херсонской губернии. – Олександрія: Інформаційно-розважальний тижневик „Городской курьер”, 2008. – 95 с.

Історія краю у викладі одного з перших дослідників минувшини Олександрійщини – Василя Нікіфорова – це захоплююча подорож у часи Скіфії та козаччини, Новосербії та Новоросії.
Книга стала самостійним джерелом вивчення історії Кіровоградщини і Олександрійського краю, оскільки матеріали, використані під час її написання, частково загинули в часи лихоліть. Деякі версії автора і нині залишаються популярними серед дослідників історії України.
Нині пропонується читачеві первинний і вперше опублікований в повному варіанті текст „Очерков Александрийского уезда...” мовою оригіналу. Видання доповнюють вступна стаття про працю Нікіфорова, яка стала справжнім Літописом Олександрійщини та біографічна стаття про самого автора.
Книга буде цікава всім, хто цікавиться історією Олександрії, Олександрійського району, Кіровоградщини, України, етнографією, топонімікою та географією рідного краю.Від Державної льотної академії України:


Этика и эстетика. Эстетика - культурология искусства. Ч. II: материалы для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения. Учебно-методическое пособие/ Сост.: Скловская Е.И., Колесников В.И. – Кировоград: ГЛАУ, 2008. – 300 с.

Учебно-методическое пособие содержит материалы для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения при подготовке к семинарским занятиям, коллоквиумам, круглым столам, зачетам по курсам этики, эстетики.


Этика и эстетика. Дискуссии о проблемных вопросах этики и эстетики. Ч. III: материалы для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения. Учебно-методическое пособие/Сост.: Скловская Е.И., Аксенова В.И. – Кировоград: ГЛАУ, 2008. – 168 с.

Учебно-методическое пособие содержит материалы для индивидуальной работы студентов дневной и заочной форм обучения при подготовке к научным студенческим конференциям, коллоквиумам, круглым столам, дискуссиям по курсу этики, эстетики, культурологи.


Страноведение: Учебное пособие для иностранных слушателей отделения довузовской подготовки ГЛАУ/Сост.: Романько И.И. – Кировоград: ГЛАУ, 2008. -126 с.

В пособии представлены разнообразные страноведческие данные (география, экономика, политика, социальные структуры и учреждения, люди и их особенности – нравы, обычаи, менталитет), а также культурные аспекты (история, искусство, наука).
Данное пособие направлено на расширение и углубление страноведческих знаний. Информационной основой служат текстовые и иллюстративные материалы, знакомящие иностранных слушателей с жизнью Украины, а также с национально-культурными особенностями разных стран.
Издание включает словарь основных терминов и понятий, список справочной литературы, вопросы для повторения и самоконтроля.
Предназначено для иностранных слушателей отделения довузовской подготовки ГЛАУ.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua