[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2008 р.


Від автора Дзюби Тетяни Анатоліївни:


Дзюба Тетяна Анатоліївна. Акомодація до часу. – К.: „Ярославів Вал”, 2000. – 48 с.

„Акомодація до часу” – збірка віршів Тетяни Дзюби кандидата філологічних наук, Члена Спілки журналістів України. Друкувались у багатьох вітчизняних виданнях, а також у США та Білорусі.
Збірник буде цікавий для всіх прихильників лірики.Дзюба Тетяна Анатоліївна. Талант як міра ваги: Діалоги, літературно-критичні та літературознавчі тексти. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2008. – 188 с.

У книзі вміщені діалоги з письменниками, у яких предметом обговорення стали автобіографізм, психологія творчого процесу, прототипи і персонажі текстів, співвідношення свідомого та ірраціонального у художньому творі, цінність неповторного власного психологічного шляху літератора, проблема самоідентифікації митця тощо. Завдяки інтерв’ю читач також має змогу дізнатися маловідомі факти з життєписів письменників, їх судження, що поєднують проминальні буттєві події з трансцендентними цінностями. Есеї, літературознавчі статті, принагідні рефлексії, подані у другому розділі книги, є своєрідним продовженням діалогів, оскільки присвячені передусім творчості сучасників.Від автора Бродяги-Бродецького О.М.:

Бродяга-Бродецький О.М. Вибране. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 256 с.

Гірке дитинство на окупованій ворогами землі, голод і радість перемоги, любов і краса людського життя і природи, дотепний жарт логічно переплітаються на сторінках цієї книги.Бродяга-Бродецкий, Александр. Избранное. – Запорожье: Полиграф, 2005. – 240 с.

Широка тематическая палитра сборника. Восемь лирических циклов составляют их основу. Большое, а может быть, даже основное место в поэзии автора занимает тема памяти. Память о детстве, через которое обжигающем вихрем пронеслась война, воинах победителях и погибших в боях, о страшных годах сталинских репрессий, о хрущевских „экспериментах”, о партократах брежневского застоя, праисторическая память о славянских корнях.
В своих стихах поэт акцентирует свое генетическое единство с родной землей, с казацким краем, с „занузданной веками степью”. Отсюда его боль о судьбе родного края, о судьбе Украины – Украины XXI века.Бродяга-Бродецкий, Александр. Многоточие жизни: Повествование. – Запорожье: „Просвіта”, 2008. – 512 с.

...Из-за ограниченного объема „Многоточия жизни” – в повествовании превалирует констанция фактов жизни без художественных красок, поэтому в начале разделов, а порой в середине, автор приводит стихи, усилился тем самым поэтической строфой строку прозы, абзаца или раздела. В повествование вошло до ста стихотворений. Лучшая поэзия любви, женской красоты и природы, сердечной боли. Это 25-я книга Александра Бродяги-Бродецкого – откровенное признание автора о жизни и творческой деятельности на протяжении 35 лет.Від автора Перепелиці Григорія Миколайовича:


Зовнішня політика України – 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети: Щорічник. – К.: ВД „Стилос”, 2008. – 312 с.

Мета щорічника – дати комплексний аналіз зовнішньої політики України, ключових тенденцій, властивих їй протягом минулого року та викласти прогнозні сценарії їх розвитку, а також окреслити пріоритетні напрямки реалізації зовнішньополітичного курсу країни. Книжка покликана стимулювати політикум та науковий загал України до дискусії і наукового пошуку шляхів вирішення зовнішньополітичних проблем та вдосконалення зовнішньополітичної діяльності країни.
Щорічник розрахований на широке коло вітчизняних та зарубіжних фахівців, науковців, а також читачів, які цікавляться зовнішньою політикою та міжнародними відносинами.Від автора Присяжнюка Юрія Петровича:


Присяжнюк Юрій Петрович. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини XIX – початку ХХ ст.: Монографія. – Черкаси: „Вертикаль”, 2007. – 640 с., іл.

Уперше в українській історіографії автохтонне селянство Наддніпрянщини (підросійської України) від передодня „великих” реформ 1860-х років до Першої світової війни включено досліджено крізь призму його соціокультурної цілісності, з притаманним йому стійким ментальним осереддям.
Оригінальний виклад матеріалу в поєднанні з автентичними фактологічними сюжетами заохотить до читання не лише істориків, а й етнологів, культурологів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться антропологічним зрізом української минувшини.Від генеральної дирекції МАРТІС „Золота Фортуна”:


Акімов Д.І. Концерти для скрипки з оркестром №1, №2, №3. Партитури для великого симфонічного оркестру та переклад для скрипки і фортепіано. – К.: ТОВ „За друга”, 2008. – 272 с.

Шанувальникам та виконавцям скрипкової музики пропонується збірка концертів для скрипки з оркестром (клавіри та оркестрові партитури) Заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Акімова.
Ці твори адресовані солістам-виконавцям, студентам вищих та середніх навчальних закладів із урахуванням різнобічної професійної майстерності.
Творчість Дмитра Акімова пронизана яскравою лірико-романтичною самобутністю, мелодійністю, оригінальністю музичної форми, знанням музичних засобів виконавського мистецтва скрипки та симфонічного оркестру.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua