[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ 2007 р.Від автора Гопки Василя Васильовича:


Гопка Василий Васильевич. Так сколько же вселенных? По крайней мере не меньше двух! – Запорожье: «Днепровский металлург», 2007.-155 с.

Книга посвящена основным этапам развития астрономической картины мира. Использованы накопленные сведения о Мире, о существующих астрономических картинах Мира, представление о природе наблюдаемых объектов, о механизме взаимодействия их, о структуре и масштабах их существования и на их основании «генерирована», на взгляд автора, новая идея научной астрономической картины Мира.
Представлено развитие Главной Энергии Межмировой Вселенной в виде Энергии «тьмы-холода», являющейся основным видом материи и создателем звездной материи, что холод является праматерью рождения атома, а также предпосылка круговорота Энергии Космоса через ген организма и обратно, что является новым о взаимосвязи растительного и животного мира с Энергией Космоса.
Книга рассчитана на молодое научное поколение, студентов, научных сотрудников, лиц, интересующихся историей астрономической науки и ее перспективы.Від автора Розинської Наталії:


Розинская, Наталия. В Сайгоне дождь. – К.: ООО «Макрос», 2007. -72 с.: ил.

Мы думаем, что много знаем о бедных странах и людях, которые там живут. А что, если мы ничего не знаем о них? Разве лишенные правды и души картинки рекламных журналов, сюжеты развлекательных передач о дальних странствиях могут передать все чувства – радость, тревогу, надежду – из той, настоящей, жизни? И если мы верим только им, то тогда действительно ничего не знаем о жизни.
В этой книге рассказана история, которую рассказал старик-вьетнамец журналистке. Это история жизни и смерти маленькой вьетнамской девочки. Журналистка пытается понять, кто виноват в ее гибели, но наталкивается на другие, еще более сложные вопросы.
Книгу «В Сайгоне дождь» автор называет своим личным социальным протестом против бедности и попыткой привлечь внимание общества к этой острой и актуальной проблеме современного мира.Розинська, Наталія. Куба – forever! – К.: ТОВ „Макрос”, 2007. – 80 с.: іл.

Це перша книга молодої письменниці, телеведучої та журналіста – історія романтичного кохання двох героїв, імена яких залишаються невідомими. Він та Вона – чоловік і жінка, у центрі оповідання – їхнє кохання та обставини, які сильніші за кохання.
Книга „Куба – forever!” важлива для письменниці як засіб оприлюднення власної громадянської позиції та можливість висловити своє ставлення до таких головних понять, котрі супроводжують людину впродовж усього життя, як віра, ідеали, надія та кохання.Від Філії Грецького Фонду Культури:


Греція очима дітей: 1996-2006: Альбом малюнків. – Одеса: Графік плюс, 2007. – 64 с.: іл.

В альбомі „Греція очима дітей” представлені кращі роботи дитячої творчості з однойменного конкурсу, котрий організовує вже десять років Філія Грецького Фонду Культури у м. Одесі.
Конкурс проводиться щорічно у рамках святкових заходів, присвячених Національному Відродженню Греції. Учасникам конкурсу від 5-ти до 12 ти років: пластичний вік, у якому закладаються основи особистості. Відтепер для них Греція стане „святом, яке завжди с тобою”.
У роботах чітко простежуються дві лінії, два напрямки: у першому випадку перевага віддається міфологічному сюжету і його найбільш яскравій події. Центральне місце займають подвиги Геракла, його бої з левом і гідрою, потім ефектна катастрофа Фаетона та різні бої і битви. Відповідно до захоплюючого сюжету зображення експресивне, колорит яскравий і побудований на напружених контрастах.
Другий напрямок можна назвати поетичним. Сюжети різноманітні: античні персонажі – нереїди, амазонки... Бачені лише в альбомах і книгах пейзажі Греції... Сценки сучасного життя... Олімпійські ігри... та багато чого іншого. Однак, їх поєднує спільний настрій. Вони споглядальні, їх експресія криється вглибині.
Внутрішня гармонія. Смак. Осяйність почуттів. Радісна і світла таїна живе в дитячих роботах, і тепер разом з їх маленькими авторами ми можемо сказати: „Греція нашої душі”.Від автора Строган Анни Юріївни:


Строган, Анна Юріївна. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 423 с.

На підставі норм чинного законодавства України викладено існуючі в кримінально-правовій доктрині проблеми складу злочину, його ознаки, види та кримінальне-правове значення. Доведено, що склад злочину є єдиним і достатнім показником наявності злочину і тому, безперечно, єдиною законною підставою кримінальної відповідальності.
Автор сподівається, що науковий і практичний аналіз досліджуваних проблем, проаналізовані різнопланові точки зору, думки і шляхи вирішення досліджуваних питань, запропоновані різними науковцями, допоможуть у теоретичній і практичній діяльності фахівців з теорії кримінального права і юридичної науки та знайдуть подальший розвиток, що приведе до вдосконалення чинного законодавства та право застосованої практики.
Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищих юридичних навчальних закладів, юристів-практиків.Від Національного університету Києво-Могилянської академії:


Той, хто відродив Могилянку: Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – К.: Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 703 с.: іл.

Цей збірник науково-публіцистичних праць та мемуарних матеріалів задуманий і укладений як вияв щирої громадської шани до В’ячеслава Степановича Брюховецького та втілених ним у життя високих ідей. Перша частина збірника вміщує роздуми діячів вітчизняної та світової культури, сподвижників і друзів ювіляра про життєвий і творчий шлях В’ячеслава Брюховецького. Друга частина вміщує суто наукові статті, що здавалося б, не мають прямої дотичності до шістдесятилітнього ювілею В’ячеслава Брюховецького, а про саме так зосередженим й ґрунтовним науковим розмислом, актуальним у певній галузі знань, - академічна спільнота насправді і вшановує своїх видатних представників.Від Інституту історії південної України:


Бойко, Ярослав Владимирович. Заселение Южной Украины: Формирование этнического состава населения края: русские и украинцы (конец ХVII – начало XXI в.): Этностатистический очерк: Вып. 1. – Черкассы: «Вертикаль», изд. ЧП Кандыч С. Г. – 2007. – 48с.: ил., табл.

В работе освещается процесс заселения и формирования этнического состава населения Южной Украины с конца XVIII в. до наших дней. Дается краткое описание истории заселения края в 1783-1917 гг. крестьянством российских губерний, Правобережной и Левобережной Украины, Беларуси, Молдовы, мигрантами стран Западной Европы. Приводятся сведения об эмиграции украинцев на окраины Российской империи, в США, Канаду, стран Южной Америки.
Указывается, что в советский период, в связи с развитием промышленности, Южная Украина по-прежнему, принимала значительное количество мигрантов со всех республик бывшего СССР. Подчеркивается, что миграция сыграла решающую роль в социально-экономическом развитии края, ставшим со временем, ведущим промышленно-развитым регионом Украины, на территории которого в настоящее время проживает более 110 этносов.
Для историков, политологов, краеведов, всех, интересующихся историей Южной Украины.Від автора Мартинова Миколи Вікторовича:


Мартынов, Николай Викторович. Практическая философия: Неоднозначность и неопределенность окружающей действительности. – Симферополь, 2007 – 272 с.

Предлагаемая вниманию работа посвящена исследованию неоднозначности и неопределенности. В работе определятся и анализируются составные элементы неоднозначности и неопределенности окружающей нас действительности. На конкретных практических примерах исследуются возможные варианты минимизации негативных факторов окружающей нас неопределенности и неоднозначности.
Однако, учитывая специфичность работы и необходимость творческого, вдумчивого к ней подхода, желание узнать из чего состоит неопределенность, какими при этом практическими средствами мы располагаем для ее снижения, как можно оптимизировать негативные для нас последствия и т.д. будет характерным не для всех. Поэтому особо выделим круг лиц, для которых изначально предназначалась работа. Прежде всего, это специалисты философы, интерес которых определяется не только их возможностью ознакомления с новым философским исследованием, но с их возможностью, посредством обсуждения в своем профессиональном кругу, выработать интегрированный, обобщенный документ.
Работа может быть рекомендована для ознакомления преподавателям, инженерам, исследователям, аспирантам и студентам старших курсов институтов.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua