[HOME]
ОУНБ Кіровоград  
DC.Metadata
 <<< повернутись
[ HOME ]
Фон Подаровані видання за липень 2006 року


Подаровані книги від Рахункової палати УкраїниСимоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні: макроекономічний аспект/ В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко. – К.: Знання України, 2006. – 280 с. – Бібліогр. с. 236-242.

У монографії аналізується сучасний стан єдиної системи державного фінансового контролю ( зовнішнього та внутрішнього ) в Україні, сформульовано методологічні підходи щодо їх упорядкування. Комплексно розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення системи і її розвиток. Визначається сутність, досліджуються існуючі в цій сфері проблеми, роль і місце конституційного незалежного органу державного фінансового контролю – Рахункової палати України та її значення в організації, координації та функціонуванні ефективної системи державного фінансового контролю. Методологічно обгрунтовано, з урахуванням світового досвіду, розподіл контрольних повноважень та функцій зовнішнього та внутрішнього державного фінансового контролю, необхідність створення його цілісної системи, яка функціонує за єдиними правилами, принципами та процедурами. Викладається методологія здійснення аудиту ефективності вищими органами державного фінансового контролю зарубіжних країн, обгрунтовується необхідність його застосування в Україні.
Для працівників державних структур, причетних до фінансово-економічної сфери, фахівців і науковців у галузі економіки, фінансів, права; викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, широкого загалу читачів, які цікавляться зазначеними проблемами.Подаровані книги від Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН УкраїниСвітленко С. І., Білокінь А. М. Приорілля: історико-краєзнавчі нариси: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. М. М. Дроня. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 252 с.: фотоіл.

У нарисах висвітлюються основні процеси, що відбувалися на Приоріллі з найдавніших часів до сьогодення.
Видання призначене для студентів і школярів як навчальний посібник, а також для науковців, освітян і всіх тих, хто любить і вивчає свій край.Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збірник наукових праць: Вип. 3/ Ред. кол.: С. І. Світленко ( відп. ред. ) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2005. – 324 с.


Збірник наукових праць присвячено 150-річчю з дня народження відомого українського історика, академіка Д. І. Яворницького. Висвітлюються недостатньо розроблені аспекти історії Наддніпрянської України від найдавніших часів до ХХІ ст., зосереджується увага на соціально-політичних та культурних процесах у регіональному та краєзнавчому вимірах.
Статті збірника розраховані на професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, науковців академічних установ, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, істориків-краєзнавців, учителів, та всіх, хто вивчає історію України, наддніпрянського регіону та місцевого краю.Подаровані книги від Ради конкурентоспроможності УкраїниКонкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство/ Рада конкурентоспроможності України; За ред. Ю.В. Полунєєва. – К.: ЛАТ & K, 2006. – 176 с.

У збірнику представлені сучасні погляди представників української та світової науки і практики на найважливіші аспекти конкурентоспроможності держави, з акцентом на питаннях якості людського потенціалу, освіти, науки, інноваційно-технічного розвитку, державного регулювання, суспільних інституцій, регіональної політики, банківської системи, соціальної спрямованості бізнесу та стандартів його якості. Конкурентоспроможність розглядається як фактор сталого та динамічного розвитку України. Наведені оцінки сучасного стану конкурентоспроможності економіки України та опис досвіду успішних країн світу у забезпеченні конкурентоспроможності власних економік. Основною ідеєю збірника є необхідність втілення концепції конкурентоспроможності у державну стратегію та політику. Описується досвід реалізації концепції конкурентоспроможності у розвитку Черкащини, а також у діяльності окремого українського підприємства.
Збірник може бути корисним для політиків, державних службовців, громадських діячів, науковців, студентів, які займаються питаннями забезпечення соціально-економічного розвитку України, розробляють політику і стратегію конкурентоспроможності, а також для всіх, хто переймається долею України та вболіває за її становлення як передової, розвинутої держави.Подаровані книги від Голови Міжнародного доброчинного фонду “Українська хата” Миколи РудаковаРудаков М. І. Автографи майстрів. – К.: МДФ «Українська хата», 2005. – 128 с.: іл.

Ця книга – творчі портрети популярних українських майстрів літератури, культури і мистецтва, з якими доля звела автора у співпраці та творчості.
Ці розповіді про видатних людей України друкувалися в газетах і журналах держави та зарубіжжя впродовж останньої чверті ХХ століття. Так виник задум створити книгу-альбом з портретами і автографами митців, багатьох з яких уже, на жаль, немає серед нас.
Розрахована на широкий читацький загал.Подаровані книги від Володимира Вдовенка і Мирона Козака ( м. Луцьк )Вдовенко В. В., Козак М. О. Шахові новели Василя Іванчука. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 156 с.

Педагог і юрист за освітою, відомий на Волині підприємець, великий любитель спорту і шанувальник шахів Володимир Вдовенко і земляк видатного українського шахіста Василя Іванчука журналіст Мирон Козак написали 42 лаконічні новели про творчість у шахах, які є специфічним соціокультурним феноменом: водночас спортом, наукою, мистецтвом та однією з найінтелектуальніших ігор сучасної земної цивилізації.
Читач отримає велику естетичну насолоду від зібраних тут дев’яноста оригінальних партій супергросмейстера, володаря двох шахових “Оскарів”, чемпіона Європи та віце-чемпіона світу за версією ФІДЕ, переможця Всесвітніх шахових олімпіад, кавалера “Почесної відзнаки Президента України”, повного кавалера ордена “За заслуги”, заслуженого майстра спорту Василя Іванчука.
Крім широкого кола любителів шахів, книга буде цікавою й корисною для тих батьків і вчителів, котрі прагнуть з любов’ю і терпінням відкривати таланти своїх дітей ( розділ «Геній сина виріс на таланті батьків» ).Подаровані книги від Київського національного економічного університетуКостусев А. А. Конкурентная политика в Украине: Монография. – К.: КНЕУ, 2004. – 310 с.

У монографії розглянуто основні чинники і результати розвитку конкурентних відносин в Україні, найважливіші параметри, що визначають стан конкуретного середовища. Особливу увагу звернено на специфічні форми монополізму, характерні для перехідної економіки. На основі дослідження світової економічної думки, досвіду розвинутих країн і держав з перехідною економікою, проаналізовано стан і основні завдання конкурентної політики в Україні, визначено шлях розвитку конкурентних відносин на найважливіших ринках.
Для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, учених, підприємців, студентів вищих навчальних закладів.Подаровані книги від громадської організації “Молодіжна Альтернатива”


Майбутнє України: думка молоді. – К.: “Молодіжна Альтернатива”. – 64 с.
Політичні сили і вибори: думка молоді. – К.: “Молодіжна Альтернатива”. – 88 с.

Ці матеріали укомплектовано на основі статей, написаних студентами-інтернами комітетів Верховної Ради України, та міських і обласних рад 7 українських міст, що проходили стажування по проекту “Молодіжної Альтернативи” “Студенти для Парламенту” та “Студенти для органів місцевого самоврядування”.
Збірки укладені на основі використання відкритих джерел інформації та спрямовані на розширення політичного та економічного світогляду молоді.Подаровані книги від директора Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна Сидоренка П. І.Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб./ І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко та ін.; За ред. І. В. Кочіна. – К.: Здоров’я, 2005. – 432 с.

У книжці подано норми поведінки та засоби захисту і виживання людей в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. На відміну від інших видань з питань безпеки життєдіяльності в першій частині посібника досить повно висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.
Другу частину посібника присвячено питанням надання першої медичної допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.
У третій частині навчального посібника розглянуто питання охорони праці та захисту особового складу формувань ДСМК під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
У четвертій частині посібника висвітлено питання організаційних форм навчання, підготовки викладачів до проведення занять, контролю й оцінювання знань студентів.
Для студентів вищих медичних закладів, організаторів охорони здоров’я, широкого кола читачів.


 


[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2006 Webmaster: webmaster@library.kr.ua