[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за червень 2006 року


Подаровані книги від Національної академії управлінняЄрмошенко М. М., Плужников І. О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Національна академія управління, 2006. – 156 с.

У навчальному посібнику наведено методичні засади проведення аналізу й оцінки інвестиційних проектів з врахуванням зарубіжного досвіду. Розглянуто сутність і зміст бізнес-плану інвестиційного проекту, методи інвестиційного бізнес-планування, методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, засади управління інвестиційними проектами.
Розрахована на студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто займається аналізом і оцінкою інвестиційних проектів, у тому числі працівників банків.Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Національна академія управління, 2006. – 348 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні, методичні та практичні засади комерційної діяльності посередницьких організацій як сучасного напрямку підприємництва. Наведено основні характеристики комерційної діяльності посередників, організаційно-господарські форми їх функціонування, сутність комерційних зв’язків і договірних відносин посередників із контрагентами, засади організації закупівель і реалізації продукції посередницькими організаціями, роль і місце активів в забезпеченні ефективної діяльності посередників та система розрахунків, сутність витрат на здійснення комерційної діяльності, прибутку і ціноутворення на посередницькі послуги, а також основні напрямки розвитку комерційної діяльності посередників.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів, а також буде корисним для підприємців, які займаються посередницького діяльностю.Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу: Матеріали науково-практичної конференції. -– К.: Національна академія управління, 2006. – 280 с.


У збірнику представлені матеріали учасників V науково-практичної конференції “Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу”, проведеної 12 травня 2005 р. Національною академією управління та Центром перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України за підтримки Національної академії наук України, а також журналу “Актуальні проблеми економіки”.Подаровані книги від Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон УкраїниСавчук Ю. К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція). – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 96 с.: іл.

Вперше, на широкому джерельному матеріалі із залученням унікальних пам’яток низки вітчизняних та зарубіжних музеїв Польщі, Росії, Швеції та України автор простежує історичну долю національних реліквій – гетьманських клейнодів та особистих речей Богдана Хмельницького.
Видання ілюстроване. Буде цікавим для музейників, викладачів та студентів, широкого кола аматорів історії та старовини.Подаровані книги від видавництва “Знання”Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття. – К.: Знання, 2006. – 253 с.

У книзі аналізуються ключові проблеми розвитку системи освіти, підвищення якості професійної підготовки фахівців, законодавчого регулювання розвитку системи вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу. Розкривається органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності.
Для керівників і викладачів вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної освіти, державних службовців і науковців. Книга буде корисною також студентам і аспірантам.Подаровані книги від Українського Геральдичного ТоваристваСлободянюк М. В. Військова символіка України. Відродження з попелу. – Львів, 2005. – 145 с.: іл.

Книга вперше в Україні присвячена дослідженню явища, якого раніше у Збройних Силах України не існувало – появі і розвитку в її складі комплексу нарукавних емблем об’єднань, з’єднань, частин, закладів та установ. Ретельно досліджена структура військової символіки та її термінологія. Генезис нарукавних емблем у Збройних Силах України даний на підставі досліджень аналогічних процесів в основних арміях світу – американської, британської, німецької, французької, італійської, шведської, японської і польської. В другій частині книги досліджена історія і символіка 66-ї гвардійської механізованої Полтавсько-Буковинської ордена Червоного Прапора дивізії та 15-ї окремої гвардійської механізованої Єнакієвсько-Дунайської ордена Червоного Прапора.Подаровані книги від навчально-дослідницького центру “Реаліс”Биоэтика в медицине и пищевой промышленности: Необходимость и смысл нравственного поведения/ Под ред. Д. Ходжес и С. Тимченко. – К.: Исследовательский центр “Реалис”, 2006. – 204 с.

Біоетика займається проблемами моральної відповідальності в області медицини і харчової промисловості. Ці питання розглядаються в книзі, яка розкриває важливість і необхідність моральної поведінки в цих галузях. Книга створена за матеріалами симпозіуму з біоетики, який відбувся в Києві в 2000 році спільними зусиллями Київської медичної академії післядипломної освіти, Київського навчально-дослідного центру “Реаліс” і групи лікарів, філософів і вчених, які працюють в області харчової промисловості з Великобританії.
Книга розрахована на широке коло читачів.Подаровані книги від видавничого комплексу ВАТ “Мотор Січ”Богуслаев В. А., Яценко В. К., Притченко В. Ф. Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способности деталей ГТД. – Запорожье: Издат. комплекс ОАО “Мотор Сич”, 2006. – 335 с.

В книзі викладені особливості технології поверхневого деформованого упрочнення найбільш навантажених деталей газотурбіних двигунів (ГТД), використання устаткування і оснащення, розглядаються основні закономірності формування властивостей поверхневого шару.
Приведені результати випробування на втому деталей зі сталі і сплавів, які були піддані деформованому упрочненню в умовах, які моделюють основні особливості екслуатаційного навантаження. Представлені математичні моделі коефіцієнтів упрочнення деталей ГТД різними методами, які дозволять прогнозувати їх ефективність на стадії розробки технологічних процесів.
Для спеціалістів, які займаються питаннями упрочнення деталей газотурбіних двигунів.Подаровані книги від Центру соціології культури кафедри соціології Казанського державного університетуЯсавеев И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. – 200 с.

В книзі розглядаються процеси конструювання соціальних проблем засобами масової комунікації. Особлива увага приділяється конкуренції між соціальними проблемами за місце на “черзі денній”, яка встановлюється засобами масової комунікації, конструювання соціальних проблем злочинності і ВІЧ/СНІДу російськимим і регіональними телекомпаніями і газетами, а також непередбачуваними наслідками медіа-конструювання соціальних проблем, як “емоційне згорання” аудиторії. Книга присвячена детальному перегляду основних соціологічних підходів до соціальних проблем: напрямків соціальної патології, соціальної дезорганізації, функціоналістичного підходу, критичного, інтеракційного.
Для студентів, викладачів і дослідників в області соціальних і політичних наук, журналістів і спеціалістів з управління комунікаціями.Подаровані книги від Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН УкраїниЛисовик Л. П. Теория трансдьюсеров: В 3-х томах. – К.: Феникс, 2005. – (Сер. “Математическое мышление”)

Книги цієї серії присвячені теорії трансдьюсерів – новому розділу математики і кібернетики, пов’язаному з процесами переробки інформації. Спочатку розглядуються послідовні перетворювачі, що перероблюють кінцеві вхідні слова в кінцеві вихідні слова, потім загальні моделі розрахунків: S-перетворювачі, що перероблюють нескінчені слова, макроперетворювачі, що перероблюють нескінчені розмічені дерева.
Книги розраховані на студентів, аспірантів та наукових працівників.Подаровані книги від Координаційного Комітету допомоги Україні ( США)Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу та Бароко ХV – XVIII століть: В 4-х книгах/ Упоряд. В. Шевчук, В. Яременко. – К.: Аконіт, 2006.

Видання цієї хрестоматії здійснене на кошти Координаційного Комітету допомоги Україні (США) і є продовженням хрестоматії літератури України-Русі епохи Середновіччя ІХ-ХV століть у двох книгах “Золоте слово”. Це видання універсального характеру і забезпечує будь-яку навчальну програму – шкільну і вузівську, а читачеві дає змогу в усій повноті скласти уявлення про національну скарбницю художнього слова і тих ідей, стилів, естетичних ідеалів, жанрів і образів, що створив геній українського народу протягом чотирьох століть.

У чорирьохтомному виданні всі тексти, окрім написаних мовою, наближеною до народної, подано в перекладах сучасною українською мовою. Упорядники розглядають переклад стародавніх різномовних текстів як єдино можливий спосіб передавати кожен твір від епохи до епохи, від людини до людини, що робить літературу актуальною і постійно утримує іі при житті, забезпечує зв’язок віків, художній досвід і історичну пам’ять. Укладники прагнули подавати доробок авторів не одним-двома творами, а як найповніше. Так, читач має повного Климентія Зіновіїва, повний текст поетики Митрофана Довгалевського “Сад поетичний”. Широко подані Іван Величковський, Лазар Баранович, Дмитро Туптало. Вперше представлено фрагмент поетики Феофана Прокоповича.


 


[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2006 Webmaster: webmaster@library.kr.ua