[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання

Дарунок від

Врадія Костянтина Тимофійовича,

ветерана Великої Вітчизняної війни, письменника

Жуковский

Жуковский П.М. Земледельческая Турция (Азиатская часть - Анатолия).- М.- Л., Государственное издательство колхозной и совхозной литературы, 1933.- 772 с.

Книга має статус рідкісної. Це видання було надруковано у 1933 році і вийшло тиражем всього 4000 примірників. В книзі міститься ілюстративний матеріал, допоміжні таблиці, статистичні таблиці, гипсометрична мапа, а також резюме французською мовою. Ця книга буде дуже корисною фахівцям сільськогосподарської галузі.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. Повне зібрання творів. Т.2. Поезії 1847 - 1861. - К., Державне літературне видавництво, 1937.- 616 с.

Це ювілейне видання 1814 - 1934. Книга вийшла у 1937 році тиражем 15000 примірників. Має статус рідкісної книги.

Н.В. Гоголь

Полное собраніе сочиненій Н.В. Гоголя съ жизнеописаніемъ писателя, портретами, рисунками, относящимися къ его жизни и съ 32 отдъльными картинами художника В.А. Табурина. - С.-Петербургъ - Москва, Изданіе поставщиковъ Его Императорського Величества <Товарищества М.О.Вольфъ>. - 976 с.

Дореволюційне видання. Книга має статус рідкісної.

 


[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua