[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання

Від автора Пивовара Анатолія Васильовича:

Поселення козаків

Пивовар А.В.
Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини 18 століття.— К.: Академперіодика, 2003. — 336 с.

У виданні представлено корпус документів, що відображають стан правобережних володінь або Задніпрських місць Миргородського і Полтавського полків Гетьманщини (склад поселень, реєстри жителів, сотенний та церковний устрій, описи землеволодінь та прав власності на задніпрські грунти) до утворення на цій території Нової Сербії та Слобідського козачого поселення, напрями переселення жителів, інші сторони життя краю в один із найбільш цікавих, але маловідомих періодів його ранньої історії до середини 18 століття.
Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, всіх, кого цікавить далеке минуле сучасної Кіровоградщини, суміжних районів Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей України.

Від автора Єрмошенка Миколи Миколайовича:

Комерційна діяльністьЄрмошенко М.М. , Стороженко О.А.
Комерційна діяльність малих підприємств. — К.: Національна академія управління, 2003. — 147 с.

Практикум з комерційної діяльності малого підприємства складений у вигляді посібника на базі відповідної програми Міністерства освіти і науки України, висвітлює всі ключові питання аналогічного курсу. Цей сучасний посібник призначений як для самостійного отримання або поповнення своїх знань, так і для цілеспрямованого навчання всіх, хто хоче відкрити власну справу.
Завдяки практичній спрямованості, книга стане зручною підмогою для студентів вищих навчальних закладів і для всіх тих, хто стоїть перед гострими проблемами створення, управління і подальшого розвитку власного підприємства.

Від авторки Гуменюк Оксани Євстахіївни

Спонтанно-духовна організація

Гуменюк О.Є.
Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума: Лекція. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 40 с.

Висвітлюється ідея спонтанної активності людини через зміст принципів причинності – активності, саморозвитку та ієрархічності у теоріях З. Фройда, А. Адлера, К. Юнга, А. Фурмана. Також обгрунтовується проблематика саморозгортання духовності за модульно-розвивальної організації освітнього процесу. В цьому контексті детально аналізується центральна ланка зазначеного процесу – становлення спонтанно-духовної складової Я-концепції універсума під час обстоювання ним однієї із психодуховних форм самопізнання.

Від видавництва “К.І.С.”

Еойн Янг і Ліза Куінн

Еойн Янг і Ліза Куінн.
Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі. — К. : “К.І.С.”, 2003. — 120 с.

Книга є практичним посібником для написання різноманітних аналітичних документів – доповідей, аналітичних записок, як у сфері дослідження державної політики, так і в області аналізу і вироблення політики. Це видання представляє нову прикладну науку – науку про державну політику. Показана її відмінність від політології, охарактеризовано коло причетних до державної політики і процес вироблення політики.
Книга буде корисною для досвідчених фахівців – службовців, відповідальних за вироблення різних напрямків державної політики, радників, експертів і консультантів у відповідній сфері, широкому колу науковців і викладачів у галузі суспільних наук, а також для початківців-практиків, студентів і аспірантів у галузі державного управління, державної політики та суміжних спеціальностей.

Від автора Рябця Михайла Михайловича:

ЦВК

Рябець М.М.
Центральна виборча комісія: віхи становлення та розвитку. Статті, доповіді, виступи, інтерв’ю. — К.: ВД “Альтернативи”, “Артек”, 2003. — 600 с.

У виданні зібрано основні статті, доповіді, публічні виступи, інтерв’ю 1997-2003 років, у яких автор аналізує та ділиться своїм баченням актуальних проблем організації і проведення виборів і референдумів, становлення і вдосконалення виборчого законодавства, еволюції виборчих систем в Україні та ролі в цих процесах Центральної виборчої комісії як незалежної державної інституції.

Від Державного інституту проблем сім'ї та молоді:

ЦВК

Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. — 232 с.

В книзі містяться:
  1. Загальні відомості про дитинство в Україні
  2. Права дітей та законодавчі засади їх соціального захисту в Україні
  3. Дитина і суспільство: забезпечення реалізації прав
  4. Практика і проблеми підтримки дітей в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях
  5. Діяльність органів влади щодо соціального захисту дітей
  6. Міжнародне співробітництво у галузі охорони дитинства
Книга призначена для всіх, кого цікавлять проблеми дитинства.

ЦВК

Формування здорового способу життя молоді: стан, проблеми та перспективи: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.) — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. — 250 с.

Основні розділи:
  1. Спосіб життя як визначальний фактор здоров'я та соціального самопочуття молоді в Україні
  2. Головні чинники формування здорового способу життя молоді в умовах сучасної України
  3. Формування здорового способу життя молоді як неодмінна складова розбудови Українського суспільства
Книга розрахована на всіх читачів, кого цікавлять проблеми молодого покоління України.

ЦВК

Ефективні форми роботи з попередження ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні. — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. — 149 с.

Матеріали видання висвітлюють ефективні форми і напрями роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді, які використовуються на сьогодні різними організаціями (державними, громадськими. міжнародними), досвід роботи соціальних служб для молоді з профілактики ВІЛ/СНІДу.
Рекомендовано неурядовим організаціям, працівникам соціальних служб для молоді, правоохоронних органів, медичних закладів і установ, соціологам, педагогам, журналістам та всім, хто переймається проблемами профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні.

ЦВК

Оцінка можливостей розвитку в Україні програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків / О.М.Балакірєва ( науковий керівник проєкту), М.Ю.Варбан, О.О.Яременко, Л.І.Андрущак, О.Р.Артюх. — К.: Центр "Соціальний моніторинг", 2003. — 230 с.

У колективній монографії представлено результати дослідження щодо стану протидії епідемії ВІЛ/СНІДу серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Поглиблений аналіз характеристики споживачів та факторів, які впливають на ризик ВІЛ - інфікування, здійснено у 20ти містах України. Зроблена оцінка загальної кількості СІН, рівня охоплення їх профілактичними програмами, можливостей розширення охоплення з метою досягнення 60% цільової групи на рівні окремих міст та країни в цілому. Крім того додаються методика розрахунку бюджетів та соціологічний інтсрументарій для аналізу ситуації в середовищі СІН.
Рекомендовано тим, хто приймає рішенні з питань профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні, фахівцям галузі соціальної політики, а також координаторам, менеджерам проектів міжнародних, громадських, державних організацій, які працюють у цій сфері.

ЦВК

Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально - економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції (м .Київ , 5-7 грудня 2002 р.). — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. — 222 с.

В книзі дуже ретельно проаналізовано майже всі аспекти питань з гендерної тематики: медико - соціальні аспекти, норми міжнародного права, гендерний паритет у сім'ї, в органах державної влади, в бізнесі.
Книга призначена для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами гендерної рівності.

ЦВК

Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання. — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. — 92 с.

У колективній монографії висвітлюються основні чинники, що сприяють поширенню торгівлі людьми в Україні. Зроблено аналіз міжнародних документів і нормативно - правової бази протидії цьому соціальному явищу. Емпіричною базою слугували дані, отримані за результатами експертного опитування фахівців, що займаються цією проблемою, та опитувань жертв торгівлі людьми і потенційної групи ризику.
Для представників громадських організацій, правоохоронних органів, медичних і соціальних працівників, державних службовців, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів та всіх, кого цікавить діяльність, пов'язана із захистом прав людини.

ЦВК

Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями / О.О.Яременко (керівник авт. кол.), К.П.Бондарчук, Н.М. Комарова та ін. — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. — 139 с.

У колективній монографії розглядається проблема зайнятості молоді з функціональними обмеженнями, у тому числі питання професійної реабілітації, працевлаштування і умов праці у звичайному виробничому середовищі, на спеціалізованих підприємствах і організаціях, у надомній формі зайнятості тощо. Оцінки зайнятості й пропозиції стосовно покращення становища цієї категорії населення на ринку праці вироблені на підставі соціологічного опитування, респондетами якого були експерти - професіонали і самі молоді люди з функціональними обмеженнями з чотирьох регіонів України - Західного, Східного, Південного та міста Києва.
Видання розраховано на державних службовців соціальної сфери та керівників громадської організацій, які займаються проблемами молоді, організаторів соціальної роботи і практичних соціальних працівників, які працюють із молодими людьми, що мають функціональні обмеження.
Фон


[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2003 Webmaster: webmaster@library.kr.ua