[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання

Від Анатолія Фурмана:

Теорія і практика

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

В книзі детально описані принципи, критерії, параметри та ознаки наукового проектування змісту, структури й оформлення навчальних книжок інноваційного типу. Своєрідним підсумком 15-річного дослідження є система комплексної експертизи новостворених міні-підручників, що підтвердила свою ефективність у фундаментальному соціально-психологічному експерименті з модульно-розвивального навчання.

Для науковців, управлінців, педагогів-практиків, психологів, соціологів, методистів, а також авторів і видавців підручників та посібників, аспірантів і студентів-дипломників університетів, академій, інститутів.


Від українського незалежного центру політичних досліджень:

Громадські ради

Громадські ради в Україні: Довідник. - К.,2003. - 232 с.

У виданні містяться довідкові матеріали про роботу консультативно-дорадчих органів, а саме громадських рад і колегій при центральних органах державної влади. Подано інформацію про мету та завдання громадських рад, їх діяльність, особовий склад та статутні документи.

Довідник адресований керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, народним депутатам усіх рівнів, лідерам громадських організацій та співробітникам аналітичних центрів, фахівцям із питань державного управління.


Від автора Степана Галамая:

Галамай

Степан Галамай. У боротьбі за Українську Державу. Спогади. - Львів: Видавництво "Мс", 2003. - 458 с., іл.

Книга спогадів одного з провідних членів ОУН Степана Галамая. Крізь призму його особистої долі читач ознайомиться із віхами діяльності українського національно-визвольного руху. Адже Степан Галамай - у 30-ті роки повітовий провідник ОУН Львівщини, згодом - в'язень польського режиму, активний учасник відродження 1941 року, відтак, після Другої світової війни - один із чільних діячів ОУН на еміграції, редактор часописів "Вісник ООЧСУ" та "Визвольний шлях".

Книга багато проілюстрована документами та світлинами того часу, що допоможуть читачеві глибше пізнати описувані події.


От Культурного Представительства Посольства Исламской Республики Иран в Украине:

Иран сегодня

Иран сегодня: Фотоальбом. - Алматы: "Зерде", 2003. - 160 с.

Книга представляет читателю общую картину одной из древнейших государств мира - Ирана.

Иранская культура пользуется особой популярностью и славой. Синтез древнеиранской культуры с исламской способствовал обогащению последней. Иран сегодня, уповая на свою богатую историю и культуру и опираясь на такие судьбоносные достижения Исламской революции, как независимость, свобода и возвращение к своим истокам национальной культуры, уверенно идет по пути созидания, прогресса и защиты наивысших человеческих ценностей, дружбы со всеми народами, а также распространения мира и справедливости во всем мире.

Книга предназначена для широкого круга читателей.


От читателей:

Сурина

Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - М.: ИКЦ "МарТ", Ростов н/Д: ИЦ "МарТ", 2003. - 288 с.

Книга посвящена символам, популярным в искусстве различных культур. В мировой культуре, отраженной в образах искусства, символические формы всегда наделялись цветом, который не был случаен и нес определенную смысловую нагрузку. Чтобы проникнуть в другую культуру, понять ее, надо научиться правильно интерпретировать значения, заложенные в символических формах и цветовых гаммах. Именно поэтому главное внимание в работе уделено цветовой символике, цвету как ведущему элементу в изучении содержания и назначения определенного символа.

Данная книга предназначена для специалистов в области дизайна и искусства (искусствоведов, художников, архитекторов и др.), преподавателей истории искусств, эстетики, а также тех, кто интересуется вопросами символики.

Мировая культура

Порьяз А. Мировая культура: Средневековье. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 479 с.: ил.

Книга посвящена истории культуры Средневековья. В ней освещены такие аспекты цивилизаций прошлого, как история, экономика, социальное устройство, религия, наука, искусство, повседневная жизнь. Удобный макет и большое количество иллюстраций помогают быстрее усвоить учебный материал.

Книга предназначена школьникам, студентам и преподавателям в помощь по курсу истории и культурологии.


Від Української Правничої Фундації:

Німецько-українсько-російський

Шлоер Б., Сойко І. Німецько-українсько-російськийкоментований словник з адміністративного права /Загальна редакція Б. Шлоера та Ю. Зайцева. - К.: Український центр правничих студій, 2003. - 464 с.

У словнику, що містить 7 тис. термінів і терміносполучень, відображені результати порівняльно-правових досліджень у галузі адміністративного права, а також відповідні напрацювання в системі української правничої термінології.

Видання призначено як для фахівців-практиків - юристів та перекладачів, так і для науковців, що працюють у сфері адміністративного та конституційного права, вивчають право німецькомовних країн, а також займаються питаннями правничої термінології.


Від Національного інституту стратегічних досліджень:

Економіка

Економіка України у 2000-2003 роках: становлення інвестиційної моделі економічного зростання. - К.: НІСД, 2004. - 74 с.

Матеріали "круглого столу" можуть бути корисними для науковців та аналітиків, представників органів державної влади, громадсько-політичних об'єднань, бізнесу, студентів, які вивчають економіку, усіх, хто цікавиться проблемами економіки та економічної політики.

 


[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua