[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання

Подаровані книги до фонду ОУНБ ім. Д.І.Чижевського

Липень 2004

Історична соціологія

Від відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Київського інформаційного управління.
Мартинов А.Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма). Монографія/ Національний університет внутрішніх справ, Українське товариство сприяння соціальним інноваціям. - К.: УАІД "Рада", 2004. - 288 с.
У монографії в контексті циклічної парадигми, зокрема універсального соціального циклу, аналізуються відомі концепції історичної соціології та логіка соціальної історії. Розкривається евристичність та прогностична ефективність використання авторського методологічного інструментарію для вирішення проблем соціального розвитку людини, суспільства, цивілізації. Книга адресована фахівцям соціального та гуманітарного знання, всім, хто цікавиться теоретико-методологічними та конкретно-методичними проблемами минулого, сучасного і майбутнього соціальної історії.
 

Від Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД

Від Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД:
Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине: Справочник. - К., 2004. - 530 с.
Даний довідник складений інформаційно-ресурсним центром Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД з метою розвитку продуктивного співробітництва між суспільними, державними та міжнародними організаціями, що працюють в галузі ВІЛ/СНІД в Україні, а також для підвищення інформованості людей, яких торкнулась епідемія ВІЛ, про існуючі послуги. У довіднику представлено понад 300 організацій: українські неурядові організації, державні установи, міжнародні донорські агенства та організації, що надають підтримку, які працюють в Україні.
 

Дискурс формалізму: український контекст.

Від Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка
Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст. - Львів: Літопис, 2004. - 144 с.
Це видання - лекція на пошану Соломії Павличко, представниці нового покоління з високою культурою відповідальності. Організатори проекту "Соло триває… нові голоси" довго шукали найадекватнішу форму вшанування пам'яті Соломії, яка б усталювала традицію спадкоємності поколінь. Щороку, в грудні, перед самим днем народження Соломії, Центр гуманітарних досліджень проводить академічні лекції на її пошану, які, за задумом організаторів, покликані переходити з площини культури усного мовлення, від живого звучання різних голосів, у площину письмового тексту, у багатомовність мовчання, відкритого на симфонічність інтерпретацій та різнопрочитань, з яких і народжуються нові голоси. Книга призначена для тих, хто цікавиться цією тематикою.
 

Розширення Європейського Союзу:

Від інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна":
Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами/ "ЄвроРегіо Україна". - К.: "К.І.С.", 2004. - 360 с.
Ця публікація є одним з результатів дослідницького проекту, що здійснювався спільно Інститутом Схід-Захід та Інститутом регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна" протягом вересня 2002 - червня 2004 років. Дослідження здійснювалося групою провідних експертів з України, Польщі, Угорщини, Словаччини та Бельгії і охопило широкий спектр напрямків співпраці України з її центральноєвропейськими сусідами у контексті вступу останніх до ЄС. Важливим елементом дослідження стало вироблення рекомендацій різним аудиторіям в Україні та розширеному ЄС щодо запровадження адекватних новим умовам механізмів та інструментів розвитку відносин. Розраховано на представників органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів України та країн-членів ЄС, представників керівних інститутів Європейського Союзу, експертів, науковців та практиків з питань європейської інтеграції та міжнародних відносин.
 

Тобі, Україно

Від Володимира Воловодюка, голови Координаційного Комітету Допомоги Україні (США):
Тобі, Україно: Історія Координаційного Комітету Допомоги Україні в США 1991-2003/ Упорядник Оксана Сліпушко. - К.: "Аконіт", 2004.- 256 с.
Книга розповідає про дванадцятирічну діяльність Координаційного Комітету Допомоги Україні (США), його неоціненний вклад у розбудову України. Мине час, і сучасність стане історією. Нащадки вивчатимуть досвід попередників, і, без сумніву, діяльність ККДУ викличе інтерес. Тож дана книга покликана представити те джерело, котре дасть відповіді на питання майбутніх поколінь щодо внеску діаспори США у розбудову України. Ця книга стане джерелом для істориків незалежної України, допоможе усім тим, хто вивчатиме перші роки становлення незалежної України і тим, хто писатиме історію чи нариси до історії української діаспори у США.
 

Російська економічна експансія в Україні.

Від Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
Сікора Богдан. Російська економічна експансія в Україні. - К.: "Економіка і право", 2003. - 500 с.
У книзі розглянуті обсяги, напрямки, структура, а також наслідки і середовище російської економічної експансії в Україні. З'ясовано її неоколоніальну імперську спрямованість, а також шляхи нейтралізації у відповідності з національними інтересами України та Росії. "Праця Богдана Сікори з'являється у надзвичайно важливий час для майбутнього України. Російська економічна експансія відбувається з неабиякою інтенсивністю. Недавнє підписання угоди про ЄЕП, будівництво дамби до українського острова у вересні-жовтні 2003 р. відчутно стривожили українське суспільство і викликали застережну реакцію різних українських середовищ." ( Богдан Гаврилишин, іноз. чл. НАНУ, док. філософії, член Римського клубу ). Рекомендується всім, хто хоче жити у вільній, процвітаючій, дерусифікованій Україні у сусідстві з Росією, яка звільнилася від неоімперського опіуму.
 

Посібник для позакласного читання з англійської мови

Від Тамари Медведєвої, вчителя-методиста англійської мови ЗОШ № 23 м. Кіровограда:
Медведєва Т.В. Які ви щасливі: Посібник для позакласного читання з англійської мови за дитячими творами Василя Сухомлинського - Кіровоград: "КОД", 2003. - 32 с.
До збірника входять тексти казок, лексичні та граматичні завдання, комунікативні вправи для стимулювання спілкування. Посібник передбачає розвиток творчої особистості учнів на основі їх самостійної роботи з незакінченими притчами В.О. Сухомлинського. Навчальний посібник пропонує для вчителів широкий спектр вправ з розвитку в учнів навичок аудіювання, усного монологічного та діалогічного мовлення, розширення словникового запасу на базі читання англійських текстів. Крім того, автор приділяє велику увагу вихованню моральних та духовних цінностей дитини у поєднанні з природою, формуванню її громадянської позиції та гуманізації навчання. Ілюстрації до посібника виконано ученицею 10 класу Прокопенко Ганною. Посібник розраховано на широке коло читачів: учнів загальноосвітніх шкіл та вчителів англійської мови, які можуть використовувати його в навчально-виховній роботі.
 

Я пишу - не могу не писать. Стихотворения

От Протоиерея Василия Мазура:
Мазур В. Я пишу - не могу не писать. Стихотворения/ Херсон.:Эволюция, 2003. - 80 с.
Название первого сборника песен отражает внутреннюю потребность в поэтически-музыкальном творчестве. "Музыка приходит ко мне отовсюду и в любое время дня и ночи. Очень часто я слышу ее во сне. Иногда только мелодию для одного инструмента, а иногда и целый оркестр. Также и поэтические строки. Они как бы живут во мне и только ждут своего часа, чтобы выплеснуться наружу новыми стихотворениями и песнями". (Автор) Книга предназначена для широкого круга читателей.
 

Живой родник (записки натуралиста).

От натуралиста Владимира Дядиченка:
Дядиченко В. Живой родник (записки натуралиста). - Славянск, 2003. - 267 с.
"Этим сборником, через фибры моей души и объектив фотокамеры, я хотел показать, какой прекрасный и разнообразный животный и растительный мир окружает и украшает нас, мир, который мы, подчас, не замечаем, находясь на лоне Природы". (Автор) Книга предназначена для широкого круга читателей.
 


[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua