[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ЖОВТЕНЬ 2008 р.


Від Богдана Козака, народного артиста України, декана інституту культури та мистецтва ЛНУ ім. І. Франка:


Шекспір Вільям. Гамлет. – Переклад з англ. – Львів, 2008. – 192 с. The works of W. Shakespeare. Tha tragedy of Hamlet. – London: Methuen Co. Ltd. – 1909. – 240 p.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка доповнює українську перекладну шекспіріану, публікуючи невідомий досі і недавно віднайдений переклад трагедії „Гамлет”. Переклад здійснив 1943 р. Михайло Рудницький, професор Львівського університету ім. Івана Франка.


Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – XX століття ( з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія „ Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 5).

Збірник містить статті учених-філологів, музикологів та етномузикологів, присвячені життєвому і творчому шляху знаної української елітної родини Колессів, зокрема Івана, Олександра, Філарета, Миколи, Любки, Христі, Харитини та ін., а також перевидання окремих маловідомих матеріалів Філарета та Олександра Колессів.


Нечуй-Левицький, Іван. Українство на літературних позвах з Московщиною: Культурологічні трактати. 2-ге випр. вид. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 312 с.

Видання об’єднує три головні культурологічні антиімперські трактати класика української літератури І. Нечуя-Левицького (1838-1918), першодруки яких за життя автора вийшли в світ за межами Російської імперії анонімно або під псевдонімом. Досі їх не передруковували, за винятком одного, спотвореного радянською цензурою; зберігаються в архівних рідкісних виданнях і практично не доступні навіть фахівцям-філологам – викладачам вищих і середніх загальноосвітніх шкіл, науковцям, аспірантам і студентам. У трактатах письменник-народознавець і культуролог розкриває витоки і зміст шовіністичної ідеології московських великодержавників-українофобів, її ворожість ідеалам свободи, рівності і справедливості.Антонич Богдан Ігор. Три перстені. – Львів: Літопис, 2008. – 128 с.

Збірка поезії „Три перстені” вийшла в світ коли її авторові сповнювалося двадцять п’ять років. У ній поет мовби вийшов з ріки дитинства, вода якої змила сліди учнівства й наслідування і явила митця, сповненого вражень первозданної краси і свіжості, що їх дає людині, а надто митцеві, відкриття світу.
У „Трьох перстенях” світ постає очам, що „хочуть все пізнати”, „подвоєним” через діалог з природою. Цей погляд охоплює і те, що „круг нас”, і те, що в нас самих, що „ми”, створюючи рівновагу і взаємозв’язок між двома сферами – природою, яка трансформується у духовну субстанцію поезії як мрії, „екстази”, і „другою дійсністю” поезії, уявним світом, що виражає себе мовою природи. Тільки обидві ці сфери творять „вище, сублімоване відчуття” дійсності, що яскраво демонструє книга поезій „три перстені”.Нудьга Григорій. У колі світової культури. – Львів, 2006. – 440 с. (Серія „Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 6).

Видання включає дотепер недруковану працю визначного українського фольклориста, літературознавця та культуролога Г.А. Нудьги (1913-1994) „У колі світової культури”, а також скорочений виклад його ґрунтовного дослідження „Українська дума і пісня у світі”, повністю опублікованого у 2 тт. уже після смерті вченого в 1997-1998 роках. Праці Г. Нудьги прикметні використанням величезного фактичного матеріалу, що дозволило вченому майже зримо представити українську духовну культуру у її сприйманні та переосмисленні в світі.
Для широкого кола дослідників української культури, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями „фольклористика” та „культурологія”.Нудьга Григорій. Біобібліографічний покажчик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 272 с., іл.., фото

У біобібліографічному покажчику відображено науковий і творчий доробок відомого українського вченого, фольклориста, літературознавця, культуролога Григорія Нудьги.
Бібліографічна частина покажчика містить опис фольклористичних і культурологічних досліджень, літературознавчих праць, нарисів, рецензій, антологій і збірних видань, а також публікацій про життя і діяльність ученого. У біографічній частині подано публіковані та архівні матеріали життєпису Григорія Нудьги: його автобіографію, спогади, листування, документи.
Бібліографічну частину покажчика укладено на основі видання: Григорій Антонович Нудьга: Бібліографічний покажчик: (До 75-річчя від дня народження)„Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – 382 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення учених: філологів, журналістів, істориків – на науковій конференції „Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах”, приуроченій до 60-річчя створення УПА.Гвоздєв О.О. З історії театру і драми /Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з рос. – 2008. – 200 с.

У книгу О. Гвоздєва увійшли окремі статті та нариси з проблем історії європейського театру і драматургії XVI – XX ст., а також подано аналіз нової німецької театрознавчої науки. Книга містить багатий фактологічний матеріал і може слугувати посібником для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.Від Благодійної організації „Фундація – Андрей”, головного редактора Перуна Михайла:ALMA MATER! Журнал Студентів Української Папської Колегії Св. Йосафата в Римі. – Рим, (2007-2008) – 91 с., іл.: Ювілейний Вип. № 73

Цьогорічний випуск студентського журналу ALMA MATER – спеціальний та особливий. У ньому пропонують ласкавій увазі перебіг історії осідку Української Папської Колегії св. Йосафата на порозі 75-річного Ювілею.
Кожна духовна інституція має свою місію, роль та завдання в історії Церкви Христової. Доля Української Греко-Католицької Церкви у ХХ –ому столітті була унікальною – від піднесення та розбудови за Сл. Б. Митрополита Андрея Шептицького до заборони та ліквідації радянською владою.
Приготовляючись до Ювілею колектив редакції намагався якомога більше охопити значущі духовно-історичні події, немов перефразовуючи О. М. Шашкевича „Споминаймо браття милі, може спомин спосіб дасть”. Оцей спомин великих мужів віри та подвижників, які викарбовують спосіб грядущим поколінням.Архієпископ Мирослав Марусин. Життя моє – Христос (рефлексії у 60-ліття священичного служіння). – Рим, 2008. – 197 с., іл.

Архієпископ Мирослав Марусин з властивою йому щирістю і гуманістичним світоглядом висловив свій погляд на багато подій і буття Апостольської Церкви, і життя церкви в Україні через призму власного внутрішнього світу у пропонованій читачеві сповіді-хроніці „Життя моє – Христос”.
У цій книжці владика Мирослав Марусин про своє навдивовижу спрямоване життя скаже цілковиту правду: „всі літа архиєрейства були віддані служінню рідному краю і народу, але одночасно, й служінню Вселенському Архієреям: Павлу VI, Івану I, Івану Павлу II та теперішньому Папі Венедикту XVI”.Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. (У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1). – Львів: Артос – Апріорі, 2007. – 328 с.

Уперше в українській науці творчість Дмитра Туптала стала об’єктом усебічного аналізу, в процесі якого відкривається не лише яскрава, глибока та неповторна людська особистість, але й нові перспективи у сприйнятті й осмисленні духовного і художнього досвіду українського бароко. Повнота висвітлення різних граней життя й діяльності автора „Житій Святих”, згуртування навколо постаті Дмитра Туптала дослідників різного профілю надає збірникові статтей монографічного характеру.Митрополит Андрей Шептицький. Марія-Мати. – Львів: Артос, 2007. – 100 с.

Пошанівок і любов до Божої Матері проявляються в житті всіх християнських народів. Але в різних народів та набожність має свою історію і власні особливості, власний історичний шлях.
У 1942 році, коли ціла Україна та ціла Європа страждали від ран Другої світової війни, а народи були на межі розпуки, Митрополит Андрей намагався потішити вірних і звеселити їхні душі посланням „Марія-Мати”. Пригадав усім слова відомої молитви: „Не маємо іншої помочі, не маємо іншої надії, крім Тебе, Пресвята Діво”.
Друга частина того ж послання – це довга молитва до Божої Матері. Митрополит видрукував Послання про шанування та посвяту себе Пречистій Богородиці. Такі-то думки й інституції знаходимо в цій книжці про Пресвяту Богородицю.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua