[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання



ПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ЖОВТЕНЬ 2008 р.


Від Богдана Козака, народного артиста України, декана інституту культури та мистецтва ЛНУ ім. І. Франка:


Шекспір Вільям. Гамлет. – Переклад з англ. – Львів, 2008. – 192 с. The works of W. Shakespeare. Tha tragedy of Hamlet. – London: Methuen Co. Ltd. – 1909. – 240 p.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка доповнює українську перекладну шекспіріану, публікуючи невідомий досі і недавно віднайдений переклад трагедії „Гамлет”. Переклад здійснив 1943 р. Михайло Рудницький, професор Львівського університету ім. Івана Франка.


Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – XX століття ( з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія „ Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 5).

Збірник містить статті учених-філологів, музикологів та етномузикологів, присвячені життєвому і творчому шляху знаної української елітної родини Колессів, зокрема Івана, Олександра, Філарета, Миколи, Любки, Христі, Харитини та ін., а також перевидання окремих маловідомих матеріалів Філарета та Олександра Колессів.


Нечуй-Левицький, Іван. Українство на літературних позвах з Московщиною: Культурологічні трактати. 2-ге випр. вид. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 312 с.

Видання об’єднує три головні культурологічні антиімперські трактати класика української літератури І. Нечуя-Левицького (1838-1918), першодруки яких за життя автора вийшли в світ за межами Російської імперії анонімно або під псевдонімом. Досі їх не передруковували, за винятком одного, спотвореного радянською цензурою; зберігаються в архівних рідкісних виданнях і практично не доступні навіть фахівцям-філологам – викладачам вищих і середніх загальноосвітніх шкіл, науковцям, аспірантам і студентам. У трактатах письменник-народознавець і культуролог розкриває витоки і зміст шовіністичної ідеології московських великодержавників-українофобів, її ворожість ідеалам свободи, рівності і справедливості.



Антонич Богдан Ігор. Три перстені. – Львів: Літопис, 2008. – 128 с.

Збірка поезії „Три перстені” вийшла в світ коли її авторові сповнювалося двадцять п’ять років. У ній поет мовби вийшов з ріки дитинства, вода якої змила сліди учнівства й наслідування і явила митця, сповненого вражень первозданної краси і свіжості, що їх дає людині, а надто митцеві, відкриття світу.
У „Трьох перстенях” світ постає очам, що „хочуть все пізнати”, „подвоєним” через діалог з природою. Цей погляд охоплює і те, що „круг нас”, і те, що в нас самих, що „ми”, створюючи рівновагу і взаємозв’язок між двома сферами – природою, яка трансформується у духовну субстанцію поезії як мрії, „екстази”, і „другою дійсністю” поезії, уявним світом, що виражає себе мовою природи. Тільки обидві ці сфери творять „вище, сублімоване відчуття” дійсності, що яскраво демонструє книга поезій „три перстені”.



Нудьга Григорій. У колі світової культури. – Львів, 2006. – 440 с. (Серія „Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 6).

Видання включає дотепер недруковану працю визначного українського фольклориста, літературознавця та культуролога Г.А. Нудьги (1913-1994) „У колі світової культури”, а також скорочений виклад його ґрунтовного дослідження „Українська дума і пісня у світі”, повністю опублікованого у 2 тт. уже після смерті вченого в 1997-1998 роках. Праці Г. Нудьги прикметні використанням величезного фактичного матеріалу, що дозволило вченому майже зримо представити українську духовну культуру у її сприйманні та переосмисленні в світі.
Для широкого кола дослідників української культури, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями „фольклористика” та „культурологія”.



Нудьга Григорій. Біобібліографічний покажчик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 272 с., іл.., фото

У біобібліографічному покажчику відображено науковий і творчий доробок відомого українського вченого, фольклориста, літературознавця, культуролога Григорія Нудьги.
Бібліографічна частина покажчика містить опис фольклористичних і культурологічних досліджень, літературознавчих праць, нарисів, рецензій, антологій і збірних видань, а також публікацій про життя і діяльність ученого. У біографічній частині подано публіковані та архівні матеріали життєпису Григорія Нудьги: його автобіографію, спогади, листування, документи.
Бібліографічну частину покажчика укладено на основі видання: Григорій Антонович Нудьга: Бібліографічний покажчик: (До 75-річчя від дня народження)



„Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – 382 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення учених: філологів, журналістів, істориків – на науковій конференції „Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах”, приуроченій до 60-річчя створення УПА.



Гвоздєв О.О. З історії театру і драми /Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з рос. – 2008. – 200 с.

У книгу О. Гвоздєва увійшли окремі статті та нариси з проблем історії європейського театру і драматургії XVI – XX ст., а також подано аналіз нової німецької театрознавчої науки. Книга містить багатий фактологічний матеріал і може слугувати посібником для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.



Від Благодійної організації „Фундація – Андрей”, головного редактора Перуна Михайла:



ALMA MATER! Журнал Студентів Української Папської Колегії Св. Йосафата в Римі. – Рим, (2007-2008) – 91 с., іл.: Ювілейний Вип. № 73

Цьогорічний випуск студентського журналу ALMA MATER – спеціальний та особливий. У ньому пропонують ласкавій увазі перебіг історії осідку Української Папської Колегії св. Йосафата на порозі 75-річного Ювілею.
Кожна духовна інституція має свою місію, роль та завдання в історії Церкви Христової. Доля Української Греко-Католицької Церкви у ХХ –ому столітті була унікальною – від піднесення та розбудови за Сл. Б. Митрополита Андрея Шептицького до заборони та ліквідації радянською владою.
Приготовляючись до Ювілею колектив редакції намагався якомога більше охопити значущі духовно-історичні події, немов перефразовуючи О. М. Шашкевича „Споминаймо браття милі, може спомин спосіб дасть”. Оцей спомин великих мужів віри та подвижників, які викарбовують спосіб грядущим поколінням.



Архієпископ Мирослав Марусин. Життя моє – Христос (рефлексії у 60-ліття священичного служіння). – Рим, 2008. – 197 с., іл.

Архієпископ Мирослав Марусин з властивою йому щирістю і гуманістичним світоглядом висловив свій погляд на багато подій і буття Апостольської Церкви, і життя церкви в Україні через призму власного внутрішнього світу у пропонованій читачеві сповіді-хроніці „Життя моє – Христос”.
У цій книжці владика Мирослав Марусин про своє навдивовижу спрямоване життя скаже цілковиту правду: „всі літа архиєрейства були віддані служінню рідному краю і народу, але одночасно, й служінню Вселенському Архієреям: Павлу VI, Івану I, Івану Павлу II та теперішньому Папі Венедикту XVI”.



Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. (У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1). – Львів: Артос – Апріорі, 2007. – 328 с.

Уперше в українській науці творчість Дмитра Туптала стала об’єктом усебічного аналізу, в процесі якого відкривається не лише яскрава, глибока та неповторна людська особистість, але й нові перспективи у сприйнятті й осмисленні духовного і художнього досвіду українського бароко. Повнота висвітлення різних граней життя й діяльності автора „Житій Святих”, згуртування навколо постаті Дмитра Туптала дослідників різного профілю надає збірникові статтей монографічного характеру.



Митрополит Андрей Шептицький. Марія-Мати. – Львів: Артос, 2007. – 100 с.

Пошанівок і любов до Божої Матері проявляються в житті всіх християнських народів. Але в різних народів та набожність має свою історію і власні особливості, власний історичний шлях.
У 1942 році, коли ціла Україна та ціла Європа страждали від ран Другої світової війни, а народи були на межі розпуки, Митрополит Андрей намагався потішити вірних і звеселити їхні душі посланням „Марія-Мати”. Пригадав усім слова відомої молитви: „Не маємо іншої помочі, не маємо іншої надії, крім Тебе, Пресвята Діво”.
Друга частина того ж послання – це довга молитва до Божої Матері. Митрополит видрукував Послання про шанування та посвяту себе Пречистій Богородиці. Такі-то думки й інституції знаходимо в цій книжці про Пресвяту Богородицю.




Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua