[HOME]
Поточні новини  
DC.Metadata
Повернутися
[ HOME ]
Книжкова виставка


"Кроки Української Незалежності"

У відділі читальних залів нашої бібліотеки протягом серпня та вересня 2001 року діє книжкова виставка "Кроки Української Незалежності", присвячена 10-річчю самостійності нашої держави. Вивчення історії України, її державності має спиратися на документальні джерела, праці істориків, насамперед вітчизняних.

В експозиції представлено близько 50 книжок та десятки публіцистичних творів, опублікованих у кращих вітчизняних періодичних виданнях. Виставка містить літературу з питань історії, політології, культурології, соціології та права і подає картину сучасного суспільного життя України у всій його повноті й багатоаспектності.

Ось деякі з найцікавіших документів, представлених на виставці читального залу періодичних видань ОУНБ ім.Д.І.Чижевського.

Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. - К.: ARC- UKRAINE, 1996.- 793 с.
Головна мета дослідження авторів - Україна, її проблеми і клопоти, а ключові з них - самоусвідомлення власної сутності, пошук свого місця у світі, уміння відчути і осягнути виклик часу. В цілому автори намагаються дотримуватися історіософського напрямку дослідження, бо саме цього бракує сучаснику: тільки відчуваючи глибинне підґрунтя історії, тільки осягнувши висоту життєвих потреб третього тисячоліття, можна дійти критеріїв у оцінці швидкоплинного перебігу для нинішнього.
(ББК 63.3(УКР) К 79).

Селіванов А.О. Будуємо нову державу.- К.: Тамед, 1997.- 256 с.
Ця невеличка книжка складається з політично-правових діалогів з народними депутатами України та власних проблемних статей і нарисів автора стосовно найактуальніших проблем правового життя України, особливо щодо створення нової системи правових відносин у незалежній державі з погляду забезпечення інтересів широких верств населення.
(ББК 67.9(4УКР) С 29).

Рахманний Р. Роздуми про Україну. - К.: Просвіта, 1997.- 692 с., іл.
Книга репрезентує доробок визначного публіциста, лауреата Шевченківської премії Романа Рахманного, який живе в Канаді. Певно, читач зверне увагу й на те, що в образній мові автора часто зустрічається образ "гори". В кожному разі "гора" - це метафора тієї світоглядної і моральної висоти, з якої він хотів би вести бесіду зі своїм читачем.
Можна сказати, що й книга вибраних нарисів та есеїв Р.Рахманного - свого роду "гора", з якої можна побачити або заново пережити багато що в українській історії, українській долі, українських бідах і радощах, українських вадах і українських чеснотах.

Братко-Кутинський О. Феномен України.- К.: Українська академія оригінальних ідей, 1996.- 304 с.
Хто ми, українці, звідки ми, де наші корені - ці проблеми досліджує у своїй праці Олексій Братко-Кутинський. Вчений відкрив феномен України, на багатому фактичному матеріалі показав незвичність, унікальність землі, на якій розташована наша держава, її місце у космосі, а отже й унікальність українського етносу, породженого цією землею.
(ББК 63.52(45УКР) Б 87).

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності.- К.: Либідь, 1999.- 480 с.
Автори висвітлюють у книзі державотворчу діяльність українського народу в ході його історичного розвитку.
Розкриваються основні етапи становлення української державності, особливості процесів в державотворенні на різних українських землях. Чільне місце відведе характеристиці державного ладу України за радянських часів, різним аспектам проголошення і здобуття державної незалежності України.
(ББК 67.3 (4УКР) Ш 37).

Ірина Александрова,
головний бібліотекар
відділу читальних залів

Повернутися

[ HOME ]
Книжкова виставка
© © ОУНБ Кропивницький 1998-2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua