[HOME]
ОУНБ Кіровоград      
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Програма «Здоров’я жінок України»


Фон


Програма «Здоров’я жінок України» - це п’ятирічна Програма (2011-2016 рр.) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програма впроваджується Інститутом досліджень і тренінгів імені Джона Сноу в партнерстві з Фондом «Здоров’я жінки та планування сім’ї» - українською неурядовою організацією, що працює в сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я та є членом Міжнародної федерації планування сім’ї.

Мета програми «Здоров’я жінок України» - сприяти збереженню репродуктивного здоров’я жінок та пар України шляхом покращення використання сучасних та ефективних методів контрацепції як альтернативи непланованій вагітності та абортам. Для досягнення мети Програма працює з українськими неурядовими організаціями, підтримуючи їхні ініціативи, спрямовані на зміну ставлення населення і створення сприятливих політик на національному та місцевому рівнях, а також зміцнюючи їх організаційну спроможність.

Програма «Здоров’я жінок України» буде продовжувати поширення успішного досвіду, отриманого під час впровадження проекту USAID «Разом до Здоров’я», що працював протягом 2005-2011 років в 13 областях України, АР Крим та в м. Севастополь (дивіться карту України на останній сторінці).


Просвітницька робота з населенням

Завдання: Надати можливість жінкам репродуктивного віку та парам приймати поінформовані рішення стосовно планування сім’ї та репродуктивного здоров’я

В рамках цього завдання Програма «Здоров’я жінок України» працює над усуненням бар’єрів, що заважають парам приймати поінформовані рішення стосовно методів планування сім’ї, а саме: недостатній рівень інформації, знань та доступу до сучасних методів.

Використовуючи різноманітні засоби комунікації, Програма надає населенню доступ до сучасної, науково обґрунтованої інформації щодо безпечності, ефективності та правильного використання методів контрацепції відповідно до періодів життя.

Співпраця з неурядовими організаціями, зокрема молодіжними і жіночими, є важливим компонентом просвітницької роботи з населенням в рамках Програми.

Основними напрямками просвітницької роботи з населенням в рамках програми є:

 • Розробка та впровадження національної та обласних комунікаційних стратегій

 • Розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, що в легкій та доступній формі розповідають про питання планування сім’ї і репродуктивного здоров’я

 • Посилення неурядових організацій для проведення просвітницької роботи і адвокації з питань планування сім’ї

 • Співпраця з партнерами приватного сектору для впровадження кампаній з підвищення обізнаності населення

 • Організація спеціальних просвітницьких програм з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я молоді


Якісні та доступні послуги з планування сім’ї

Завдання: Покращити рівень знань медичних працівників щодо сучасних методів планування сім’ї та їх навички з консультування для допомоги населенню у поінформованому виборі методу контрацепції

Програма «Здоров’я жінок України» використовує наступні стратегічні підходи для удосконалення знань та умінь медичних працівників з планування сім’ї:

 • Перегляд та оновлення наявних навчальних програм з планування сім’ї для медичних працівників, які б повністю відповідали сучасним стандартам та включали підхід «Методи контрацепції відповідно до періодів життя»

 • Інтеграція послуг з планування сім’ї в систему первинної медичної допомоги, післяпологового та післяабортного догляду

 • Проведення навчання для медичних працівників, що сприятиме наближенню послуг з планування сім’ї в Україні до міжнародних стандартів


Політика та законодавство

Завдання: Підтримка сприятливого політичного середовища у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я на національному та регіональному рівнях

В рамках цього завдання, Програма «Здоров’я жінок України» посилює ефективність і забезпечує сталий розвиток ініціативам попередніх компонентів, спрямованим на покращення ставлення населення та удосконалення послуг у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я шляхом:

 • Сприяння впровадженню заходів з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в рамках міжгалузевої Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»

 • Налагодження співпраці з ключовими партнерами національного та місцевого рівнів, проведення спільних заходів, круглих столів, семінарів тощо з тим, щоб планування сім’ї розглядалось як комплексне соціальне, економічне, гендерне питання, а також важливий аспект прав людини

 • Поширення успішного досвіду для заохочення партнерів державного рівня з метою постійного покращення якості послуг у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, збільшення фінансування та впровадження міжгалузевого підходу у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я

 • Залучення донорів та інших міжнародних організацій, що працюють в сфері планування сім’ї, для запровадження спільної платформи дій


Географічне охоплення

Програма «Здоров’я жінок України» впроваджуватиметься на території таких 15 адміністративних одиниць України: Донецької, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Київ. Очікується, що Програма охопить до 50% території залучених адміністративних одиниць, включаючи великі і малі міста кожної області.

На карті представлена черговість залучення чотирнадцяти областей та м. Київ в роботу Програми. Порядок був затверджений комітетом з відбору областей, який прийняв рішення щодо участі областей в проекті шляхом конкурентного відбору. Наявні потреби та зацікавленість областей відігравали вирішальну роль у визначенні черговості їх залучення до роботи Програми.

До складу Комітету з відбору областей було залучено представників Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Фонду народонаселення ООН, Фонду «Здоров’я жінки та планування сім’ї», а також Інституту досліджень і тренінгів імені Джона Сноу.

Планується, що області, які брали участь в роботі проекту «Разом до Здоров’я» (2005-2011 рр.), допомагатимуть новим областям, поширюючи їхній досвід та залучаючи людські ресурси. На додаток, області-учасники проекту «Разом до здоров’я» (позначені блакитним кольором) будуть охоплені заходами національного рівня.

Програма «Здоров‘я жінок України» стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через USAID. Програма впроваджується Інститутом досліджень і тренінгів імені Джона Сноу.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪Фон


Фон

[ HOME ]

Програма «Здоров’я жінок України»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua