[HOME]
Поточні новини  
DC.Metadata
Повернутися
[ HOME ]
Матеріали преси
Rated by PING

Народне слово, 9.10.2003.

Як працюють американські бібліотеки

Про це розповіла спеціаліст по зв'яз­ках з громадськістю бібліотеки Квінса (Нью-Йорк, США) Іванна Хофт на прес-конференції, яка відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д. Чижевського. Гостя побувала у Кіро­вограді у рамках проекту «Бібліотеки-побратими» з метою обміну досвідом з українськими колегами, зокрема праців­никами нашого найсоліднішого інформа­ційного і методичного центру — облас­ної бібліотеки, які давно підтримують тісні зв'язки з кращими аналогічними закладами світу.
Пані Іванна говорила про структуру і напрями роботи громадських бібліотек столиці США, зазначивши, що бібліоте­ка імені Д. Чижевського багато в чому має спільні риси із закладами-побрати-мами Америки. Що стосується відмін­ностей, вони полягають, перш за все, у формах і розмірах фінансування, що впливає на доступність та якість пропо­нованих послуг. Так, бібліотеки Квінса мають достатньо надходжень з місцево­го бюджету, отож усі свої потреби в інформації їх користувачі задовольняють безплатно. Головний принцип їх роботи — доступність до будь-якої літератури кожного, незалежно від віку, релігійних сповідань, національності читача, та інте­лектуальна свобода громадян. На тери­торії цього району Нью-Йорка прожива­ють багато вихідців з різних країн світу, які говорять на ста шістдесяти чотирьох мовах, і всі вони мають можливість отримати літературу, написану не лише англійською, а й їхньою рідною мовою. Час від часу бібліотеки США збільшують кількість проектів, спрямованих на задо­волення потреб найширших верств насе­лення, враховуючи їхні найнесподіваніші побажання: оволодіти комп'ютером, ма­ти доступ до Інтернету, написати резюме, навчитися танцювати тощо. Наприк­лад, відтепер тамтешні бібліотеки обслу­говують читачів навіть у вихідні. Якщо цей заклад з певних причин для відвіду­вачів зачинений, бажаючі можуть отри­мати необхідний матеріал по телефону, факсом, електронною поштою.
Особлива увага приділяється молоді, а тому працівники бібліотек активно співпрацюють із школами, коледжами і т. д. Вивчають потреби учнів і студентів, поповнюють фонди відповідною літера­турою. Є спеціальні відділи, де учні готу­ють домашні завдання, де проводять час малюки, поки їхні батьки зайняті невід­кладними справами. Існує програма розвитку бібліотечної роботи, за якою хлопчикам і дівчаткам допомагають ово­лодіти знаннями з літератури в обсягах шкільної програми, — «Літня школа». Відомості про дітей, котрі брали в ній участь, передаються у навчальні закла­ди. Це підвищує рейтинг учнів, стимулює їх до навчання і до відвідування бібліо­тек. Звісно, такі форми роботи потребу­ють коштів більше, ніж спроможний ви­ділити міський бюджет. На допомогу приходять друзі бібліотеки, меценати. Одні, приміром, печуть тістечка, шиють одяг, продають цей товар і виручені гро­ші віддають на розвиток бібліотеки. Інші на громадських засадах пропагують ці­каву літературу в людних місцях Квінса. Для найбагатших бібліотека організовує вечірки, вхідний квиток на які коштує від 300 доларів. Причому на подібні за­ходи запрошені йдуть із задоволенням, бо це — справа їхнього престижу. Пані Іванна Хофт переконана: у біб­ліотеки імені Д. Чижевського — великий потенціал і сподівається, що амери­канський досвід кіровоградцям прислу­житься.

Лариса Здір.
[ HOME ]
Матеріали преси
© ОУНБ Кiровоград 2003     Webmaster: webmaster@library.kr.ua