[HOME]
ОУНБ Кіровоград      
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського


Фон

 

Традиційний український одяг


Найбільш надійним джерелом, з якого можна черпати інформацію про історію і традиції свого народу, є книга. Відділ мистецтв бібліотеки ім.Д.Чижевського пропонує вам новинки з даної тематики.

Традиційний одяг українців є одним з найбагатших видів народного мистецтва. У минулому, в умовах натурального господарства, коли одяг виготовлявся власноручно, він стійко зберігав традиційний крій, техніки оздоблення. На жаль, навіть там, де він ще зберігся (у бабусиних скринях), господарі не дуже його цінують.

Інколи жіночі мистецькі колективи, у тому числі й фольклорні, одягають довгі запаски та блузки, вишиті нерідко далекими від народних місцевих традицій квітами на рукавах і на грудях.

У традиційному ж одязі кожного регіону завжди були місцеві особливості, які відбивали смаки людей, вирізняли й підкреслювали кожну особистість. Пам'ятаймо, що народний одяг не лише захищав від дощу й холоду, але мав і символічне значення, визначав етнічну, соціальну, локальну, професійну приналежність та вік його носіїв. Одяг тісно пов'язаний з духовним життям народу, з його звичаями та обрядами. Після мови народне вбрання - найважливіша етнічна прикмета.

Пропонуємо вашій увазі книжкові новинки 2013-2014 року.


Косміна Оксана Юліївна Традиційне вбрання українців/ Оксана Косміна; фот.: Віктор Хмара, Віталій Машков, Олександр Іванов. -К.: Балтія Друк, 2008- Том І: Лісостеп та степ. -2008.-157, [3]с.:фото.кол.

Косміна Оксана Юліївна Традиційне вбрання українців = Traditional Ukrainian Clothing/ Оксана Косміна; фотохуд. Віктор Хмара, Віталій Машков, Олександр Іванов. -К.: Балтія-Друк, 2008-ксана Юліївна Том ІІ. Полісся. Карпати = Polissia Carpathians.-[2013?].-157,[2] с.: фото.кол.іл.- Текст:укр.,англ.

Оксана Косміна — етнолог і мистецтвознавець, сферою її наукових інтересів стало народне житло та костюми українців. Вона є автором сценічних костюмів для танцювальних та хорових колективів України, Естонії, Канади. В своїх виданнях знайомить читача з українським народним одягом

В першому томі представлені костюми, які були характерними для Волині, Галичини, Опілля, Поділля, Середнього Подніпров’я, Полтавщини та Слобожанщини.

Предметів одягу було багато, і кожен з них мав свою назву, більшість з яких сьогодні не використовується. В кінці книги подано словник, який дає опис того чи іншого виду одягу та каталог українського одягу, який носили в цих регіонах.

В другому томі представлені костюми Полісся та Карпат, також є каталог вбрань. Незважаючи на те, що Карпати і Полісся відокремлені територіально, - вони мають багато спільних рис. Представлений одяг виготовлено із натуральних тканин, хутра, бавовни, та ін.

Строкате вбрання бойків, лемків, гуцулів, буковинців, закарпатців та поліщуків ще до початку ХХ ст. зберігало архаїчні риси. Завдяки унікальним зйомкам автентичного вбрання, зроблених у 22 музеях України та приватних колекціях, читач вперше матиме змогу детально ознайомитись з головними уборами, взуттям, прикрасами, аксесуарами, оцінити колористику вбрання та багатство декору. Видання містить Резюме та анотації англійською мовою.

Матейко Катерина Іванівна Український народний одяг: Етнографічний словник/ Катерина Матейко; НАН України. Ін-т народознавства.-К.: Наук.думка, 1996.-194,[2] с.- Предм. Покажч.:с. 166-195.

Український етнограф і мистецтвознавець Катерина Матейко в своїй монографії виклала дослідження одягу як типового показника матеріальної культури в його історичному розвитку в період феодалізму і капіталізму. В період феодальної роздробленості крім селянського розглядається також одяг інших соціальних груп населення, а в період капіталізму досліджується селянський одяг, що зберіг традиційний крій, вивчаються його естетичні і утилітарні функції адже він менше зазнав впливу фабричного виробництва і міського крою.

В своєму дослідженні автор використовувала староруські оригінальні й перекладні пам’ятки, іконний живопис, мініатюри, фрески і мозаїки. Також використані твори усної народної творчості (думи та історичні пісні XV – XVII ст.) та полемічна і пародійна література, мемуарна історіографія слов’янських та іноземних послів, мандрівників. Все це дало цінний матеріал для визначення національної специфіки одягу, соціальних різниць, взаємовпливів.

У книзі використано ілюстративний матеріал з фондів історичних, краєзнавчих та художніх музеїв України, також є малюнки окремих комплексів та елементів одягу.

Український народний одяг XVII - початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського/АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору і етнографіїї ім. М. Т. Рильського; Авт.-сост. Д. П. Крвавич, Г. Г. Стельмащук. - К.: Наук.думка, 1988.-268, [2]с.:іл.;24см.

Авторів та упорядників Д.П. Крвавич та Г.Г. Стельмащук цікавило вбрання різних верств населення, але в цьому виданні лише ті акварелі Ю.Глоговського, на яких зображено український народний одяг. Вказані акварелі поділяються на копії та малюнки з натури. Копії Ю.Глоговського з давніх іконографічних матеріалів — гравюр, літографій, живописних творів інших художників становлять цінний історико-реконструктивний матеріал одягу українського населення XVII – XIX ст., відомості про який - дуже скупі.

Переважну більшість акварелей Ю.Глоговський паспортизував, вказуючи назву населеного пункту, де він їх малював. Це дозволило класифікувати акварелі і характеризувати одяг відповідно до територіально-географічних зон та історико-етнографічних регіонів.

Автори дослідження намагалися представити творчість Юрія Глоговського у контексті епох, з явищами, що найбільш виразно визначали розвиток суспільства того часу.

Український костюм: надія на ренессанс/Тамара Ніколаєва. -К.:Дніпро, 2005.- 317с.: іл, кол.іл.-Бібліогр.: с.311-315.- Словник термінів с.297-310.

Цей альбом-монографія представляє український костюм, як вагоме історичне явище, починаючи з ранньослов’янського періоду, автор простежує витоки первинних форм одягу, виникнення спільних і місцевих українських рис, що формувалися в процесі різночасових міжетнічних контактів. Яскраві реконструкції історичного костюма розкривають високий художній рівень культури українців різних епох Київської Русі, Середньовіччя, Бароко, Класицизму, Романтизму та подальших стильових течій, аж д нового часу. У книзі широко представлено українське традиційне вбрання ХІХ століття в його класичних місцевих варіантах із детальною промальованістю крою і декору компонентів. У натуральних замальовках елементів одягу, а також у розроблених реконструкціях комплексів, підкреслено художні особливості нашого національного костюма, що постає як унікальне естетичне явище. Увага спрямовується і на аналіз творчого процесу, технічних та композиційних прийомів, які є невичерпним джерелом для сучасної практики.

Васіна, Зінаїда Український літопис вбрання: Науково-художні реконструкції: Книга-альбом/Зінаїда Васіна; Авт. передм. Микола Жулинський.-К.: Мистецтво, 2003. Т.1: 11000 років до н. е. — ХІІІ ст. н.е— 2003. -446, [1]с.: кол.іл. - Текст укр., резюме і текстівки англ. та рос. мовами.

Васіна, Зінаїда Український літопис вбрання: Науково-художні реконструкції: Книга-альбом/Зінаїда Васіна; Авт. передм. Микола Жулинський. -К.: Мистецтво, 2003. Т.2: ХІІІ - поч. ХХ ст. - 2006.- 443, [4]с.: кол.іл.

Мета представленого у двох томах дослідження — відтворити в художніх образах історичне вбрання народів України. Теоретичне підґрунтя для художніх реконструкцій костюмів різних періодів становлять пам’ятки археології, твори образотворчого та декоративного мистецтва, писемні документи. Величезний за обсягом матеріал дає можливість дослідити різноманітні версії з визначення характерних особливостей історичного вбрання на території сучасної України, одну з яких представлено в книзі.

Матеріали другого тому значно урізноманітнено за рахунок колекцій народного вбрання з приватних зібрань США, Канади та України.

Це далеко не все, що ми можемо вам запропонувати, тому запрошуємо всіх охочих до відділу мистецтв, аби більше дізнатися про побут та традиційний український одяг.


Фон


Фон

Фон


Фон

[ HOME ]

Традиційний український одяг
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua