[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
[ HOME ]
Фон ЖУРНАЛИ


Фон

Шановні користувачі!

Повідомляємо вам про нову послугу, якою ви можете скористатися в нашій бібліотеці. У зв'язку з різними причинами, передплата періодичних видань останніми роками скоротилася. Та тільки для вас ми підготували список журналів - біля 180 джерел, яких наша бібліотека не отримує, але які ви можете прочитати у всесвітній мережі Інтернет он-лайн (повнотекстові версії). Список знаходиться на кожній кафедрі у відділах обслуговування, а також в рубриці "Корисні ресурси" на цьому сайті.

Будемо раді задовольнити ваші інформаційні запити!

 

Електронні версії журналів, які відсутні в бібліотеці:

Альгология  http://www.botany.kiev.ua/Jour_alg.htm — міжнародний науково-технічний журнал. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Арион http://magazines.russ.ru/arion/ — журнал поезії. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Авторевю  http://www.autoreview.ru/ - журнал про автомобілі. Періодичність – 11 раз на півріччя.

Автоцентр  http://www.autocentre.ua/ - журнал, присвячений світу автомобілів. Виходить щотижнево.

Анали Мечниковського інституту  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/titul.htm - медичний журнал. Періодичність – 4 рази на рік.

Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования http://www.antik.ru/ - для тих, хто цікавиться предметами старовини. Інформує про реальні ціни на антикварні та колекційні речі.

Антикварный Салон "ГЕЛОС". Виртуальное представительство Аукционного Дома "Гелос" в сети Интернет http://www.antique.ru/ - пропонує своїм відвідувачам нові можливості поповнення своїх зібрань. Для колекціонерів, професійних антикварів, власників художніх галерей.

Археологія http://www.iananu.kiev.ua/archaeology/ - науковий журнал Інституту археології НАН України. Періодичність – 4 рази на рік.

Архів клінічної та експер иментальної медицини http://www.acem.dsmu.edu.ua/ - науково-практичний журнал.

Архидом  http://www.archidom.ru/archive.html - журнал про архітектуру і дизайн. Виходить вісім разів на рік.

Библиотеки учебных заведений http://www.lib-journal.ru/magazine.html - науково-методичний журнал. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

В мире науки http://www.sciam.ru/ - науково-популярний журнал про новини науки та техніки. Періодичність – щомісячно.

Вестник Европы http://magazines.russ.ru/vestnik/ - журнал європейської літератури, політики, філософії та культури. Періодичність – 4 рази на рік.

Вісник Вінницького політехнічного інституту http://www.visnyk.vstu.vinnica.ua/ru/redcollegium/ - – багатогалузевий науковий журнал. Періодичність – чотири випуски на рік.  

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії http://www.dgma.donetsk.ua/publish/vesnik/index.php - збірник наукових праць.

Видання Сумського Державног університету - на цей час існує п’ять серій журналу. Всі вони входять до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Серія „Філологія” – наукове видання з філологічних наук. Періодичність – 2 рази на рік.

Серія „Технічні науки” – наукове видання з технічних наук. Періодичність – 4 рази на рік.

Серія „Фізика, математика, механіка” – наукове видання з фізико-математичних наук. Періодичність – 2 рази на рік.

Серія „Медицина” – наукове видання з медичних наук. Періодичність – 2 рази на рік.

Серія „Економіка” – наукове видання з економічних наук. Періодичність – 2 рази на рік.

Вісник Української Академії банківської справи  - проблематика: фінанси, грошовий обіг, кредит, податкова політика, інвестиційна діяльність. Періодичність – двічі на рік.

Вестник дерматологии и венерологии http://www.mediasphera.ru/journals/vestnik/ - періодичність – двічі на рік.

Вестник Московского университета. Серия «Химия» http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/ - періодичність – двічі на рік.

Волга http://magazines.russ.ru/volga/ - щомісячний літературний журнал.

Вопросы литературы http://magazines.russ.ru/voplit/ - журнал критики та літературознавства. Періодичність – 1 раз в 2 місяці.

Вестник Московского университета. Серия «Химия»  http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/ - науково-теоретичний журнал Російської Академії медичних наук.

Вычислительные методы и программированиеhttp://num-meth.srcc.msu.su/ - журнал загальноекономічного змісту. Періодичність – щомісячно.

Вычислительные методы и программирование http://num-meth.srcc.msu.su/ - журнал науково-дослідного обчислювального центру Московського державного університету ім. М.Ломоносова.

Гендерные исследования  http://www.kcgs.org.ua/gurnal-uslovia.shtml - дослідження з гендерної тематики в країнах колишнього  СРСР. Періодичність – 2 рази на рік.

Генеральный директор http://www.gd.ru/ - Журнал для перших осіб;

Генеральный директор http://www.geology.com.ua/publications/geoinformatics/

Геоінформатикаhttp://www.geology.com.ua/publications/geoinformatics/ - наймасовіший в Росії авторитетний журнал по оподаткуванню та бухгалтерському обліку. Періодичність: два рази на місяць.

Деньгиhttp://www.dengi.ua/періодичність раз на два тижні. Журнал для тих, хто хоче грамотно і ефективно розпоряджатися власними фінансами, розумніше їх витрачати та робити своє життя комфортнішим та благополучнішим.

Довкілля та здоров”я http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/arhiv?opendocument   - науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров”я та екологічної безпеки. Періодичність – 1 раз на квартал

ДИ  http://www.di.mmoma.ru/issues - журнал  вміщує статті та ілюстрації з образотворчого мистецтва. Виходить шість разів на рік.

Дизайн и строительство  http://www.d-c.spb.ru/archiv/index.htm - журнал вміщує відомості про історію архітектури, будівельні компанії та матеріали. Виходить чотири рази на рік.

Діловий вісник http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/aboutdv.ua.html - виробничо-практичний журнал Торгово-промислової палати України. Періодичність – щомісячно.

Державне будівництво http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/index.html  - журнал Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Періодичність – 1-2 рази на рік.

Дружба народов http://magazines.russ.ru/druzhba/ - літературно-художній та суспільно-політичний журнал. Періодичність – щомісячно.

Державне управління: теорія та практика http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/ - містяться розробки в галузі філософії, методології, теорії та історії державного управління; висвітлюються не тільки теоретичні дослідження, але й технології державного управління.

ДНК -  http://www.dnk.com.ua/ - інформаційно-аналітичний журнал суспільно-політичного спрямування. Виходить шість разів на рік.

Діловий вісник

Журнал математической физики, анализа, геометрии http://jmagr.ilt.kharkov.ua/mag_r.html - Періодичність - щоквартально.

Журнал практической психологии и психоанализа   http://psyjournal.ru/index.php  - щоквартальний науково-практичний журнал.

Журнал радиоэлектроники  http://jre.cplire.ru/jre/contents.html - журнал Російської Академії наук.

Журнал технической физики  http://www.ioffe.rssi.ru/journals/jtf/ - фізичний журнал Росії. Періодичність – 12 випусків на рік.

Журнал фізичних досліджень http://ktf.franko.lviv.ua/JPS/ - відомості у галузі фізики конденсованих середовищ; ядерної фізики; атомної та молекулярної фізики; теорії поля і фізики елементарних частинок; астрофізики тощо. Періодичність – 4 рази на рік.

Заповідна справа в Україні http://naturereservation.knu.ua/index.php -тематика: заповідна справа, результати наукових досліджень. Періодичність – двічі на рік.

Звезда http://magazines.russ.ru/zvezda/ - літературно-художній та суспільно-політичний журнал. Періодичність – щомісячно.

Знамя http://magazines.russ.ru/znamia/ - літературно-художній та суспільно-політичний журнал. Періодичність – щомісячно.

Журнал математической физики, анализа, геометрииhttp://jmagr.ilt.kharkov.ua/mag_r.html - щомісячний журнал.

Изобретатель и рационализатор - http://www.i-r.ru/ - щомісячний журнал про технічні інновації на рівні винаходу;

Интерпоэзия  http://magazines.russ.ru/interpoezia/ - міжнародний журнал поезії. Періодичність – 4 рази на рік.

Журнал радиоэлектроники http://jre.cplire.ru/jre/contents.html

Історія.Філософія.Релігієзнавство http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ifr/index.html - Науковий журнал. Періодичність — чотири рази на рік.

Итоги http://www.itogi.ru/ - загальнополітичний та суспільний журнал.

Інформаційні технології і засоби навчання  http://nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/index.html - педагогіка, психологія, дидактика, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання. Періодичність – 4 рази на рік.

Історія науки і біографістика http://inb.dnsgb.com.ua/ - Електронне наукове фахове видання —міжвідомчий тематичний збірник. Тематика: Історія формування та розвитку наукових шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань сьогодення.

Инженерное образование  http://aeer.ru/ru/magazin.htm - розвиток професійних ідей, використання високих освітніх технологій.

Информационные процессы  http://www.jip.ru/ - наукові дослідження в галузі теоретичних та прикладних проблем інформаційних процесів.

Континент http://magazines.russ.ru/continent/ - літературний, публіцистичний та релігійний журнал. Періодичність – 4 випуски на рік.

Кальміюс http://www.kalmiyus.h1.ru/ - літературно-мистецький альманах.

Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия http://www.mediasphera.ru/journals/cardsurg/ - періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Каталіз та нафтохімія http://www.bpci.kiev.ua/publr.htm - збірник НАН України. Періодичність – 4 рази на рік.

.Журнал технической физики http://www.ioffe.rssi.ru/journals/jtf/

Клиническая дерматология и венерология  http://www.mediasphera.ru/journals/klinderm/ - періодичність – 1 раз в 2 місяці.

Космоледи - http://cosmolady.com.ua – Бізнес, мода, краса, фітнес, розваги, подорожі, події

Крещатик  http://www.kreschatik.nm.ru/ - проза, поезія, критика, ессе, рецензії. Періодичність – щоквартально.

Критическая масса http://magazines.russ.ru/km/ - літературний журнал. Періодичність – щоквартально.

Журнал фізичних досліджень http://ktf.franko.lviv.ua/JPS/  

Изобретатель и рационализатор http://www.i-r.ru/

Культура народов Причерноморья  http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/index.html - географічні, філософські, культурні питання. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Леди босс  http://ladyboss.com.ua – розумний журнал для успішної леді;

Логос http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm - філософсько-літературний журнал.

Лучшие интерьеры  http://www.lui.ru/archive - журнал, присвячений інтер’єрам приватним і громадським, типовим та елітним. Виходить щомісячно.

Информационные процессы http://www.jip.ru/

Каталіз та нафтохіміяhttp://www.bpci.kiev.ua/publr.htm

Международные процессы http://www.intertrends.ru/

Международный журнал медицинской практики http://www.mediasphera.ru/journals/practik/ - важливі публікації провідних західних медичних журналів з коментарями експертів.

Международные процессы   http://www.intertrends.ru/ - журнал теорії міжнародних відносин та світової економіки. Виходить тричі на рік.

Мир туризмаhttp://www.mirtu.com/

Мир истории http://www.historia.ru/ - російський історичний журнал.

Натуралістhttp://proeco.visti.net/naturalist/

Наукові доповіді НАУhttp://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/index.html

Мир туризма http://www.mirtu.com/ - журнал для тих, хто вміє відпочивати.

Морфологія  http://www.morphology.dp.ua/ - журнал Всеукраїнської громадської організації „Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України”. Періодичність – 4 рази на рік.

Мультиверсум  http://www.filosof.com.ua/publik.htm - філософський альманах.

Народна освіта  http://www.narodnaosvita.kiev.ua/ - періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Натураліст (http://proeco.visti.net/naturalist/) - науково-популярний журнал для всіх, хто любить природу. Друкований орган Ліги захисту права на життя та сприяння рівновазі в природі. Виходить 1 раз на тиждень.

Наше наследие  http://www.nasledie-rus.ru - журнал вміщує тексти, ілюстрації, статті, наукові коментарі про  російську культуру. Виходить чотири рази на рік.

Наукові доповіді НАУ  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/index.html - висвітлення результатів наукових досліджень з генетики, біології, біотехнології, природничих наук, агрономії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції, переробки і зберігання продукції, лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації, економіки та організації сільськогосподарського виробництва, економіки природокористування, педагогіки, аграрного права, соціально-гуманітарних і філологічних наук.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Научно- техническая информация- журнал РЖ ВИНИТИ http://www2.viniti.ru/  - щомісячне серіальне видання. Сер.1 Організація і методика інформаційної роботи. Сер.2 Інформаційні процеси та системи.

Нева http://magazines.russ.ru/neva/ - літературний журнал. Періодичність – щомісячно.

Неприкосновенный запас http://magazines.russ.ru/nz/ - дебати про політику та культуру. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

НЛО  http://magazines.russ.ru/nlo/ - незалежний філологічний журнал. Періодичність – 6 випусків на рік.

Новая Юность http://magazines.russ.ru/nov_yun/- літературно-художній журнал. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Новый Берег http://magazines.russ.ru/bereg/ - літературно-громадський журнал. Періодичність – 4 рази на рік.

Новый Журнал  http://magazines.russ.ru/nj/ - літературно-художній журнал російського зарубіжжя. Періодичність – 4 рази на рік.

Образовательные технологии и общество http://ifets.ieee.org/russian/periodical/izgurn.html - щоквартальний журнал.

Октябрь http://magazines.russ.ru/october/ - літературно-художній журнал. Періодичність – щомісячно.

Отечественные записки http://magazines.russ.ru/oz/- журнал для повільного читання. Періодичність – 6 випусків на рік.

Научно- техническая информация- журнал РЖ ВИНИТИ http://www2.viniti.ru/

Письма в Журнал технической физики http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/ - досягнення в галузі фізики, які мають перспективу технічного застосування. Періодичність – 24 випуски.

Письма в Журнал технической физики http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/

Природа http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx - щомісячне природничо-наукове видання Російської академії наук.

Право и жизнь  http://www.law-n-life.ru/ - щомісячний науково-популярний журнал з питань права.

Український біохімічний журнал http://ubj.biochemistry.org.ua/

Про книги http://www.aboutbooks.ru/jornal/ журнал бібліофіла.

Публичные люди - http://pl.com.ua – найкращий журнал про приватне життя відомих в Україні та світі персон.

Российский юридический журнал  http://www.ruzh.org/  - науково-теоретичний інформаційний і практичний правовий журнал. Періодичність — шість номерів на рік.

Русский переплет http://www.pereplet.ru/ - літературний журнал.

Слово-Word  http://magazines.russ.ru/slovo/ - літературний журнал. Періодичність – 4 випуски на рік.

София http://virlib.eunnet.net/sofia/ - рукописний журнал ревнителів російської філософії.

Світ пригод http://www.universum.org.ua/ - літературно-художній та науково-популярний журнал.

Социологический журнал http://www.socjournal.ru/ -науковий соціологічний журнал. Щоквартальник.

Спортивна наука України  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/title.html - наукове фахове видання. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Студия http://magazines.russ.ru/studio/ - незалежний російсько-німецький літературний журнал.

Теорія і методика фізичного виховання  http://tmfv.com.ua/tmfv_arh.htm - висвітлює проблеми фізкультурного руху в Україні і є одним з провідних фахових видань галузі. Періодичність – 1 раз на місяць.

Музеї України  http://museum-ukraine.org.ua/ - музейний журнал. Виходить з 2004 року. Неофіційний сайт.

Топос  http://topos.ru/ - літературно-філософський і культурологічний електронний журнал. Статті додаються щоденно.

Трудовое право  http://www.labourlaw.report.ru/_5FolderID_213_.html / - щомісячний журнал з питань трудового права.

Травма  http://www.dniito.org.ua/TRAUMA/ - висвітлення науково-практичних розробок у галузі травматології та ортопедії. Періодичність – 4 рази на рік.

Український історичний журналhttp://www.history.org.ua/?askAbout=journal

Універсум http://www.universum.org.ua/ - журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. Періодичність – 6 разів на рік.

Українознавство  http://www.ualogos.kiev.ua/index.html - періодичність - 4 рази на рік.

Український біохімічний журнал  http://ubj.biochemistry.org.ua/ - Різні галузі біохімії. Періодичність – 1 раз на два місяці.

Український ботанічний журнал  періодичність -  5 разів на рік.

Український журнал телемедицини та медичної телематики  http://www.telemed.org.ua/UJTMMT/jindex.html - входить до переліку фахових наукових видань вищої атестаційної комісії, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Український кардіологічний журнал  http://www.rql.kiev.ua/cardio_j/index.htm - медичні науки. Періодичність – 6-12 разів на рік.

Український Математичний Журнал  - статті з основних напрямків теоретичної та прикладної математики, переважно з функціонального аналізу та теорії функцій, диференціальних рівнянь та математичної фізики, геометрії та топології, теорії ймовірності та теорії випадкових процесів, алгебри. Періодичність – щомісяця.

Український соціум  http://www.politik.org.ua/vid/mag.php3?m=8 - публікуються наукові праці вітчизняних учених, науковців, викладачів, аспірантів і спеціалістів у галузі соціології, педагогіки, економіки та політичних наук, а також розглядаються найцікавіші з наукової точки зору матеріали. Періодичність – 4 рази на рік.

Украина за рулем http://uzr.com.ua/

Український юрист - http://www.ukrjurist.com/ - юридичний журнал сучасної тематики: події, дискусії, досвід, аналітика, наукові дослідження та багато інших цікавих матеріалів про практику і життя українських правників.

Украина за рулем http://uzr.com.ua/- щомісячна версія російського журналу „За рулем”, для професіоналів та автолюбителів.

Университетское направление: практика и анализ  http://magazines.russ.ru/studio/ - стратегія розвитку системи освіти, управління персоналу вузів. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Урал http://magazines.russ.ru/ural/ -  літературно-художній та публіцистичний щомісячний журнал.

Фарматека http://www.pharmateca.ru/ - медичний журнал. Періодичність – 20 номерів на рік.

Философия и социальные науки   http://www.ffsn.bsu.by/index.html - науковий електронний журнал. Періодичність — чотири випуски на рік.

Флебология http://www.mediasphera.ru/journals/flebo/ - періодичність – 4 рази на рік.

Фотомастерская  http://www.kodges.ru/53674-fotomasterskaya-6-iyun-2009.html - журнал про дизайн та графіку, цифрову фотографію, малювання та мистецтво. Виходить щомісячно.

Хора  http://www.jkhora.narod.ru/2008-3.html - щоквартальний журнал з питань сучасної зарубіжної філософії та компаративістики.

Цитология и генетика http://www.cytgen.com/ статті із галузі генетики людини, тварин, рослин, мікроорганізмів та вірусів.

Цитология и генетика http://www.cytgen.com/

Школьная библиотека http://schoollibrary.ioso.ru/- офіційний сайт всеросійської шкільної бібліотечної асоціації.

Электроника: Наука, Технология, Бизнес http://www.electronics.ru/

Экономическая социология  http://www.ecsoc.msses.ru/ - науковий журнал. Періодичність – 5 разів на рік.

Эпистемология и философия науки  http://www.journal.iph.ras.ru/reaction.html  - журнал Інституту філософії Російської академії наук. Щоквартальник.

Электроника: Наука, Технология, Бизнес  http://www.electronics.ru/ - проблеми електроніки. Періодичність – 8 випусків на рік.

Электронные библиотеки  http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal - теорія і практика використання в Росії та за кордоном електронних бібліотек. Періодичність – 6 випусків на рік.

Юный техник http://jtdigest.narod.ru/ - щомісячний науково-популярний журнал.

«XYZ» – мережевий проектний журнал (http://xyz.org.ua/) - статті про політику та культуру України в процесі її формування і  розвитку. Виходить 1 раз на тиждень.

Sententiae   http://energo.vstu.vinnica.ua/philosophy/rus/sostav_kafedry.htm - журнал з питань філософії. Чотири випуски на рік: два поточні номери та два спецвипуски.

American Literary History http://www.oxfordjournals.org/our_journals/alhist/ - щомісячний часопис з теорії та історії американської літератури.

BBCFocus http://www.bbcfocusmagazine.com/ - науково-популярний щотижневик з Великої Британії.

Deutschland www.magazine-deutschland.de – німецький часопис країнознавчого спрямування, виходить 6 разів на рік німецькою і російською мовами.

Directory of open access journals http://www.doaj.org/ - директорія відкритих електронних журналів з різних галузей знань.

The Economist http://www.economist.com/ - американський щотижневик загальноекономічного спрямування.

National Geographic http://www.nationalgeographic.com/  - американський щомісячний часопис географічного спрямування.

Newsweek http://www.newsweek.com/ - американський громадсько-політичний щотижневик.

The Open Applied Linguistics Journal http://www.bentham.org/open/toalj/ - відкритий електронний журнал з усіх аспектів прикладної лінгвістики.

Pop Culture Universe http://pop.greenwood.com – повнотекстова англомовна база даних з попкультури США.

Schpiegel http://www.spiegel.de/ - німецький громадсько-політичний щотижневик.

Times http://www.timesonline.co.uk/tol/news/ - громадсько-політичний щотижневик з Великої Британії.

Twentieth Century British History http://www.oxfordjournals.org/our_journals/tweceb/ - щомісячний часопис з історії Великої Британії ХХ сторіччя.

Фон


Фон

[ HOME ]
Фон ЖУРНАЛИ
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград        1998-2003   Webmaster: webmaster@library.kr.ua