[HOME]
Україна - Латвія: дружба крізь віки  
DC.Metadata
пресс-реліз | огляд виставки | фотогалерея
[ HOME ]
Книжково-ілюстративна виставка "Україна: вчора, сьогодні, завжди" -> Проект виставки

 

Проект виставки,
присвяченої 10-й річниці Незалежності України
із фондів Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Україна: вчора, сьогодні, завжди...

Дух нашої давнини
 • 63.33(4Укр)41
  П77
  Пріцак О. Походження Русі.Стародавні скандинавські джерела.-Т.1.-К.,1997.
 • 63.215
  П19
  Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого князя Володимира Святого.-К.,1991.
 • 84(2=Рус)3
  Л64
  Літопис руський .-К.,1989
 • 63.4(4Укр)
  С48
  Словник-довідник з археології.-К.,1996.
 • 63.3(4Укр)
  Ш-90
  Історія України: нове бачення .- К., 2000.
 • 82.3(0)
  П27
  Персонажи славянской мифологии /Рис.словарь/- К., 1993.
 • Р86.372
  П20
  Патерик Києво - Печерський.- К.,1998.
 • Б/ШГрушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя.-К.,1991.
 • 63.4(2)
  Ш59
  Шилов Ю.А. Прародина ариев:История, обряды и мифы.-К.,1995.
 • 63.3(2Ук)46
  В27
  Величко С.В. Літопис.-Т1.-К.,1991
 • Р63.3(2Ук)4
  К64
  Історія Русів.-К.,1991.
 • Б/ШДонцов Д. Дух нашої давнини.- Дрогобич,1991.
 • 63.3(4Укр)46
  У59
  Універсали Богдана Хмельницького (1648-1657).-К.,1998.
 • 63.3(2Ук)46
  В27
  Величко С.В. Літопис. -Т.2.-К.,1991.
 • 63.3(4Ук)46
  Н30
  Народна пам'ять про козацтво. - Запорожье, 1991.
 • 63.3(4Ук)46
  Я47
  Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: причини і початок Руїни.- К., 1998.
 • 63.3(4Ук)46
  З-33
  Запорожці: До історії козацької культури. -К.,1993.
 • 63.3(4Ук)46
  Г25
  Гвоздик - Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорізьке.-К.,1999.
 • Р63.3(2УК)
  Ш-90
  Історія українського війська.-Львів,1992.
 • 82.3(4Укр)
  К72
  Костомаров М.І. Слов'янська міфологія. - К.,1994.
 • Б/ШВоропай О. Звичаї нашого народу.-Т.1-К., 1991.
 • 63.3(2Ук)1
  З-11
  З української старовини: Альбом.- К.,1991.
 • Б/ШВоропай О. Звичаї нашого народу.-Т.2-К., 1991.
 • Р83.3(4Укр)
  Ч-59
  Чижевський Д.І. Історія української літератури. - Тернопіль,1994.
 • 63.3(4Укр)
  Б48
  Берегиня України.-К.,1995.
 • 63.52(45=Укр)
  В61
  Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. -К., 1995.
 • 63.3(4Укр)
  І-90
  Історія української культури.-К.,1994.
 • 63.3(4Укр)
  М17
  Максимович М.О. Киевъ явился градом великимъ…: Вибрані українознавчі твори.-К.,1994.
 • 63.52(45=Укр)
  У-45
  Українська родина: Родинний і громадський побут .- К.,2000
 • Б/ШБагалій Д.І. Історія Слобідської України.-Х.,1991.
 • Р63.52(45=Укр)
  Ч-81
  Чубинський П. Мудрість віків.-Кн.1.-К.,1995.
 • Р63.52(45=Укр)
  Ч-81
  Чубинський П. Мудрість віків.-Кн.2.-К.,1995.
 • Р63.52(45=Укр)
  Л44
  Лемківщина: У 2-х т.- Т.1. Матеріальна культура.- Львів,1999.
 • 85.125.3
  Н63
  Никорак О.І. Сучасні художні тканини українських Карпат.-,1988.
 • Б/ШДванадцять місяців. 1996: Настільна книга - календар. -К.,1995.
 • 63.3(4Укр)
  С89
  Субтельний О. Україна: історія.-К.,1993.
 • Б/ШНечуй-Левицький І. Світогляд українського народу.-К.,1992
 • 63.52(45=Укр)
  С79
  Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців.-К.,1993.
 • 63.52(23-Укр)
  Б90
  Балашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.-К.,1993.
 • 84(4Укр)
  У45
  Україно, нене моя!: Сповідь: поезії, писанки. -К., 1993.
 • 63.52(45=Укр)
  Ю71
  Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу.-К.,1997.
 • Б/ШГрушевський М. З історії релігійної думки на Україні.-К.,1992.
 • 63.52(45=Укр)
  Ч-74
  Чмелик Р. Мала українська селянська сім'я другої половини XIX - початку ХХ ст.- Львів,1999.
 • 63.3(4Укр)
  Б79
  Болховітінов Є., митрополит. Вибрані праці з історії Києва.-К.,1995.
 • Б/ШМаланюк Є. Illustrissimus Dominus Mazepa - тло і постать.
  Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. -К.,1991.
 • Б/ШКостомаров Н.И. Мазепа.- М.,1992.
  Етичний символ України
 • Р83.3(4Укр)
  Г91
  Грушевський М. Історія української літератури.-Т.6.-К.,1995.
 • 84(4Укр)5
  Ш37
  Шевченко Т.Г. Кобзар.-К.,1998.
 • 83.3(4Укр)
  Г75
  Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка .-К.,1997.
 • ГрШевченко Т. Кобзар.-Вип. 1.
 • ГрШевченко Т. Кобзар.-Вип. 2.
 • ГрШевченко Т. Кобзар.-Вип. 3.
 • ГрШевченко Т. Кобзар.-Вип. 4.
 • ГрШевченко Т. Кобзар.-Вип. 5.
 • ГрШевченко Т. Кобзар.-Вип. 6.
  Віра і розум
 • 86.29(4Укр)
  І-90
  Історія релігії в Україні: Навч. посібник. -К.,1999.
 • 87.6
  Б77
  Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. -К., 2000.
 • Р87.3(4Укр)6
  С25
  Святе вчення. - К., 1995.
 • Р85.03(4Укр)4
  М15
  Макаров А. Світло українського бароко.- К.,1994.
 • Р87.3(4Укр)6
  Д44
  Діалог культур.- К.,1996.
 • Р87.3(4Укр)4
  Б14
  Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода.-К.,1992.
 • 85.153(4Укр)
  У45
  Українська графіка ХІ-початку ХХ ст.-К.,1994.
 • 82.3(4Укр)
  Н87
  Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. - Кн. 1.- Львів,1997.
 • 86.37
  З-71
  Знаки часу: До проблеми порозуміння між церквами. -К., 1999
 • 63.3(4Укр)
  П52
  Полонська - Василенко Н.Історія України: У 2 т. -Т.1.До середини ХVIII століття.-К.,1995.
 • 63.3(4Укр)
  Т35
  Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиїв. держави до кінця ХVI ст.: Навч.посібник.-К.,1996.
 • 87.3(4Укр)46
  С44
  Сковорода Г. Твори: У 2 т. - Т.1. -К.,1994.
 • Б/ШЛитвинов В. Латинсько-український словник.-К.,1998.
 • 63.3(4Укр)4
  Н23
  Наливайко Д. Очима заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст.- К.,1998.
 • 87.3(4Укр)46
  С44
  Сковорода Г. Твори: У 2 т. - Т.2. -К.,1994.
 • Б/ШШаров І. 100 видатних імен України.-К.,1999.
 • 63.3(4Укр)
  П52
  Полонська-Василенко Н.Історія України: У 2 т. -Т.2..-К.,1995.
 • 63.3(4Укр)6
  Б75
  Боєчко В та ін. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан.- К.,1994.
  Три президенти - три кроки до держави
 • 63.3(Укр)61
  С60
  Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис.-К.,1999.
 • Р9(С2)25
  В48
  Винниченко В. За яку Україну. -Париж, 1934.
 • 63.3(2Укр)711
  В48
  Винниченко В. Заповіт борцям за визволення.- К., 1991.
 • Б/ШІноземні підприємці в Україні.-Кіровоград,1999.
 • Р63.3(4Укр)61
  С44
  Скоропадський П. Спогади.- К., Філадельфія,1995.
 • 63.3(4Укр)62
  М90
  Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність. -К.,1997.
 • 63.3(4Укр)
  Р83
  Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України.- Львів,1993.
 • 63.3(4Укр)6
  К78
  Кравчук Л. Останні дні… Перші роки надії.- К.,1994.
 • 67.9(4Укр)300.6я6
  К95
  Леонід Кучма Людина і Президент
 • 66.21(4Укр)
  К95
  Кучма Л.Д. О самом главном. - К.,1999.
 • 66.3(4УКР)6
  П68
  Право вибору: Президент України. - К., 1999.
 • 63.3(0)6
  Б28
  Батенко Т. Королі СНД: Портрет дванадцяти президентів. - Львів,2000.
 • ЧасописСвітло й тінь. Укр. фотомистецький журнал. Спец. випуск.
 • 87.3(0)6
  Ш84
  Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм.- К.,1998.
 • Б/ШЧорновіл В. Пульс Української незалежності.- К.,2000.
 • Б/ШУкраїна: 5 років Незалежності. - К,1996.
 • Б/ШМарчук Є. П'ять років української трагедії. -К.,1989.
 • Р67.9(4Укр)300
  О-93
  Оцінка виборчої системи в Україні.-К.,1993.
 • 66.9(4Укр)
  Г17
  Гальчинський А. Україна: Поступ у майбутнє.- К.,1999.
 • 67.9(4Укр)300
  І-90
  Історія Української конституції.-К.,1997.
 • Б/ШВибори 98 : Документи. Статистичні дані. Аналіз.-К.,1998.
 • 76.17(4УКР)я43
  Р60
  Родик К. Невивчені уроки Ситіна або "Гоголізація" триває. -Львів,2000.
 • Б/ШЧорна книга України: Зб. Документів, архів. матеріалів, листів. - К., 1998.
  Держава: конституція, фінанси, економіка
 • 67.9(4Укр)300
  У45
  Конституція України.-К.,1996.
 • Б/ШШаров І. Сьогодення творить майбутнє.- К.,1999.
 • Б/ШШаров І. Повірити в себе.-К.,1999.
 • 67.9(4Укр)300
  Г44
  Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України.- К.,1996.
 • К67.9(4Укр)304
  П27
  Пересунько С.І. Право державної власності в Україні: Історія, сучасність, перспективи. - Кіровоград ,1998.
 • 67.9(4Укр)
  С48
  Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України.- К.,1999.
 • 63.2
  В42
  Відзнаки Президента України: Ордени, медалі, нагородна зброя.-К.,1999.
 • Б/ШМедведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: Українська перспектива.-К.,2000.
 • 67.91
  Т90
  Тускоз Жан. Міжнародне право.-К.,1998.
 • Б/ШУкраїна на роздоріжжі: Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ.-К.,1998.
 • 67.915
  Т23
  Татам А. Право Європейського Союзу.-К.,1998.
 • 67.9(4Укр)303
  П32
  Підприємницьке право України. -Харків, 2000
 • 67
  Ю70
  Юридична енциклопедія.- Т.1.А-Г.-К.,1998.
 • 67.9(4Укр)300
  К65
  Конституційне право України.-К.,2000.
 • 67.9(4Укр)307
  А25
  Аграрное, земельное и экологическое право Украины: Учебное пособие.-Харьков,2000
 • 28.081
  К95
  Кучерявий В.П. Екологія.- Львів,2000.
 • 67.9(4Укр)3
  Щ61
  Щербина В.С. Господарське право України.- К., 1999.
 • 67.9(4Укр)302
  Б23
  Біленчук В.Д. та ін. Банківське право: Українське, європейське. Навч.посібник. .-К.,1999.
 • 67.9(4Укр)303
  О-57
  Омельченко А.В. Інвестиційне право. - К., 1999.
 • 65.9 (4Укр)26
  Г89
  Гроші в Україні: Факти і документи - К., 1998.
 • Б/ШНаціональний банк України. - К.,1998.
 • ЧасописУкраїнська нумізматика і боністика. - 1999. - №1.
 • 67.9(4Укр)304
  Ж74
  Житлове законодавство України.-К.,1998.
 • 65.9(4Укр)32
  П75
  Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні: Посібник.-К.,1998.
 • 65.9(4Укр)26
  Ю98
  Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник.-К.,1998.
 • 65.9(4Укр)
  Б59
  Бізнес-Україна 2000: Інформаційні сторінки. Карти.-К.,1999.
 • 65.9(4Укр)321.8
  З-63
  Зіновчук В.В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США. -К.,1996.
 • 65.02(4Укр)
  У45
  Українська економічна думка: Хрестоматія.-К.,1998.
 • 65.040.6я73
  С79
  Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібник.- К.,2000.
 • 65.03(4Укр)
  Л22
  Лановик Б.Д. та ін. Економічна історія України і світу: Підручник.-К.,1999.
 • ЧасописПерсонал.-2000.-№6.
 • ЧасописБудівництво України.-2000.-№6.
 • ЧасописХарчова переробна промисловість.-2000.-№6.
 • 65.9(4Укр)30
  П81
  Промышленность Украины: путь экономической эффективности.
 • ЧасописПропозиція.-2001.-№1.
 • 84(4Укр)5
  Щ92
  Щоголів Я. Вибір товарів.-К.,1998.
 • 65.049/4УКР/я2
  І-25
  Іванченко А. Міста України. Довідник. - К., 1999.
 • 65.049/4УКР/я2
  І-25
  Іванченко А. Містечка України. Довідник. - К., 2000.
  Культура України: метафори буття
 • 85.143(4Укр)
  Д85
  Дух України: 500 - ліття малярства. - Канада, 1991.
 • 85.103(2УК)
  У45
  Українське народне малярство ХІІІ-ХХ століть: Альбом.-К.,1991.
 • 85.146Степовик Дм. Історія української ікони Х-ХХ століть.-К.,1996.
 • 85.113(4Укр)6
  Т66
  Трехсвятительская церковь в Харькове.-Харьков,1999.
 • 85.113(0)
  С77
  Стародубцева Л. Архітектура пост - модернізму: Історія. Теорія. Практика. -К.,1998.
 • 85.113(4Укр)3
  Ф49
  Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича.-К.,1997.
 • 85.113(4Укр)
  У45
  Український авангард 1910-193 Альбом.- К.,1996.
 • 85.143(2Ук)
  У45
  Український живопис: Сто витворів: Альбом.-К.,1989.
 • 84(4УКР)6
  У11
  У чеканні театру. Антологія молодої драматургії.-К.,1998.
 • 85.371(2Ук)7
  Б61
  Білий птах з чорною ознакою. Іван Миколайчук: Спогади, інтерв'ю, сценарії.-К.,1991.
 • 85.103(0)
  С79
  Степовик Д. Скарби України: Наук.- худож .кн. -К., 1991.
 • 85.335.42Лифорь С. Мемуары Икара.-М.,1995.
 • 85.334.07
  Г89
  Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер.- Львів,1999.
 • 85.143(4Укр)6
  С25
  Свою Україну любіть… Львівські художники шляхами Тараса Шевченка.- К.,2000
 • 85.92(2Ук)
  У43
  Український кант ХVІІ-ХІІІ століть.-К.,1990.
 • Б/ШПаньків Я. Рімінський ансамбль "Бурлака" в моїй пам'яті.-К.,1999.
 • 85.374(4Укр)
  П18
  Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність.-К.,1994.
 • Р7С2(С2)
  К53
  Книга творчості укр. митців поза Батьківщиною.- Філадельфія, Париж,1981.
 • 63.52(45=Укр)
  П32
  Під полиновою зорею: Фотонариси про історію та культуру Чорнобильського Полісся.-К.,1996.
 • 92.1
  У59
  УСЕ .Універсальний словник - енциклопедія. -К.,1999.
 • ЧасописДрукарство. - 2000.-№6.
 • ЧасописДрукарство. - 2000.-№5.
 • ЧасописПалітра друку .- 2000.-№4.
 • 84(4Укр)6
  С66
  Сосюра В. Любіть Україну. Переклади мовами народів світу.-К.,1998.
 • 84(4Укр)6
  Т67
  Три зозулі з поклоном…: Публіцистика. Оповідання. Новели. -К., 2000.
 • Б/ШОбернений частотний Словник сучасної української художньої прози.-К.,1998.
 • 39.33
  С21
  Сатон Р. Автомобілі. - Львів, 1997.
 • Б/ШХорошковська О.Н., Мацько Н.Д. Дошколярик: Підручник з навчання грамоти й математики. -К., 1996.
 • Б/ШЧепурко Б., Чумарна М. На білому світі: Супутник букваря. -Львів, 1997.
 • 84(4Укр)6Содомора А. Під чужою тінню.-Львів,2000.
 • 84(4Укр)6
  М33
  Матвієнко В. На рідних роздолах: Поезії.-К,1999.
 • 84(4Укр)6
  С57
  Содомора А. Наодинці зі словом.-Львів,1999.
 • Б/ШОлесь О. Чари ночі: Лірика.- К.,1989.
 • Б/ШМаланюк Є. Поезії.-Львів,1992.
 • 84(4Фра)6
  П85
  Пруст М. У пошуках утраченого часу: Твори: У 7 т.- К.,1997.
 • 84(0)3
  О31
  Овідій Назан П. Любовні елегії; Мистецтво кохання; Скорботні елегії. -К., 1999.
 • 26.6
  С37
  Сіменс Р.Ф. Породи і мінерали. -Львів, 1997.
 • ЧасописЗолота Фортуна.-2000.-№1.
 • 84.(4Укр)6
  В39
  Вечеря на дванадцять персон. - К., 1997.
 • Б/ШЛіна Костенко: Навч. посібник-хрестоматія. - Кіровоград, 1999.
 • 84(4Укр)6
  К 72
  Костенко Л. Берестечко: Іст. роман. - К., 1999.
 • 84(4Укр)6
  Р83
  Руденко М. Лірика. - К., 1997.
 • 84(4Укр)6
  С16
  Самчук У. Марія. Куди тече та річка. - К.,1999.
 • 84(4Укр)6
  І-19
  Іванчук Р. Орда: Іст. роман. - К.,1994.
 • 84(4Укр)6
  М14
  Майданська С. Діти Ніоби. - К., 1998.
 • 84(4Укр)6
  І-19
  Іванчук Р.І. Благослови, душа моя, Господня…- Львів, 1993.
 • 84(4Укр)6
  З-12
  Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман. -К..1998.
 • 84(4Укр)
  Д44
  Діброва В. Збіговиська. - К., 1999.
 • 83.3(4Укр)6
  С60
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика. - К., 1998.
 • 84(4Укр)6
  Р51
  Римарук І. Діва Обида. -К., Івано-Франківськ,1998.
 • 84(4Укр)6
  А66
  Андрухович Ю. Рекреації: Роман.- К.,1997.
 • 84(4Укр)6
  Г97
  Гуцало Є. Ментальність орди: Статті. - К., 1996.
 • 84.4(УКР)6-44
  М42
  Медвідь В. Льох. - Львів, 2000.
 • Кожелянко В. Дефіляда в Москві. - Львів,2000.
 • Кожелянко В. Лжеnostradamus: Роман. - К., 2000.
 • Ульяненко О. Сталінка: Роман, оповідання. - Львів, 2000.
 • 84.4(УКР)6
  З-12
  Забужко О. Казка про калинову сопілку. - К.,2000.
 • Кононович Л. Я, зомбі.- К., 2000.
 • 84.4(УКР)6-44
  Д99
  Дяченко М., Дяченко С. Відьомська доба. - Львів,2000.
 • 84.4(УКР)6-44
  Д99
  Дяченко М., Дяченко С. Оскол. Оповідання. - Львів,2000.
  Степова Еллада
 • 84(4Укр)6
  М18
  Маланюк Є. Невичерпальність: Поезії, статті.-К.,1997.
 • Б/ШЄвшан: Антологія поезії.- Кіровоград, 2000.
 • 84(4Укр)6
  Ж78
  Жовна О. Вдовушка. - Кіровоград, 1996.
 • 78И
  Ш61
  Шимановский К. Воспоминания. Статьи. Публикации.-М.,1984.
 • 84(4Рос)6
  Т50
  Тодоровский П. Военно-полевой роман: Киноповести.-М.,1994.
 • 84(4Ро)6-44
  О-53
  Олеша Ю.К. Зависть. Три толстяка. Рассказы.-М.,1998.
 • 84(4Укр)6
  Г96
  Гусейнов Г. На землі, на рідній… Легенди та перекази Криворіжжя.-Кривий Ріг, 2000.
 • Р84(4Рос)6
  Т19
  Тарковский А. Стихотворения. -М., 1991.
 • 84(4Укр)6Винниченко В.К. Раб краси: Оповідання, повість, щоденникові записи.-К.,1993.
 • 51.1(4Укр-2Кір)
  К43
  Кіровоградське медичне училище ім. Є.Й.Мухіна.-Кіровоград, 1998.
 • К67.9(4Укр)72
  П80
  Прокуратура Кіровоградської області (історичний нарис і сучасність).-Кіровоград,1998.
 • Б/ШЗаповідні куточки Кіровоградської землі. -К., 1999.
 • ЧасописКонтрапункт.-2000.-№1.
 • Б/ШКіровоградська область.
 • 67.9(4Укр)301
  М60
  Міліція Кіровоградщини.-Кіровоград, 1998.
 • ЧасописЧас Відродження.-2000.-№6, с.112.
 • Б/ШКіровоград.
 • Б/ШПрот. Георгий Флоровский. Отцы первых веков.- Кировоград,1993.
 • 84(2=Укр)7
  Ф53
  Филипович П. Поезії.-К.,1989.
 • К84(4Укр)6-5
  Ш59
  Шило В. Лезо голки: Вербальна мандала.- Кіровоград,1999.
 • Р84(4Рос)6
  Д67
  Дон-Аминадо. Парадоксы жизни: Стихотворения, воспоминания, афоризмы.-М..1991.
 • К63.3(4Укр-Кір)
  К43
  Кіровоград.
 • 53(09С)
  В77
  Воспоминания о И.Е Тамме.- М.,1986.
 • Б/ШКіровоград.
 • Р84(2=Укр)6
  М18
  Маланюк Є. Земна мадонна: Вибране.- Острова,1991.
 • Б/ШСлепой василиск. Сборник фантастики.- Х.,2000.
 • К74.24(4Укр)
  Є51
  Єлисаветградська гімназія. Кн.1. - Кіровоград, 1997.
 • Б/ШБагряний І. Тигролови: Роман. - Кіровоград, 2000.
 • Б/ШЗбірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. - Вип.7. - Кіровоград, 2000.
 • К85.334.3(2ук)5
  С73
  Спогади про Марка Кропивницького: Збірник .- К.,1990.
 • 83.3(4Укр)5
  Д32
  Дем'янівська Л.С. Іван Карпенко- Карий: Життя і творчість. --К.,1995.
 • Б/ШКарта Кіровоградської бласті
 • Б/ШКарта України
 • Б/ШБізнес-карта Кіровограда

  [ HOME ]
    за сприяння міжнародного фонду "Відродження"
  © ОУНБ Кропивницький 1999-2000     Webmaster: webmaster@library.kr.ua