ounb.gif (1273 bytes)

Міжнародна наукова конференція
"КОНСОЛІДАЦІЯ. ІНІЦІАТИВА. ТВОРЧІСТЬ."

Home page


Україна, м.Кіровоград, ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                  27 травня 1999 року.Діяльність Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації як
складової частини Української бібліотечної асоціації
Валентина Животовська
, заступник директора Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського,Кіровоград, Україна.

Обов'язковим елементом ідеальної моделі цілком сформованої професійної діяльності є наявність професійної асоціації. Розвиток цих асоціацій залежить від суспільства, у якому вони функціонують, від його політичної форми, культурних норм, соціальної структури, стану технологічного розвитку і т.п. Асоціація - це складна соціальна структура призначена для реалізації інтересів її членів у суспільстві. І як неурядова, неприбуткова організація, вона є важливим засобом здійснення громадської діяльності в демократичній державі.
Ефективність асоціації залежить від того, якою мірою її внутрішні процеси і структури забезпечують виконання функцій, для яких вона покликана, а також від ступеня реалізації інтересів і цілей її членів. У всіх галузях діяльності професійні асоціації є міжнародно визнаною формою об'єднання і консолідації. Професійні об'єднання бібліотекарів існують у різних країнах світу більш 100 років. За приблизними підрахунками у світі діє 14 регіональних і 200 національних бібліотечних асоціацій.
Перша професійна організація бібліотекарів була створена в 1876 році в США - Американська бібліотечна асоціація. В Україні перше Всеукраїнське бібліотечне товариство було створене в 1918 році під час правління Української Народної Республіки. У 90-і роки, завдяки процесу демократизації нашої держави громадський бібліотечний рух було відроджено, і в 1995 році виникла Українська бібліотечна асоціація (УБА), а в 1996 р. - Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація. Бібліотечні асоціації України - це добровільні громадські організації. Вони є центрами поширення, впровадження й освоєння результатів наукових досліджень, сучасних інформаційно-бібліотечних технологій і передового досвіду, нового фахового мислення. Сьогодні бібліотечна асоціація - своєрідний професійний клуб, неформальне об'єднання бібліотекарів, і одночасно - громадський управлінський блок, що існує паралельно з адміністративними структурами в соціальному інституті бібліотечної справи. Як визначила президент УБА, Валентина Пашкова, стратегічною ціллю УБА є зберігання бібліотечних фондів як національного надбання і забезпечення гарантованого доступу читачів до всього обсягу знань та інформації. Шляхи досягнення цієї мети - обмін думками, співробітництво в науці, практичній діяльності, управлінні, залученні громадськості до потреб бібліотек. Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація - незалежна громадська організація, що об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних із бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, і тих, хто зацікавлений у їхньому розвитку. Це громадська організація, що своєю діяльністю зміцнює книгу як інформаційну, гуманістичну і культурну цінність.
Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація була створена на базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.I.Чижевського і налічує 53 члени. Очолює її ГАРАЩЕНКО Олена - директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського. За два роки діяльності асоціацію поповнили представники юнацької та дитячої обласних бібліотек, 25 районних бібліотечних систем та інших відомств. Джерело фінансування асоціації - вступні внески, річні членські внески, спонсорські і добровільні добродійні внески. Основна мета діяльності Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації - консолідація спеціалістів бібліотек регіону для забезпечення інтелектуальної свободи людини і гарантованого доступу до всього обсягу накопичених знань та інформації. Основні види діяльності: удосконалення бібліотечного законодавства, організації і керування бібліотечною діяльністю; формування в громадськості усвідомлення пріоритету бібліотек як осередку культури, підвищення престижу бібліотечної професії; підвищення професіоналізму бібліотекарів, бібліографів та інформаційних спеціалістів; забезпечення високої якості і сучасного рівня бібліотечного й інформаційного обслуговування; збір і накопичення інформації різноманітної тематики; створення банків даних і сприяння вільному поширенню інформації; організація і стимулювання наукових досліджень, поширення і впровадження світового досвіду; видавнича діяльність; поширення видавничих матеріалів серед громадських організацій регіону й України; організація семінарів, конференцій, тренінгів; зв'язок із засобами масової інформації.
Протягом двох років під егідою Кіровоградської регіональної асоціації проведено ряд конференцій і семінарів, зокрема, міжнародна наукова конференція "Консолідація. Ініціатива. Творчість", обласна наукова конференція "Бібліотека на рубежі сторіч", обласна науково-практична конференція "Сучасні екологічні проблеми. Шляхи виходу з кризи", обласний семінар "Екологія - турбота спільна" та ін. У 1998-1999 р.
Кіровоградська регіональної бібліотечна асоціації реалізувала два проекти. Проект "Екологія - турбота спільна": (Екологічна освіта населення) був підтриманий Канадським Фондом Співробітництва. Він передбачав спільну діяльність Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації з організаціями, що працюють у громадському екологічному русі й у державному секторі, активізацію їхньої діяльності шляхом комп'ютерної підтримки, організації семінарів і конференцій при використанні інформаційної бази бібліотеки.
Реалізація цього проекту стала маленькою частиною великої світової кампанії регулювання взаємовідношень суспільства і природи. Канадський уряд і Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація внесли вагомий вклад у здійснення екологічної освіти і виховання, відповідно до рішеннь спеціальної конференції ООH на якій було проголошено всесвітнє здійснення екологічної освіти до 2000 р.
Другий - Міжнародний проект по підвищенню кваліфікації бібліотечних спеціалістів України і Латвії підтриманий Міжнародним Фондом Сороса. Цей дворічний проект безперервної бібліотечної освіти ставив за мету удосконалення системи безперервної освіти бібліотекарів нашого регіону через обмін досвідом між бібліотечними спеціалістами України і Латвії для спільного рішення бібліотечних проблем, підвищення іміджу бібліотечної професії, захисту фахових інтересів та інтеграції українського бібліотечного руху в міжнародний простір. Реалізація проекту дала можливість виявити провідних бібліотечних спеціалістів області, міста, села, об'єднати їх зусилля для удосконалення бібліотечно-бібліографічної й інформаційної діяльності, організації громадського бібліотечного руху в області.
Члени нашої організації також обмінювалися досвідом роботи на семінарах, "круглих столах" Української бібліотечної асоціації, Гете-інституту, щорічної Міжнародної конференції "Бібліотечні асоціації в мінливому світі: нові технології і нові форми співробітництва" (Крим )і т.д., брали активну участь у міжнародному бібліотечному русі. Завдяки підтримці Інформаційного агентства Посольства США, директор Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Гаращенко, головний інженер з автоматизації бібліотечних процесів, завідуюча відділом літератури іноземними мовами Вікторія Кравчина стажувалися в бібліотеках США по програмі фахового обміну, брали участь у роботі XV, XVI конференцій Американської бібліотечної асоціації. Якщо говорити про соціальний захист бібліотекарів, слід відзначити участь Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації у заходах Української бібліотечної асоціації. Таких як кампанія захисту приміщень бібліотек, звертання до Президента України з приводу стану бібліотек в Україні, виступи у засобах масової інформації, на прес-конференціях, присвячених захисту бібліотек і бібліотекарів у період скорочення мережі бібліотек і їхнє фінансування державою.
Сьогодні основне завдання наших асоціацій - об'єднання зусиль бібліотекарів усіх систем і відомств, представників бібліотек різного підпорядкування для вирішення актуальних проблем розвитку бібліотечної справи. А це значить, що потрібно підвищувати і зміцнювати авторитет Асоціації, щоб вона стала дієвою спілкою бібліотекарів, здатною відстояти інтереси своїх членів, зробити їхню працю творчою і цікавою, забезпечити їм соціальну захищеність, підвищити їхній соціальний статус у суспільстві. Важлива зараз і більш активна робота у взаємодії бібліотечних асоціацій різних країн, які мають багато спільних проблем. Можливо, рішенню деяких із них буде сприяти реалізація Міжнародного проекту підвищення кваліфікації бібліотекарів Латвії й України "10+10".


[  Попередня сторінка  ]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1998