ounb.gif (1273 bytes)

Міжнародна наукова конференція
"КОНСОЛІДАЦІЯ. ІНІЦІАТИВА. ТВОРЧІСТЬ."

Home page


Україна, м.Кіровоград, ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                  27 травня 1999 року.


Нові сфери застосування Інтернет технологій в Кіровоградській ОУНБ ім.Д.І.Чижевського.
Олег Волохін
, головний інженер з автоматизації Кіроворадської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського, Кіровоград, Україна.

 

Приступаючи до роботи над створенням власного онлайн-каталога ми прагнули створити механізм віддаленого доступу до електронних каталогів нашої бібліотеки, який би відповідав самим сучасним вимогам бібліотечної науки. Тому свідомо відмовилися від придбання вже готових модулів сторонніх виробників подібних продуктів, тому що прагнули створити модуль OPAC (Online Public Access Catalog) відповідаючий вимогам саме нашої бібліотеки, особливостям саме нашого електронного каталога. Такий підхід дозволив нам не слідувати по жорсткій схемі розробників модуля, а модифікувати його різноманітні елементи в міру необхідності в майбутньому.
Проектування модуля OPAC мало вирішити декілька цілей: створити ефективний програмний механізм доступу до електронних каталогів, що максимально використовує переваги баз даних на основі CDS/ISIS; використати передовій досвід розробок онлайн-каталогів провідних бібліотек світу, які базуються на основі інших програмних платформах та операційних системах; інтегрувати модуль OPAC, який працює під операційною системою Linux з бібліотечними базами даних, що фукціонують в системі "ІРБІС" під операційною системою MS DOS і Windows. В результаті була створена перша експериментальна версія модуля OPAC під назвою "Ятрань", який на наш погляд увібрав кращі пошукові і ергономічні можливості онлайн-каталогів Бібліотеки Конгресу США, унівеситету Каліфорнії "MELVYL" і бібліотечної системи VTLS.
Наш каталог вступив у роботу 20 травня 1999 року. Він вміщує бібліографічні описи електронного каталога бібліотеки починаючи з 1997 року, коли бібліотека приступила до ведення власного каталога в електронній формі. На поточний період загальна кількість записів OPAC складає біля 35 тис. записів: у тому числі 8,5 тис. книг на різних мовах (усі книги, які надходять до бібліотеки з 1997 року, а також книги з колекції А.Ільїна - рідкісні книги 17-19 ст.), аналітичні описи статей журналів і газет, облікові картки про журнали, що надійшли в бібліотеку, і бібліографічні описи відеокасет. Всі бібописи виконані в стандарті UNIMARC (UKRMARC) і крім аналітичних, мають розширений опис, тобто поля кодованих даних, додаткових приміток, кодів мов документа і т.д., які є факультативними (не обов'язковими) відповідно до Держстандарту ГОСТ 7.1-84. Абсолютно всі записи мають прив'язку до предметних рубрик - без котрих жодний документ не може потрапити в електронний каталог бібліотеки. Мова предметних рубрик - українська. Багато записів вміщують поля анотацій і змісти документів. А в бібліографічних описах відеокасет обов'язково є присутнім поле анотації. Для автоматизації бібліотечних процесів обрана АІБС "ІРБІС" ДПНТБ Росії. ОУНБ ім.Д.Чижевського виконала власними силами переклад цього програмного продукту на українську мову і є дистриб'ютором "ІРБІС" в Україні. Постійно ведуться роботи з доробки й адаптації цього програмного продукту.
Черговим кроком у розробці додатків для "ІРБІС" стала розробка власного модуля для онлайн-каталога під операційною системою LINUX Red Hat. Розглянемо докладніше інтерфейс пошукової форми (http://www.library. kr.ua/opax3.shtml) і пошукові можливості системи.
Інтерфейс пошукової форми виконаний у трьох варіантах - на українському, російському й англійському мовах. Сама html-форма складається з двох частин: основної (верхня частина) і додаткової (нижня).
search1.png (15555 bytes)

Для здійснення пошуку достатньо основної форми. Основна форма має 5 рядків для введення, розділених на три зони: Перша - для вибору поля за яким буде здійснюватися пошук. Можливі такі варіанти:
окреме слово з предметної рубрики,
предметна рубрика цілком,
окреме слово з заголовка,
заголовок цілком,
окреме слово з колективного автора,
колективний автор цілком,
автор (індивідуальний),
ISBN,
ISSN,
ключове слово (установка по умовчанню),
індекс ББК,
індекс ТБК,
серія,
рік видання і видавництво.
Друга зона - для введення пошукового терміна. Третя зона - для зв'язку через булівську логіку пошукового виразу поточного рядка з наступними. І має такі варіанти вибору: AND (И) - установлений по умовчанню, OR (АБО), NOT (НЕМАЄ). Під кожним пошуковим рядком є селектор для пошуку терміна з усіканням слова справа (установлений по умовчанню) або без усікання. Нижче пошукових рядків передбачений селектор порціонної видачі документів відібраних у результаті пошуку. Є можливість установки видачі по 5, 10 (установлений по умовчанню), 20 і 50 документів. У правій частині основної пошукової форми розташовані лінки на словники пошукової системи. Залучені 5 словників: Авторів - список авторів первинної, вторинної й альтернативної інтелектуальної відповідальності. Всі автори, крім первинної відповідальності, в дужках постачені скороченими поясненнями їхньої ролі (наприклад: виконавець, композитор, ілюстратор, редактор, режисер і т.д.); Заголовків; Ключових слів - система автоматично розбиває на окремі слова всі рядки з полів заголовка, предметних рубрик, змісту і приміток; Предметних рубрик - до чотирьох рівнів вкладеності, кількість рубрик не обмежена; Колективних авторів. Словники мають схожий інтерфейс - це два колонки.

vocab.png (11559 bytes)

Перша з них - кількість документів для словникового терміна (цифра) і друга колонка - власне термін. Кількість рядків, що видаються словниками фіксовано - 20 рядків на екран. Кожний екран словникових термінів завершується рядком для введення нового пошукового терміна для зміни порядку перегляду словника. Достатньо набрати хоча б одну або декілька букв, щоб перейти до відповідного, або найближчого за алфавітом терміну словника. По умовчанню, в рядку відображається перший словниковий термін наступного екрана словника (при натисканні на кнопку "Наступний термін"). Будь-яка словникова стаття є власне гіперпосилкою на запис в електронному каталозі і при натисканні на неї, система поверне бібліографічні записи пов'язані з цим терміном. Хочеться особо відзначити, що наявність словників у системі є кардинальною особливістю даного каталога, на відміну від багатьох інших OPAC, яка значно покращує пошукові можливості каталога. Користувач може "побачити" пошуковий термін, який реально присутній у системі, а не "підбирати" його в рядку пошукової форми. Особливо це корисно у випадку предметних рубрик, коли користувач не знає точне формулювання терміна. У противному випадку повернуті дані можуть вміщувати, або нульовий результат, або велику кількість "інформаційного шуму". Нижня частина пошукової форми називається "Необов'язкові обмеження" і вміщує два рядки - два облікових параметри-селектори:
"Мова" (по умовчанню "Всі мови"), який дозволяє обмежити пошук документа за мовою і
"Вид документа" (по умовчанню "Всі види"), конкретизуючий тип документа для пошуку. Цей селектор може мати значення:
"Книги" - книги на будь-яких мовах, наявних у каталозі.
"Періодика" - облікові картки журналів і газет із даними про окремі номери.
"Аналітика" - аналітичний опис журнальних і газетних статей вітчизняної і закордонної періодики.

"Відео" - відеокасети.
"Всі види".
Результати пошуку повертаються "Вихідною формою", єдиною для усіх видів пошуку.
outform.png (14032 bytes)

Крім аналітичних, усі види документів мають розширений опис, крім того кожний автор (із первинною, вторинною й альтернативною відповідальністю) , колективний автор і предметні рубрики подаються у вигляді гіперпосилання, тобто користувачу надана можливість натиснувши на відповідне посилання, відразу ж одержати всі докумети щодо конкретного автора, або предметної рубрики. У верхній частині вихідної форми сформульований пошуковий запит, створений користувачем каталога, і порядкові номера документів відібраних у результаті пошуку. Слідом за першою версією планується включення до цього модуля можливостей відправки відібраних записів електронною поштою і по FTP, а також показ записів у стандартах UNIMARC та USMARC за бажанням користувача.


[  Попередня сторінка  ]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1999