ounb.gif (1273 bytes)

Міжнародна наукова конференція
"КОНСОЛІДАЦІЯ. ІНІЦІАТИВА. ТВОРЧІСТЬ."

Home page


Україна, м.Кіровоград, ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                  27 травня 1999 року.


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВАБІБЛІОТЕКА Я К НАУКОВО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНІ.
Надія Тітова, директор Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки, Дніпропетровськ, Україна.

Дніпропетровськ- один із найбільших, індустріальних, наукових і культурних центрів України. Область займає друге місце в Україні по виробництву валового національного продукту. Територія області - 31,2 тис. кв.км., населення складає 3.745 тис. чоловік ( 111 націй і народностей). У Дніпропетровській області 500 державних, більше 8 тис. приватних підприємств і близько 13 тис. підприємств малого бізнесу. Всесвітню славу місту приніс Південмаш - центр вітчизняного ракетобудування. В області працює 90 науково - дослідних установ, 23 вузи, 2200 бібліотек. Головна бібліотека міста і області - обласна наукова бібліотека, яка входить в число найстаріших і найбільших обласних бібліотек України.
Дніпропетровській обласній бібліотеці 22 травня цього року виповнилося 165 років від дня заснування. В далекому 1834 році в провінційному місті Єкатеринославі була заснована губернська публічна бібліотека. На день заснування в бібліотеці нараховувалось 200 книг. За роки свого існування бібліотека пережила багато трагічних подій. Двічі фонд її потерпав від пожеж ( у 1838 і 1942 роках), але як Фенікс із попелу бібліотека відроджувалась, відновлювала, примножувала свої фонди і гостинно відчиняла двері для своїх читачів.
Сьогодні фонд Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки нараховує понад 2 млн. 700 тис. видань. Серед них унікальні книжкові зібрання: найбільш повний у регіоні фонд Україніки, рідкісні видання ХVІІ- ХVІІІ століть, іноземна література 75 мовами світу, більше 2 тис. дореволюційних видань з питань історії краю, патентно-технічна документація ( з 1924 р. - на мікроносіях, з 1957 - на паперових носіях, з 1988р. - на CD-ROM). Бібліотека ніколи не припиняла комплектування свого фонду обов'язковим примірником наукових видань. Зараз, незважаючи на складну економічну ситуацію, обласна наукова бібліотека є монополістом в регіоні по передплаті періодики, науково-реферативних, інформаційних видань. Понад 2 тис. назв щорічно надходить у фонд бібліотеки. Завдяки універсальності й науковості своїх фондів, бібліотека виконує функцію одного із найважливіших соціальних інститутів в регіоні, забезпечує кумуляцію і загальнодоступність документів, які зберігають знання, надбані людством у процесі свого розвитку. Інформаційні запити читачів належать до соціальних явищ, функціонування яких характеризується динамічністю і залежністю від зовнішніх факторів.
Корінні зміни в політичній, економічній і соціальній системах України, які сталися за останнє десятиріччя, зумовили виникнення принципово нової читацької орієнтації. Виникли нові групи читачів: бізнесмени, підприємці, комерсанти, банкіри. А з приходом держави до ринкових відносин і нові професії: менеджер, брокер, ділер. Все це сформувало новий потік читацьких запитів. Виникла необхідність в інформації, яка б вміщала законодавчу базу, характеристику і основні напрямки підприємництва, бізнесу і ринкових відносин. Все це читачі знаходять у нашому фонді. Кризові явища в економіці, розрив господарських зв'язків з близьким зарубіжжям привели до того, що більшість наукових і виробничих колективів Дніпропетровщини, які на протязі багатьох років були нашими читачами, зараз змушені повністю або частково переорієнтувати свої наукові дослідження, профіль виробництва, більш активно запроваджувати нові технології, модернізувати те, що є. І бібліотека робить все можливе, щоб допомогти їм. Саме на базі нашого фонду спеціалісти області проводять дослідження, пов'язані з патентуванням винаходів, реєстрацією товарних знаків, перевіркою патентної чистоти об'єктів техніки, створенням нових технологічних засобів і розробкою прогресивних технологій. Наприклад, до створення нових ракет типу "Циклон" причетна наша бібліотека.
Сучасний період інформатизації суспільства поставив перед колективом бібліотеки завдання переорієнтувати стратегію володіння інформаційними ресурсами на стратегію оперативного доступу до них. Цьому сприяє комп'ютеризація бібліотечних процесів, яка розпочалась в 1993 році зі створення електронного каталогу. На сьогоднішній день в нашій бібліотеці працює локальна мережа із 16 АРМів. Для базового програмного забезпечення вибрана програма ІРБІС. З 1998 р. бібліотека має вихід в ІНТЕРНЕТ. Бібліотека неодноразово приймала участь у підготовці проектів з автоматизації . Чотири рази отримувала гранти від Міжнародних фондів. Останній з них в розмірі 10000$ був отриманий від МФВ за проект "Бібліотека в новому інформаційному просторі" ( розширення доступу в ІНТЕРНЕТ). Дніпропетровська обласна наукова бібліотека як головний науково-інформаційний , краєзнавчий і методичний центр веде велику роботу по підготовці системи краєзнавчих бібліографічних видань і науково - методичних посібників. До 1998 року ці видання видавалися методом ксерокопіювання. Зараз у бібліотеці є своя міні - типографія. Інформування вищих органів влади здійснюється як шляхом індивідуального інформування по окремих темах, так і шляхом підготовки і розсилки щотижневого анотованого бібліографічного покажчика нових надходжень (книги і матеріали із періодичних видань), який має назву "Панорама".
Активізувалась робота бібліотеки в ході підготовки до виборів Президента України. Щотижнево для керівників області готується інформаційний список "Вибори- 99" (огляд публікацій в періодиці за тиждень). Підготовлено методичний посібник "Сила демократії - в силі влади". Найбільшою проблемою бібліотеки сьогодні залишається відсутність єдиного приміщення. Бібліотека розміщена в 6-ти в різних кінцях міста, чотири з яких вона орендує. Шість тисяч кв.м займає бібліотека, хоч за нормативами для розміщення таких фондів необхідно 26 тис. кв.м. Сподіваємось, що в ХХІ столітті приміщення для головної книжкової скарбниці Дніпропетровська буде побудовано, оскільки перший крок зроблений: виділене місце під забудову і підписаний договір про проектування.


[  Попередня сторінка  ]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1999