ounb.gif (1273 bytes)

Міжнародна наукова конференція
"КОНСОЛІДАЦІЯ. ІНІЦІАТИВА. ТВОРЧІСТЬ."

Home page


Україна, м.Кіровоград, ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                  27 травня 1999 року.


ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ
Наталя Харковенко , директор Вільшанської ЦБС, Вільшанка, Україна.

Час, у який нам випало жити, досить часто картають за нестабільність, за відсутність належної уваги до проблем культури та освіти. Все це так. Але, можливо, саме зменшення уваги з боку владних структур дає можливість бібліотеці по-іншому вирішувати свої проблеми, інакше жити, розуміючи мету і завдання, які ставить перед нею суспільство. Всі інститути влади мають потребу в інформаційно-бібліотечній підтримці. Теоретично дуже просто створити систему обслуговування. Слід лише вивчити інформаційні потреби даного контингенту користувачів, визначити серед них ту частину, яка потребує бібліотечних та інформаційних послуг. Потім вивчити інформаційний потік, визначити та зібрати те, що потрібно майбутнім користувачам. Після цього опрацювати цю інформацію так, щоб можна було швидко знайти і надати споживачеві в зручному для нього режимі. Далі залишається тільки слідкувати за новинками, інформувати про них, коректувати те, що зветься профілем комплектування. Важливо також грамотно розподілити обов'язки між бібліотеками різних типів та рівнів, забезпечити взаємообмін документами та інформацією про них, щоб максимально уникнути дублювання та здешевити процес.
На практиці створення системи інформаційного та бібліотечного обслуговування цілого соціального інституту - процес тривалий і суперечливий. Але початок йому уже покладено. Сьогодні ми знаходимось в абсолютній залежності від органів місцевого самоврядування. Про це чітко сказано в ст.32 Закону України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 року. Тому ми глибоко зацікавлені (хоча б з метою самозбереження) в тісному співробітництві з органами місцевої влади. Бібліотеки постійно доводять свою значимість і важливість, а суспільство повинне саме розуміти роль бібліотек у своєму розвитку. Публічна бібліотека - це та головна ланка, на якій будується не лише громадське і культурне життя, але і вся культурна політика. Таким бібліотекам належить головна роль, тому що вони стимулюють інтерес до читання і забезпечують вільний доступ до інформації. Вони також є місцем проведення дозвілля для всіх бажаючих, а також формують фонди, які мають велике значення для отримання знань на будь-якому рівні. Завдяки цьому публічні бібліотеки допомагають громадянам реалізувати свої конституційні права - на свободу слова, думки, доступу до інформації. Наші бібліотеки - нейтральні. Їх завдання - задовольнити запити читачів, інтереси яких такі ж різноманітні, як і їх політичні переконання.
Публічні бібліотеки - дуже важлива складова частина національної та міжнародної бібліотечної мережі. Як бачимо, часи бібліотекарів, що приймали життя таким, яким його пропонувало начальство, закінчились. Щоб вижити, ми мусимо бути активними, навіть дуже активними, постійно доводити свою необхідність у суспільстві. Цінна інформація, отримана представником влади із уст бібліотекаря, працює, перш за все, на бібліотеку, підвищуючи її престиж. На щастя, все більше представників влади, стикаючись з вирішенням різних проблем, розуміють значення інформації і відчувають роль бібліотек в подоланні інформаційних бар'єрів. Бібліотеці потрібно працювати з населенням в цілому, оскільки вчорашній "рядовий" житель може завтра стати керівником, від котрого бібліотека буде залежна. Освічений керівник - важлива умова виживання бібліотек.
Для організації роботи бібліотек важливе значення має наявність чи відсутність спеціального інформаційного центру на даній території. Бібліотеки мають довести, що вони здатні виконувати більшість покладених на такі центри функцій при умові відповідного фінансування та іншого необхідного забезпечення. Бібліотеки мусять серйозно "вписуватися" в мінливе оточення. В кінці минулого року на базі центральної бібліотеки проведена науково-практична конференція на тему "Місцеве самоврядування: проблеми, протиріччя, перспективи", на якій поряд з питаннями правового регулювання місцевих фінансів, економіки, освіти, підготовки кадрів службовців розглядалась і проблема інформаційного забезпечення місцевого самоврядування, необхідність взаємодії всіх структур, що займаються цією проблемою, підкреслювалась роль бібліотек в інформаційному забезпеченні населення як з питань життєдіяльності конкретного регіону, так і розвитку місцевого самоврядування в країні. В цьому році плануємо провести науково-практичну конференцію "Бібліотека: місце і значення в становленні місцевого самоврядування". Сучасні бібліотеки зобов'язані йти в ногу з часом і відповідати на всі запити суспільства, реагувати на політичні зміни в державі. Соціально-культурна ситуація, в якій вони існують сьогодні, доповнюється новими штрихами і тенденціями.
Бібліотеки, як інформаційні центри, не можуть стояти осторонь від питань державного управління і самоврядування. Звичайно, рівень сільських бібліотек нижчий ніж районної бібліотеки. Прагнемо залучати до управління бібліотеками населення. В кожній бібліотеці створено раду бібліотеки. Активне звернення бібліотек до вирішення інформаційних завдань, поставлених райдержадміністрацією, не повинне, в свою чергу, сковувати їх розвитку. Вони мають керуватися доцільністю в обслуговуванні користувачів, що проживають як на території райцентру, так і поза ним.
В центральній бібліотеці для дорослих в тематичній картотеці є рубрика "Місцеве самоврядування" з переліком видань, одержаних із органів місцевого самоврядування, а також каталог "Уряд України" та місцеві газети.
Біліотеки приділяють значну увагу місцевій пресі. Вони почали формувати депозитарій місцевих видань. В міру можливостей намагаємося, щоб у виборчих органах були представники закладів культури. Сьогодні в районі працюють 6 таких депутатів різних рівнів. Бібліотеки взяли активну участь у виборчій кампанії, надавали свої приміщення для агітаційної роботи, проводили інформаційну роботу серед населення. На майбутнє плануємо ввести посаду радника, котрий надавав би консультативну допомогу, брав на себе обов'язки інформатора і координатора дій бібліотеки з питань місцевого самоврядування. Радники повинні підтримувати зв'язок з сільськими Радами. Тоді виникнуть горизонтальні зв'язки, котрі об'єднають заклади культури різних відомств. Створено асоціацію бібліотечних працівників району, котра здійснює незалежну експертизу тих чи інших проектів. Вся ця інформація збирається в бібліотеках і оперативно надається населенню.
Вся бібліотечна робота ведеться в двох напрямках, а саме: інформація місцевого населення про культурні і соціально-економічні проблеми району та інформаційне обслуговування керівників органів місцевого самоврядування а також службовців матеріалами юридичного, економічного, статистичного та іншого характеру. Для користувачів у бібліотеках оформлені стенди, де знаходиться інформація з багатьох питань соціального життя даної території. Знайомимо населення району з річними та квартальними планами роботи райдержадміністрації, районної Ради, селищної Ради та ін.. Організаційний відділ РДА складає щомісячний перелік організаційно-масових заходів. В активну зону обслуговування бібліотек входять усі держслужбовці, голови сільських і селищної Рад, апарат РДА та інші. Їм пропонуємо "дайджести" з тематики, яка цікавить місцеві органи влади, папки газетних повідомлень про місцеве самоврядування. Успіх і якість індивідуальної інформаційної роботи буде породжувати і подальший попит. Сьогодні актуальним є питання про централізоване забезпечення бібліотек новими книгами та журналами. Крім того, для бібліотек бажано купувати "класичні" книги з питань самоврядування. І в цьому питанні органи влади пішли нам назустріч. За минулий рік на підписку періодичних видань використано 1500 грн. бюджетних коштів, на поточне півріччя 1999р. - 700 грн.. Для центральної бібліотеки підписано 39 назв, для сільських бібліотек - 5. Можливо, комусь ці цифри здадуться незначними, але для нашого району і його збідненого бюджету - це дуже добре. Для придбання книг районна Рада виділила 200 грн.. Керівники цих установ - шановані люди. Вони входять у склад Ради бібліотеки, а дехто навіть записався в "друзі бібліотеки". Відділом культури прийняті й затверджені програми із врахуванням позабюджетного фінансування через районні органи влади. У ці програми включені такі заходи: ювілеї видатних земляків та письменників, реконструкція меморіальних об'єктів культури, видавнича, виставочна, театральна діяльність, соціальні програми. Окремий розділ присвячено комплектуванню бібліотек та придбанню літератури.
Для вирішення проблем розвитку культури в районі та з метою реалізації подібних програм проводимо зустрічі з керівниками сільських та селищної Рад, головою районної Ради, РДА. Складено щомісячний графік засідань. Координація роботи відділу культури, райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування при інформаційній підтримці бібліотек буде сприяти перетворенню населення в місцеве суспільство, що гармонійно розвивається, в якому кожна особистість буде відчувати себе учасником громадського життя, реалізуючи свій культурний потенціал. Досвід нашої районної бібліотечної системи показує, що ставлення місцевої влади до бібліотечних інновацій вельми неоднозначне і залежить в значній мірі від особистісних та професійних установок керівництва. Є у нинішньої місцевої влади своя "ахілесова п'ята". Так, вона рідко готова бігти "попереду паровоза", бути новатором, а тим більше - єдиним інвестором, але уже починає розуміти, що залишатися у "хвості" у цій справі небезпечно для неї як для виборного органу влади. В 1998 році черговий раз виникло питання про скорочення бібліотечної мережі району. Перед адміністрацією ЦРБС постало завдання - переконати місцеву владу не руйнувати те, що було створено на протязі багатьох років - бібліотечну мережу району. Необхідно було на конкретних цифрах і фактах довести до відома широкої громадськості культурну і громадську значимість бібліотек. Ця кампанія одержала назву "Ці бібліотеки - ваші!", тобто: "Шановні жителі району! Це ваше громадянське право. Захищайте його!". Було поставлено за мету: - налагодити тісні контакти з бізнесовими структурами та рекламодавцями; - примусити громадськість прислухатися до проблем публічних бібліотек; - скоординувати дії учасників кампанії на місцях. Всі розуміли, що досягти цього буде нелегко. Але в цьому і був основний сенс - згуртуватися. Найперше ми з'ясували, що думають про бібліотеки люди, які користуються в районі авторитетом, яким довіряють. Їм було розіслано листи з проханням розповісти про ту роль, яку відіграють бібліотеки в їхньому житті. Всі матеріали було віддруковано і розіслано на адресу місцевих керівних органів. Що ж дала ця кампанія? Численні представники місцевої влади прийняли рішення не скорочувати фінансування і мережу бібліотек району, як планувалось раніше. У нас в 12 бібліотеках працюють 0,75 штатної одиниці, у 8 сільських бібліотеках- 0,5 штатної одиниці. Директор і замісник директора ЦБС працюють з повним навантаженням. Можна переконано стверджувати, що кампанія привернула увагу громадськості до публічних бібліотек і дала привід усім, хто належить до бібліотечного світу, відчути гордість за свою справу. А найголовніше те, що ми знайшли спільну мову з органами місцевої влади, котра з розумінням поставилась до наших проблем.
Сьогодні між адміністрацією ЦРБС і владними структурами налагоджені тісні звя'зки для співробітництва. Але ми кожен день, кожну годину доводимо свою необхідність у суспільстві, працюємо над підвищенням авторитету бібліотек району. А це дуже нелегко в наш фінансово тяжкий час.


[  Попередня сторінка  ]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1999