ounb.gif (1273 bytes)

Міжнародна наукова конференція
"КОНСОЛІДАЦІЯ. ІНІЦІАТИВА. ТВОРЧІСТЬ."

Home page


Україна, м.Кіровоград, ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                  27 травня 1999 року.


Підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів: міжнародний проект
фахового розвитку українських і латвійських бібліотекарів "10+10"
Олена Гаращеко
, директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського, Кіровоград,Україна.

 

Шановні колеги!
Кіровоградська область є центром України, з населенням 121, 2 тис. чол. (2,5% від загальної кількості населення України), територія - 24,6 тис. кв.км. (4,1% від загальної території України ). Світ бібліотек регіону великий, різноманітний та складний. На 1.01.99 р. населення області обслуговують 602 бібліотеки і 21 поліфункціональний заклад системи Міністерства культури України.
Головна бібліотека регіону - це ОУНБ ім. Д.І.Чижевського, якій у лютому 1999 р. виповнилося 100 років. І бібліотека ще раз підтвердила, що є головною бібліотекою регіону, що це інформаційний, просвітній і культурний центр області. У доповіді наголошувалося на одній із сторін діяльності цієї бібліотеки - безперервній бібліотечній освіті, існуючих тенденціях та їх реалізації. Гасло "Кадри вирішують усе" як і за старих часів актуальне сьогодні. Які кадри потрібні бібліотекам? Ця проблема в останні роки набула ще більшої гостроти у зв'язку з появою нових комунікаційних засобів, розширенням функцій бібліотечних спеціалістів, значним підвищенням вимог до бібліотекарів. Повільно, але впевнено в Україну приходили поняття громадянського суспільства, єдиного інформаційного простору, телекомунікаційних технологій, інтелектуальної свободи, та безперервної бібліотечної освіти.
Сьогодні ми охоче говоримо, що публічна бібліотека - основна ланка в системі безперервної освіти. Українські бібліотекарі, які працюють в цій "основній ланці" безперервної освіти з початку 90-х років стали виразно відчувати, що збереження фахової компетентності в цих умовах стає дедалі складнішим. Ліквідувати розрив між фаховою підготовкою та вимогами, що ставляться до кваліфікованого виконання своєї роботи сьогодні, можна за допомогою програм безперервної бібліотечної освіти. В ОУНБ ім. Д.І.Чижевського використовуються різноманітні форми безперервної бібліотечної освіти - від офіційних курсів до самостійних занять. Для цієї мети ми використовуємо короткострокові курси, семінари, конференції, читання спеціальної літератури, участь в індивідуальних стажуваннях, міжнародних навчальних програмах. Наочною ілюстрацією можливості успішного вирішення цих проблем на міжнародному рівні може служити досвід здійснення спільного українсько-латвій ського проекту "10+10".
Основні організатори цього проекту - Латвійська Національна Бібліотека і Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація. Ідея проекту виникла в Будапешті в 1997 році під час семінару-практикуму з бібліотечного менеджменту, у якій брали участь спеціалісти України і Латвії. Потім директор Національної бібліотеки Латвії Андріс Вількс і завідувач бібліотечною службою НЛБ Дзидра Шміта, приїхали в Кіровоградську обласну наукову бібліотеку.
Візит відбувся навесні 1998 року і став кроком на шляху до довготривалого співробітництва. Під час зустрічі колеги з Латвії ознайомилися з роботою обласної, районних і сільських бібліотек. Бібліотекарі Латвії й України виявили багато спільного в рішенні фахових проблем і відзначили цікавий досвід роботи кіровоградських бібліотекарів із питань диференційованого обслуговування читачів, автоматизації бібліотечних процесів, діяльності клубів за інтересами, а також, співробітництва бібліотек із творчими спілками. Латвійська Національна бібліотека має певний досвід кооперації бібліотек усіх систем і відомств, лобіювання, організації громадського бібліотечного руху, впровадження в бібліотеках нових форм роботи, організації безперервної освіти бібліотекарів. Обидві сторони вирішили розробити проект фахового розвитку українських і латвійських бібліотекарів. Під час роботи над проектом виникла робоча назва "10+10", що і стала основною назвою проекту. Ініціатори і розробники проекту вважають, що основна мета - це вдосконалення і розвиток системи безперервної освіти бібліотекарів шляхом організації програм фахового розвитку спеціалістів Латвії й України. У 1998 році проект був схвалений і одержав фінансову підтримку міжнародних добродійних фондів. Він фінансується з трьох джерел: Інститут Відкритого Суспільства (Мережева Бібліотечна Програма) Будапешт, Угорщина; Фонд СОРОСА, Латвія; Фонд "ВІДРОДЖЕННЯ", Україна. Четвертим джерелом фінансування стали кошти, які виділили органи самоврядування міст і районів Латвії, щоб забезпечити участь латвійських колег у роботі проекту в 1999 році. Проект розрахований на 2 роки. У ньому бере участь 20 спеціалістів. План реалізації проекту складається з ряду етапів: конкурс бібліотекарів за право на участь у стажуванні; стажування на базі бібліотек Латвії; обласний семінар у Кіровоградській ОУНБ ім. Д.І.Чижевського на тему: "Фаховий діалог Латвія - Україна"; стажування "10+10" у Кіровоградській області; Міжнародна конференція "Консолідація. Ініціатива. Творчість"; збірник наукових праць учасників проекту. Видання збірника передбачається англійською, латвійською, українською мовами. В організації проекту беруть участь Кіровоградська обласна бібліотечна асоціація, ОУНБ ім. Д.І.Чижевського, Національна Бібліотека Латвії. Керівники проекту: Дзидра Шміта, завідувач бібліотечною службою Національної Бібліотеки Латвії, Олена Гаращенко, директор ОУНБ ім. Д.І.Чижевського.
Перший етап проекту реалізований із 8 по 13 листопада 1998 р. на базі бібліотек Латвії. Бібліотекарі Кіровоградщини та Латвії під час стажування вивчали такі теми: "Бібліотека і маркетинг", "Бібліотеки і закон", "Фахові організації бібліотекарів", "Політика комплектування фондів сучасної публічної бібліотеки", "Акцентуації особистості і професія бібліотекаря", "Публічна бібліотека та нові технології", "Роль публічної бібліотеки в процесі демократизації суспільства". Учасники семінару ознайомилися з роботою ряду бібліотек Латвії, як-от: Ризької Центральної бібліотеки, бібліотеки-салону "Вецрига", бібліотеки "Ільгюциєме", бібліотеки іноземної літератури, Юрмальської Центральної бібліотеки, Центральної наукової бібліотеки м. Єлгави. Серед учасників були завідувачі сільськими та міськими бібліотеками, методисти центральних районних бібліотек, директори централізованих бібліотечних систем, провідні спеціалісти обласної наукової бібліотеки та НЛБ, керівники закладів культури області. Щодо гендерного балансу слід зазначити, що серед слухачів семінару був лише один чоловік. Така теперішня специфіка професії.
Перший етап стажування на практиці довів той факт, що спеціалісти України і Латвії можуть бути справжніми партнерами по міжнародних навчальних програмах на рівні організації, змісту, викладання, методики навчання. Приїзд українських бібліотекарів, робота міжнародної команди дали можливість латвійським колегам оцінити свою роботу збоку. Для проведення занять були створені відеофільми про роботу латвійських бібліотек. У фаховій бібліотечній пресі Латвії з'явилися статті про досвід роботи Кіровоградських бібліотек. У ОУНБ ім. Д.І.Чижевського діяльність проекту освітлена на домашніх сторінках нашого веб-сервера в ІНТЕРНЕТі. Продовженням роботи за проектом стала діяльність української команди на рівні Кіровоградської області. Учасники стажування виступали в секціях "Сучасні бібліотеки і нові методи вирішення проблем", "Автоматизація бібліотечних процесів" під час роботи конференції "Бібліотека на рубежі сторіч" у лютому 1999 р. Учасникам конференції були запропоновані теми: "Бібліотека і маркетинг", "Автоматизація бібліотечних процесів", "Обласна універсальна бібліотека - центр безперервної бібліотечної освіти регіону", "Взаємодія бібліотеки й органів самоврядування", "Робота з кадрами". Відбулася презентація латвійсько-українського проекту "10+10" у Кіровоградському, Добровеличківському, Онуфріївському, Новоукраїнському, Вільшанському районах і м.Знам’янці. Наступний етап нашого проекту проходив в Україні в Кіровоградській області на базі ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 24-28 травня 1999 р. Стажування було розраховане на п'ять днів протягом яких ми активно поєднували лекційні, діалогові форми роботи, відвідування бібліотек (вивчено досвід 10 бібліотек), участь у масових заходах. Ми намагалися побільше бувати в районах області, тому що з погляду соціального й економічного ефекту цей підхід є оптимальним і найбільш ефективним.
Етапом стажування була конференція "Консолідація. Ініціатива. Творчість". У ній брали участь спеціалісти з України, Латвії та Росії. Україну представляли спеціалісти Національної Парламентської Бібліотеки України, директори обласних бібліотек, директори централізованих бібліотечних систем, завідувачі районними відділами культури Кіровоградської області, представники структур влади міського й районного рівнів. Працювали секції "Бібліотека і влада" і "Роль бібліотеки в сучасному житті суспільства". У цей же день відбулася презентація ОНЛАЙН-КАТАЛОГА ОУНБ ім.Д.І.Чижевського. Наша міжнародна бібліотечна команда активно виступала на пленарному засіданні конференції, брала участь у роботі секцій, організовувала презентацію ОНЛАЙН-КАТАЛОГА. Підсумовуючи роботу, учасники конференції заповнили анкети і визначили подальші шляхи співробітництва. За результатами анкетування до переваг проекту можна віднести: "10+10" - це перший проект фахового бібліотечного розвитку в Латвії та Україні. Реалізація проекту сприяє розширенню і зміцненню фахових контактів, розвитку співробітництва між бібліотеками Латвії та України, зокрема Латвійської Національної Бібліотеки та Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. Орієнтацію на бібліотекаря-практика з провінції.
Нам удалося зібрати команду спеціалістів, готову до змін, зацікавлену в навчанні, ініціативну, спроможну адаптуватися до мінливої ситуації, команду, яка працює без конфліктів;
Створення умов для межпрофесійної взаємодії бібліотечних спеціалістів і представників місцевих і регіональних адміністрацій (ЛПР);
Навчання бібліотекарів навичкам сучасної бібліотечної діяльності, новим бібліотечним технологіям;
Залучення до роботи проекту провідних спеціалістів України, котрі останніми роками вкрай рідко зустрічаються на регіональному рівні для обговорення і вирішення спільних проблем, обміну досвідом;
Розширення географічних рамок проекту.
У конференції взяли участь представники України, Латвії та Росії, які мали реальну можливість здійснювати сьогодні "консолідацію, ініціативу, творчість".


[  Попередня сторінка  ]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1999