ounb.gif (1273 bytes)

Міжнародна наукова конференція
"КОНСОЛІДАЦІЯ. ІНІЦІАТИВА. ТВОРЧІСТЬ."

Home page


Україна, м.Кіровоград, ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                  27 травня 1999 року.


КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ СУЧАСНОЇ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Аліса Абгарян
, завідувачка відділу комплектовання обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського, Кіровоград, Україна.

 

Кіровоградська обласна наукова бібліотека розвивається як багатопрофільний заклад, який має фонди різного змістового і видового складу. Вони є історико-культурним надбанням, тому що традиційно виконують просвітницьку та архівну функції. В нашому фонді близько 750000 документів багатьма мовами світу, 20 % із них складають періодичні видання. Ми гордимося унікальними виданнями, які знаходяться в фондах нашої бібліотеки. Це раритети, книги авторів з української діаспори. На створення такого фонду пішло 100 років.
Фонд нашої бібліотеки - головне джерело задоволення інформаційних потреб жителів нашого регіону. Він є основою її функціонування, без якого бібліотека як соціальний інститут існувати не може. Завдяки фонду документів, бібліотека не тільки має можливість реалізувати всі свої соціальні функції, але й змінювати умови існування середовища, що її породило, на краще. Таким чином, від того, наскільки вірно вирішуються проблеми формування бібліотечного фонду, залежить доля всіх складових бібліотеки як соціального інституту і її самої як цілістної системи. Процес формування БФ включає в себе такі етапи: створення, постійний розвиток і підтримку в працездатному стані. Він не припиняється до тих пір поки існує бібліотека і складає основу змісту діяльності багатьох її працівників: від адміністрації до працівників відділу комплектування. Технологічно формування БФ починається з визначення ідеального образу фонду чи його моделі. Наступний етап - відбір, придбання чи виключення документу, тобто комплектування. За ним іде облік, обробка, розміщення, зберігання, надання документа користувачеві. Рушійними силами формування БФ є постійні протиріччя кількох видів: - між БФ і зовнішнім середовищем ( неможливість задоволення інформаційних потреб через обмежені фінансові можливості,..), - між БФ та іншими підсистемами бібліотеки ( необхідність постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників відділу комплектування, покращувати умови зберігання фонду), - в середині самого БФ ( нові технічні можливості формування БФ, наукова організація праці, переповнення фондосховищ). БФ сформований вірно, якщо його основні характеристики відповідають завданням бібліотеки та інформаційним запитам користувачів.
Основними способами підтримування відповідності БФ є введення документів по профілю, розподіл їх по структурних підрозділах бібліотеки, перерозподіл у зв'язку із змінами умов її роботи, вивід тих документів, які з різних причин перестають відповідати основній меті БФ. Все це можна назвати одним словом - КОМПЛЕКТУВАННЯ. Значення комплектування полягає в тому, що будучи вхідною підсистемою формування БФ, воно практично визначає собою не тільки інші його процеси, а і всю бібліотечну роботу. Комплектування базується перш за все на картотеках економічного і культурного, а також читацького профілю зони обслуговування, які постійно коректуються. Потім встановлюється коло джерел, з яких передбачається постачати БФ, визначаються з ними юридичні договірні відносини. Наступний етап - відбір, замовлення і одержання необхідних документів. Існують три види комплектування: - поточне - поповнення БФ документами, які щойно вийшли, а також документами, які вийшли в минулому році; - ретроспективне - поповнення БФ книгами, яких недостатньо та відсутніми примірниками за минулі роки; - рекомплектування - очищення БФ від застарілих, зношених, непрофільних та дублетних документів. Поточне комплектування БФ відчуває на собі всі ускладнення перехідного періоду, який характеризується: - повною економічною кризою в державі; - відсутністю стабільного фінансування життєдіяльності бібліотек; - знищенням державної системи книговидання і книгорозповсюдження на основі попередніх замовлень; - комерціалізацією бібліотечних колекторів; - відсутністю законодавчої бази по БФ. Все це дуже ускладнює процеси комплектування і робить неможливим перспективне планування їх розвитку. Стихійність процесів привела до такої динаміки поповнення БФ нашої бібліотеки:
документи періодичні видання
1991 рік - 30000 екз. 11000 екз.
1992 рік -23000 екз. 10000 екз.
1994 рік -15000 екз. 7000 екз.
1995 рік - 8000 екз. 3000 екз.
1996 рік - 9000 екз. 3000 екз.
1997 рік - 7000 екз. 2500 екз.
1998 рік - 8000 екз. 2000 екз.
1999 рік І кв. -4000 екз. 3000 екз.
Таким чином, слід зазначити, що за останні два роки відбулося адаптування до нових умов, утвердились нові шляхи виживання в сучасних умовах. Відрадно і те, що з кожним роком збільшується надходження документів на національній мові: 1991 рік - 10 % 1994 рік - 18 % 1996 рік - 25 % 1997 рік - 30 % 1998 рік - 36 % Зупинюсь на деяких змінах в процесах комплектування нашої бібліотеки, які могли б бути прикладом для виживання в сучасних умовах для наших колег. У своїй роботі ми використовуємо як старі, так і нові поточні інформаційні бібліографічні посібники:
1.Книжное обозрение
2.Літопис книг
3.Нові видання України
4.Книжкові справи
5.Книжковий кур'єр
6.Література плюс
7.Літературна Україна
8.Вісник книжкової палати
9.Спеціальні періодичні видання з бібліографічними бюлетенями.
Тут дається інформація про нові документи, які вийшли в світ. Бібліографічні посібники для замовлення документів: - Книга - поштою; - Книги України; - Каталоги періодичних видань України і країн СНД; - Каталоги і прайс-листи видавництв. Нам пропонують свої послуги як оптовики, так і окремі видання: науково - виробниче підприємство "Ідея" (м.Донецьк), видавництво гуманітарної літератури "Абрис" (м.Київ), видавництва "Таксон", "Либідь", "Наукова думка", "Знання" та інші. Всі вони постійно присилають нам свої пропозиції для замовлення документів з попередньою оплатою на визначених умовах із зазначенням пільг. Залишається тільки правильно вибрати партнера для співробітництва.
На жаль, скорочення бюджетних коштів на комплектування бібліотек не дозволяє нам використовувати пропозиції видавництв через поштовий зв'язок, тому слід звернути увагу на інші методи, а саме: -презентації продукції видавництв в м. Кіровограді ("Наукова думка", "Либідь" - в юнацькій бібліотеці, "Смолоскип" - в ОУНБ); - відвідування видавництв (Міжрегіональна Академія управління персоналом (м.Київ)); - ярмарки (м. Львів); - "Сейбр - Світло" (м. Львів) - література на іноземних мовах. Особливої розмови потребує поповнення БФ місцевим обов'язковим примірником видавництв регіону. Почалась ця робота три роки тому, коли в Кіровограді було 7 поліграфічних підприємств (зараз їх більше 30), з відвідування керівників видавництв на предмет договору про постачання обов'язкового примірника в нашу бібліотеку згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок розповсюдження контрольного примірника творів друку".. Другий етап - особистий контакт з письменниками і видавцями працівників нашої бібліотеки, завдяки чому фонд постійно поповнюється документами місцевих видавництв. В цьому році в бібліотеці була організована виставка продукції творів друку видавничо-поліграфічних підприємств м.Кіровограда в рамках святкування 100-річчя бібліотеки, в якій прийняли участь понад 10 видавництв. Цей захід також сприяв більш цілеспрямованому поповненню фонду друкованою продукцією, яка видається в області.
В порівнянні з 1996 роком надходження збільшились у 3 рази. Зараз в Україні прийнятий новий закон про обов'язковий примірник, на основі якого ми намітили разом з Комітетом з засобів масової інформації обласної адміністрації продовжити роботу по поповненню фонду бібліотеки обов'язковим примірником на рівні місцевого законодавства. Значну роль в комплектуванні нашої бібліотеки відіграє обмінно-резервний фонд, через який проходить література з інших бібліотек а також подарунки читачів. Якщо в 1995 році через нього надійшло 283 примірники, то в 1998 році - 903 примірники. В березні 1999 року була здійснена поїздка в м.Київ в обмінно-резервний фонд Парламентської бібліотеки та бібліотеки Києво-Могилянської Академії. Звідти було привезено понад 1000 примірників документів, частина з яких була надана районним бібліотекам.
Сьогодні стало очевидним, що взаємообмін між бібліотеками є прогресивним методом поповнення БФ. Хочу розповісти ще про одне джерело комплектування безкоштовними виданнями. Це подарунки, які приходять до нас звідусіль: з України, Росії, США, Канади - як від організацій, так і від громадян. Якщо в1996 році їх кількість складала від загального надходження 9 %, то в 1998 році - 27 %. Цьому сприяє велика зацікавленість багатьох наших працівників, які не упускають можливості знаходити меценатів як в нашому місті, так і в інших регіонах. Особлива подяка - відділу маркетингу, працівники якого постійно знаходяться в пошуку спонсорів для нашої бібліотеки. В березні цього року була здійснена поїздка в м.Київ з метою поповнення БФ виданнями суспільних організацій, благодійних фондів, які з задоволенням віддають свою продукцію, бо не завжди мають можливість відправити її по пошті. Серед них: Український незалежний центр політичних досліджень; Центр інформації та документації ради Європи в Україні; Українська Правнича фундація; Програма сприяння парламентові України; The British Council Ukraine; Інститут змісту і методів навчання. Відділ комплектування підтримує постійний зв'язок з нашими меценатами шляхом переписки, телефонних розмов, проведення взаємовигідних заходів, надсилання листів подяки. Серед них - видавництва, інститути, банки, комерційні структури, громадські організації, представники діаспори, народні депутати, читачі бібліотеки. Розповім ще про одне альтернативне джерело комплектування, яке використовується в нашій практиці завдяки ініціативам директора бібліотеки О.М.Гаращенко. Це міжнародний фонд "Відродження" та інститут "Відкрите суспільство". В 1997 році був написаний проект "Вільна преса - вільному народу України", спрямований на поповнення фонду періодичних видань нашої бібліотеки. На жаль, цей проект не був підтриманий фондом, але залишився досвід участі в конкурсі. В наступному році було направлене замовлення на книги для апробації по програмі "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". Було отримано безкоштовно 130 підручників для вузів. Тоді ж було направлене замовлення на 30 періодичних видань України. Вони профінансовані фондом "Відродження".
Нинішнього року ми стали учасниками мегапроекту "Пушкінська бібліотека", створеного інститутом "Відкрите суспільство" і сподіваємось одержати відібрану нами літературу в цьому році. Завдяки програмі цього ж інституту ми є абонентами російських літературно-художн іх журналів ось уже три роки. За всіма цими альтернативними джерелами комплектування стоїть копітка творча і фізична праця багатьох працівників бібліотеки. Скорочення державних асигнувань на комплектування бібліотеки, вилучення статті в бюджеті на придбання літератури змушують нас шукати позабюджетні кошти для поповнення БФ. Кошти, зароблені колективом бібліотеки шляхом надання платних послуг, допомагають вирішити головне завдання, яке ставить суспільство перед бібліотекою - зберегти доступ населення до нової інформації. Завдяки їм ми маємо можливість надавати своїм читачам найновіші енциклопедії, словники, довідники та навчальні видання, новинки художньої літератури, бодай і в обмеженій кількості. Основними джерелами фінансованого комплектування є магазини, видавництва, ярмарки. Бібколектор, який був раніше основним нашим постачальником літератури, перейшовши на нові форми господарювання, перестав впливати на книготоргове забезпечення бібліотек через високі ціни, неякісний асортимент літератури і втратив монополію на книжковому ринку. Так, якщо в 1995 році ми придбали в бібколекторі 2550 примірників, то в 1998 році - тільки 49 примірників. Таким чином, слід зазначити, що за останні роки ми відкрили і використовуємо нові форми комплектування в сучасних умовах, але цей процес відбувається хаотично і стихійно.
Характерними рисами ситуації, яка склалася в поточному комплектуванні, є: скорочення обсягу надходжень нової літератури, відсутність достовірної інформації на книжковому ринку та ліквідація стабільного фінансування. Тому в сучасних умовах збереження БФ має пріоритетне значення. Зберігати БФ - це значить тримати його в спеціально оснащених приміщеннях, дотримуватись правил обліку і видачі, бережливо ставитись до процесу рекомплектування, забезпечувати його охорону. На завершення слід сказати, що в період становлення ринкових відносин комплектування перетворюється для бібліотек на головну проблему, яку ми не в змозі вирішити на сучасному рівні без допомоги державної політики в галузі культури. Ця політика повинна проводитися в кількох напрямках: - відновлення стабільного державного фінансування бібліотек на комплектування їх фондів; - пільгове оподаткування бібколекторів, книготоргових фірм і видавництв, які співпрацюють з бібліотеками; - правове регулювання, що стимулює прийняття місцевих нормативних актів про бібліотечну справу; - звільнення від податків благодійників та меценатів, які надають допомогу бібліотекам; - створення пільгових умов для книгообміну між бібліотеками країн СНД, близького та далекого зарубіжжя.


[  Попередня сторінка  ]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1999