[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Лiтературна премiяФон

Положення про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка.

 1. Обласна літературна премія імені Євгена Маланюка (далі – премія) засновується обласною радою.
 2. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори області за високохудожні твори у жанрах поезії, прози, драматургії, літературознавства та перекладу, спрямовані на утвердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення й демократизацію суспільства.
 3. Премія встановлюється у трьох номінаціях:
 • художня література (поезія, проза, драматургія);
 • літературознавство та публіцистика;
 • переклад (з української мови на інші, з інших мов на українську мову).
 1. На здобуття премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами чи у журналах, які вийшли друком протягом останніх трьох років, але не пізніше, як за три місяці до їх висунення на здобуття премії;
 1. Висувати твори на здобуття премії мають право:
 • управління культури і туризму облдержадміністрації;
 • обласні відділення національних творчих спілок;
 • громадські організації;
 • трудові колективи;
 • навчальні заклади.

      Від імені творчих та громадських організацій, трудових колективів та навчальних закладів висування здійснюють їх президії, бюро, ради.

      Висування відбувається гласно.

 1. Премія є персональною.
 2. Премією нагороджуються, як правило, літератори, які народилися, проживають або тривалий час працювали на території області.

      Премія присуджується авторові один раз за життя. Премія може присуджуватися посмертно.

 1. Забеспечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття премії, їх конкурсний відбір та присудження премії здійснюється журі обласної літературної премії  імені Євгена Маланюка (далі – журі), що є колегіальним органом.
 2. Персональний склад журі  затверджується обласною радою на строк повноважень ради. Головою журі є голова обласної ради. За поданням голови журі може проводитися ротація складу журі, але не більше однієї особи за рік.

      Засідання журі веде голова журі або його заступник.

      Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від його загального складу. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Свої обов’язки члени журі виконують на громадських засадах.

      Адреса журі: управління культури і туризму облдержадміністрації, площа Кірова, 1, м.Кіровоград, 25022.

 1. Журі щороку до 15 жовтня оголошує конкурс на висунення творів на здобуття премії. Висунення триває два тижні. Журі шляхом обговорення і відкритого голосування визначає високохудожні твори. У першій декаді листопада щорічно публікує в газеті „Народне слово” перелік творів, висунутих на здобуття премії. Два місяці триває обговорення творів у засобах масової інформації. До 20  січня журі з урахуванням результатів обговорення творів у засобах масової інформації проводить остаточне обговорення і таємне голосування.

      У разі відсутності гідного премії твору вона не присуджується.

      Твір, який набрав більше половини голосів членів журі, визначається переможцем. Рішення журі разом з протоколом голосування подається голові обласної ради для затвердження. До 1 лютого наступного за звітним роком голова обласної ради видає розпорядження про затвердження  рішення журі про присудження премії.

 1. Розпорядження про присудження премії друкується в газеті „Народне слово”, оголошується по радіо та телебаченню.

      Щорічно до 2 лютого – Дня народження Євгена  Маланюка – автору-переможцю присвоюється звання „Лауреат обласної літературної премії імені Євгена Маланюка”, вручаються диплом установленого зразка, нагудний знак лауреата, почесна відзнака обласної ради та обласної державної адміністрації – скульптура „Степовий орел” та грошова частина премії.

      Премію вручає голова обласної ради – голова журі або заступник журі.

      Лауреат під час вручення премії може виголосити промову до п’яти хвилин, текст якої публікує газета „Народене слово”.

12. Грошова частина премії встановлюється у розмірі 1150 гривень у кожній номінації та виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі „Культура”.


[ HOME ]

Лiтературна премiя
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua