[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Динаміка урбанонімії міста Кіровограда


Фон

<<< назад | зміст

9. Додатки

Додаток 1. Зведена таблиця кількісного та процентного
співвідношення урбанонімів протягом розвитку міста
(у період з др. пол. XVIII ст.до 90-х рр. ХХ ст.)

№ п/п

Групи слів за принципом номінації

Відімен-
ні урба-
ноніми

Антро-
поурба-
ноніми

Топо-
урба-
ноніми

Етно-
урба-
ноніми

Разом

Класи слів за мотивацією

К
і
л
ь
к
і
с
т
ь

В
%

К
і
л
ь
к
і
с
т
ь

В
%

К
і
л
ь
к
і
с
т
ь

В
%

К
і
л
ь
к
і
с
т
ь

В
%

К
і
л
ь
к
і
с
т
ь

В
%

1.

Найбільш вагома ознака чи об'єкт, що виділяють вул. з ряду ін.

29,4

29,08

180

17,8

5

0,5

479

47,3

2.

Видатні іст. події, організації, на честь яких наймен. об'єкт

38

3,75

38

3,75

3.

В залежності від їх стану відносно ін. значимих об'єктів

69

6,82

69

6,82

4.

За професійними ознаками

36

3,56

36

3,56

5.

Назви, пов'язані з культом (сакральні)

25

2,47

6

0,59

31

3,06

6.

Назви, пов'язані з торгівлею та обміном

8

0,79

8

0,79

7.

Назви, що їх отримали вул. за військовими спорудами, що знах. тут

19

1,87

19

1,87

8.

Словосполучення з називним значенням

1

0,09

1

0,09

9.

Назви з числовим елементом

18

1,78

18

1,78

10.

На честь основоположників марксизму-ленінізму

4

0,39

4

0,39

11.

На честь видатних парт. та держ. діячів Рад. Союзу

19

1,87

19

1,87

12.

На честь видатних діячів світового революц. руху

7

0,69

7

0,69

13.

На честь героїв громад, війни та ВВВ

41

4,05

41

4,05

14.

На честь діячів науки і культури світу

108

10,68

108

10,68

15.

На честь видатних рад. митців та іст. осіб

54

5,34

54

5,34

16.

На честь укр. діячів культури та мистецтва; іст. осіб

78

7,71

78

7,71

Всього

508

50,25

318

31,45

180

17,8

5

95

1011

100

 


Додаток 2.
Графік із зображенням динаміки
урбанонімії міста у вигляді блоків

Графік із зображенням динаміки урбанонімії міста у вигляді блоків

Інформація на графіку ясно показує стан урбанонімікону міста Кіровограда в той чи інший період його розвитку. Ми бачимо, що найбільш стрімкими темпами назви формувалися в середині XX століття, і основа місцевого урбанонімікону — це назви радянської доби. Розвивається він і на сучасному етапі. 37 назв, що виникли в пострадянський період, не несуть ідеологічного навантаження, а основна вага лексики — це відіменні (відапелятивні назви), як і в попередні періоди. Необхідно зазначити, що процес формування урбанонімікону Кіровограда у теперішній час відбувається інтенсивно.Додаток 3.
Схематичне зображення шляху виникнення
перших назв вулиць м. Кіровограда (Єлисаветграда)
за К. Шляховим (др. пол. XVIII ст.)

Схематичне зображення шляху виникнення перших назв вулиць м. Кіровограда (Єлисаветграда)

А. Олексія, Св., годонімічний комплекс;
Б. Андрія Первозванного, Св., годонімічний комплекс;
В. Архангела Михаїла, Св. Архістратига, годонімічний комплекс;
Г. Катерини, Св., годонімічний комплекс;
Ґ. Петра, Св., годонімічний комплекс;
Д. Нєвського Олександра, Св., князя, годонімічний комплекс.

<<< назад | зміст


[ HOME ]

Динаміка урбанонімії міста Кіровограда
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2003 Webmaster: webmaster@library.kr.ua