[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
Повернутись
[ HOME ]
   Єлисаветградський абрис. Персони українського театру.
Спільно з Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм

Кропивницький Марко Лукич

Хронологічний показчик видань
у фондах ОУНБ. ім. Д.І. Чижевського1979

Кропивницкий М.Л. // Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины XIXв. - Кишинев., 1979. - С.224.


1982

Киричок П. Крим у його житті. : М.Кропивницький на сімферопольській сцені / П.Киричок // Літературна Україна. - 1982. - 14 жовтня. - С.5.

Кукса М.'' І сяде Правда на покуті'' : про життя М.Л.Кропивницького на хуторі «Затишок» недалеко від Куп’янська / М.Кукса // Кіровоградська правда. - 1982. - 2 жовтня.

Перепелиця П. З мрією про стаціонарний : спроби М.Кропивницького створити укр. стаціонар. театр в Одесі / П.Перепелиця // Культура і життя. - 1982. - 24 жовтня. - С. 4.


1983

Білокінь С. Невідомий лист/ М.Кропивницького/ С.Білокінь // Вітчизна. - 1983. - №9. - С.204-205.


1985

Гунько В. М.Л.Кропивницький у колі земляків / В.Гунько // Прапор. - 1985. - №12. - С. 168-171.

Ярош В. М.Л.Кропивницький і М.Г.Савіна / В.Ярош // Кіровоградська правда. - 1985. - 10 лютого.


1986

Ярош В. «Ніби удвоє швидше живеться» : М.Л.Кропивницький у роки революції 1905-1907 рр. / В.Ярош // Кіровоградська правда. - 1986. - 16 січня.


1989

Вороний М. Про М.Л.Кропивницького / М.Вороний // Театр і драма. - К.., 1989.-С. 307-314.

Вороний М. Спогади: вступні уваги / рец. на спогади Н.В. Кропивницького. «Про Бобринець і бобринчан» / М.Вороний // Театр і драма. - К.,1989. - С.381.

Лисенко І. Дочка Кропивницького: про О.М.Кропивницьку // Кіровоградська правда. - 1989. - 6 травня.


1990

Бабяк П. Навесні 1875-го : М.Л.Кропивницький і Галичина / П.Бабяк // Кіровоградська правда. - 1990. - 22 травня.

Дубинка П. Гастролі в Маріуполі : до 150-річчя з дня народження М.Л.Кропивницького / П.Дубинка // Радянське село. - 1990. - 12 березня.

З нагоди 165-ї річниці від дня народження М. Кропивницького // Вечірня газета. - 2005. - 3 червня. - С. 6.

Кропивницький М.Л. Лист до Соломії Крушельницької / М.Л.Кропивницький // Культура і життя. - 1990. - 11 листопада.

Кропивницький М.Л. П’ять листів до В.П.Науменка / авт. передм. З.Борисюк / М.Л.Кропивницький // Український театр. - 1990. - №3. - С.22-24.

Кропивницький М.Л.// Спогади про Марка Кропивницького. - К.: Мистецтво,1990. - С.216.

Перепелиця П. За скупими рядками спогадів : про М.Кропивницького / П.Перепелиця // Вітчизна. - 1990. - №10. - С. 175-177.

Саксаганський П. / Спогади про Марка Кропивницького / П.Саксаганський // По шляху життя. - М.,1990. - С.42-46.

Федотов Є. Кропивницький і музика / Є.Федотов // Кіровоградська правда. - 1990. - 23 вересня.

Ткаченко С. Кропивницький і Бобринець/ С.Ткаченко // Честь хлібороба. - 1990. - 9 травня.

Чикаленко Е. 25-літній ювілей Марка Кропивницького / Е.Чикаленко// Спогади про Марка Кропивницького. - К.,1990. - С.124-126.

Шубравська О.В. М.Л.Кропивницький і фольклор: до 150-річчя від дня народження / О.В.Шубравська // Народна творчість та етнографія. - 1990. - №2. С. 50-56.

Ярош В. Олеся.: про дочку М.Л.Кропивницького / В.Ярош // Кіровоградська правда. - 1990. - 4 лютого.


1991

Куценко Л. Сучасники про Марка Кропивницького : серед книг / Л.Куценко // На родне слово. - 1991. - 29 березня родне слово. - 1991. - 29 березня.

Перепелиця П.П. Повернення забутого: маловідомі сторінки життя М.Л.Кропивницького. П.П.Перепелиця // Кіровоградська правда. - 1991. - 27 вересня.

Ярош В. Такі вже вони, Кропивницькі : про родину Кропивницьких/ В. Ярош // Народне слово. - 1991. - 11 вересня.


1992

Кропивницький М.Л.// Митці України:Енциклопедичний довідник. - К..,1992. - С.335.

Історію пісні "Реве та стогне Дніпр широкий", присвячену Марку Кропивницькому, переказує його онук.

Смоленчук Т. Сочеванів хутір : про М.Кропивницького / Т.Смоленчук // Поріг. - 1992. - №6. - С.35-37.

Ярош В. Стежками завіяними: родовід М.Л.Кропивницького / В. Ярош // Поріг. - 1992. - №3. - С. 5-9.

Ярош В. Дослідник спадщини Кропивницького: про П.І.Руліна / В. Ярош // Кіровоградська правда. - 1992. - 17 листопада.


1993

Жадько В. Історик з Богданівки, або Аркасові леви : М.Л.Кропивницький і М.Аркас / В.Жадько // Голос України. - 1993. - 27 січня.


1994

Ярош В. Не тільки сюжети, позичені у Кобзаря.: М.Л.Кропивницький і Т.Г.Шевченко / В.Ярош // Кіровоградська правда. - 1994. - 29 вересня. - С.3.


1995

Бабанська Н. «Суду історії я не боюсь, бо я роблю моє діло...» : про драматургію М.Кропивницького / Наталія Бабанська // Слово і час. - 1995. - №5-6. - С.25-28.

Биков В. «Автобіографію Марко Кропивницький написати не встиг...»/ Биков В.// Народне слово. - 1995. - 9 грудня. - С.3.

Босько В. «Щоб слава ваша рясніла і розквітала».: до історії взаємин М.Кропивницького з І.Рєпіним/ В.Босько// Народне слово. - 1995. - 12 січня. - С.4.


1996

Кутинський М. Некрополь України. Довідник про місця поховання або смерті історичних і культурних діячів України від давнини до сучасності.: Кропивницький Л.І., Кропивницький М.Л./ М.Кутинський // Дніпро, - 1996. - №11-12. - С.140.

Ярош В. Як Кропивницький своє дворянство шукав / В. Ярош // Степ. - 1996. - №2-3. С. 29-34.


1997

Пепа В. Не той Кропивницький / Вадим Пепа // Урядовий кур’єр. - 1997. - 14 січня. - С.97.

Пилипчук Р. "Нам тут, межи москалями, не геть-то радісно й корисно..." : Соломія Крушельницька і Марко Кропивницький / Р. Пилипчук // Літературна Україна. - 1997. - 25 вересня. - С. 7.

Ярош В. Петербургские гастроли корифеев: путешествие в столицу Марка Лукича Кропивницкого / В.Ярош // Ведомости. - 1997. - 10 января. - С.3.


1999

Шудря М. Історія державотворення в іменах / М.Шудря // Українська культура. - 1999. - № 8-9. - С. 28-29.


2000

Безбородов А. Остання зустріч із земляцтвом / А.Безбородов // Честь хлібороба. - 2000. - 19 вересня. - С. 2.

Вієвський В. Своєрідність жанру водевілю І.П.Котляревського та М.Л.Кропивницького/ В.Вієвський // Наукові записки: випуск ХХУІІ . - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2000. - С. 62-68. - (Серія «Філологічні науки (літературознавство)»).

З нагоди 160-річчя Марка Кропивницького // Народне слово. - 2000. - 25 травня. - С. 1.

Колтанівська Є. Сучасний український театр : лист із Петербурга з приводу гастролей М.Л.Кропивницького і М.К.Заньковецької / Є. Колтанівська // Хроніка 2000. - 2003. - №55-56. - С. 613-623.

Самборська І. З плеяди корифеїв : до 100-річчя з дня народження Марка Кропивницького / І.Самборська // Честь хлібороба. - 2000. - 23 травня. - С. 2.

Шурапов В. ...У реєстрації відмовити : до 160-річчя М.Л.Кропивницького / В.Шурапов // Вечірня газета. - 2000. - 2 червня. - С. 7.


2001

Новиков А. Тема національного відродження України в духовній спадщині М.Кропивницького / А.Новиков // Дивослово. - 2001. - N 2. - С. 17-19.

Новиков А. Дитячі п"єси-казки Марка Кропивницького / А.Новиков // Початкова школа. - 2001. - № 5 . - С. 54-55.

Чорна Т. Розвиток українського театру, архітектури та живопису у другій половині ХІХ ст. / Т.Чорна // Історія України. - 2001. - Березень. - С. 10.


2002

Матівос Ю."Публіка дуже любила його..." : до 120-річчя театру корифеїв / Ю.Матівос // Кіровоградська правда. - 2001. - 31 липня. - С. 3.

Новиков А. Маловідомі сторінки з творчого доробку М.Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. - 2002. - № 6. - С. 5-7.

Новиков А. Затишок Марка Кропивницького / А.Новиков // Київська старовина. - 2002. - № 3. - С. 161-163.

Новиков А. Звертаючись до духовного батька : шевченків. контекст Кропивницького / А. Новиков // Українська мова і література в школі. - 2002 . - № 3. - С. 76-82.

Шурапов В.Потрібний був громадянин : про М.Кропивницького та його трупу / В.Шурапов // Народне слово. - 2002. - 16 травня. - С. 3.


2003

Відкриття в Кіровограді пам'ятника М.Л.Кропивницькому // Кіровоградська правда. - 2003. - 24 травня. - С. 1.

Гурина Л. Драматургия пам`яти / Л.Гурина // Репортер. - 2003. - 26 мая.

Здір Л. Украли Кропивницького / Л. Здір // Народне слово. - 2003. - 25 вересня. - С.1.

Куманський Б. Батькові українського театру / Б. Куманський // Народне слово. - 2003. - 24 травня. - С. 1.

Мельник Б. За часів репресій було знищено майже весь рід Старицьких / Б.Мельник // Сільська школа. - 2003. - 4 листопада. - С. 5.

Орел С. Марко Лукич знову на своєму подвір"ї / С. Орел // Вечірня газета. - 2003. - 23 травня. - С. 2.

Орел С. Марко Лукич знову на своєму подвір"ї / С. Орел // Слово "Просвіти". - 2003. - 11-17 червня. - С. 14.


2004

Вертій, Олексій. З'ясування народних джерел творчості письменника в школі : метод. матеріал / О. Вертій // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 3. - С. 21-27 - № 6. - С. 17-22. - Бібліогр.: 12 назв.

Коваль А. Улюблена донька Кропивницького / А. Коваль // Народне слово. - 2004. - 22 червня. - С. 3.

Несен А. Дім Кропивницького / А.Несен // Елисаветградские ведомости. - 2004. - 21 мая. - С. 1.

Новиков А. Марко Кропивницький і українське театральне мистецтво / А. Новиков // Дивослово. - 2004. - №2. - С. 14-17.

Оновлений пам"ятник Кропивницькому// Честь хлібороба. - 2004. - 31 серпня. - С. 1.

Пирля З. "Служив я вірою і правдою..." : до Міжнарод. Дня театру / З.Пирля // Честь хлібороба. - 2004. - 27 березня. - С. 2.

Совгар, Марія. Проблема збагачення у драмі Марка Кропивницького "Глитай, або ж павук" та повісті Оноре Де Бальзака "Гобсек" : 10 кл. / Марія Совгар // Українська мова та література. - 2004. - № 48 (грудень). - С. 10-12.

Черняк Н. Учні Кропивницького / Н.Черняк // Елисаветградские ведомости. - 2004. - 6 февраля. - С. 4.

Шурапов В. В Єлисаветграді на Інгулі / В. Шурапов // Ведомости. - 2004. - 17 сентября . - С. 4-5.


2005

Батько українського театру // Кіровоградська правда. - 2005. - 4 червня. - С. 4.

Грицайова О. Видатному землякові - 165 років : ювілеї / О.Грицайова // Народне слово. - 2005. - 11 червня. - С. 2.

З нагоди 165-їрічниці від дня народження М. Кропивницького // Вечірня газета. - 2005. - 3 червня. - С. 6.

Макаров А. Хулиганы обрушили театральный занавес так, что перекладина упала прямо на голову ведущего артиста труппы и ее режиссера - Марка Кропивницкого / А. Макаров // Факты. - 2005. - 19 мая. - С. 12.
Цікаві факти, пов"язані з гастролями театру корифеїв.

Макогон В. Батькові українського театру : до 165-річчя з дня народження М.Л.Кропивницького / В. Макогон // Культура і життя. - 2005. - 18 травня. - С. 4.


2006

М. Л. Кропивницький в Одесі : бібліограф. покажчик / м-во культури і туризму України, ОДНБ ім. М. Горького ; укл. Олена Нуньєс ; ред.: Р. Я. Пилипчук, І. С. Шелестович. - Одеса, 2006. - 214,[2] с. - (Сер. "Літературна Одеса"; вип. 12). - Текст укр. та рос. мовами

Матівос Ю. Корифеї відомі і невідомі / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. - 2006. - 24 жовтня. - С. 3.

Новиков, Анатолій. Останні роки життя Марка Кропивницького / А. Новиков // Сучасність. - 2006. - № 7. - С. 136-141. - Бібліогр.: 12 назв. Полянецька Г. Корифеї української сцени / Г. Полянецька // Ятрань. - 2006. - № 6. - С. 145-150.

Черняк Н. Він написав "Реве та стогне..." / Н.Черняк // Молодіжне перехрестя. - 2006 . - 23 листопада. - С. 4.

Шурапов В. "Наша сцена вам не до чмиги..." : театру корифеїв - 125 / В. Шурапов // Народне слово. - 2006. - 19 жовтня. - С. 3.


2007

Артемчук Ігор Марко Кропивницький : [Бувальщини] / Ігор Артемчук // Український театр. - 2007. - № 4. - С. 32.
Подано добірку бувальщин з життя видатного українського актора М. Кропивницького

Бабанина, Наталья. Корифеї / Наталья Бабанина // Культура і життя. - 2007. - 28 листопада. - С. 6.

Галицький М. До дня народження корифея / М.Галицький // Народне слово. - 2007. - 26 травня. - С. 1.

Голованова В. Митці нашого краю / В. Голованова // Знам'янські вісті. - 2007. - 21 листопада.

Зірка першої величини: театру корифеїв - 125 // Народне слово. - 2007. - 17 квітня. - С. 3.

Спогади української актриси Наталії Лазурської (1880-1958) про Марка Кропивницького

Константинова, Екатерина. Евангелие от Марка / Екатерина Константинова // Зеркало недели. - 2007. - № 36. - С. 18.

Кропивницький І. Батько українського театру : до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв / І. Кропивницький // Українська культура. - 2007. - № 9. - С. 16-17.

Про творчий доробок драматурга Марка Кропивницького: до 125-річчя заснування театру коріфеїв.

Кропивницький І. "Реве та стогне Дніпр широкий" : першоджерела / І. Кропивницький // Сільські вісті. - 2007. - 7 серпня. - С. 4.

Історію створення пісні розповідає онук Марка Кропивницького. Пісня Данила Крижанівського на слова Тараса Шевченка мала присвяту М.Л.Кропивницькому, а назву - "Причинна"

Кропивницький І. Так народилася безсмертна пісня / І. Кропивницький // Освіта України. - 2007. - 14 вересня. - С. 8.

Новиков А. Кропивницький на Харківщині : театру корифеїв - 125 / А. Новиков // Народне слово. - 2007. - 15 лютого. - С. 3.

Новиков, Анатолій. З історії українського професійного театру: (до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв) / А. Новиков // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 37-41. - Бібліогр.: 20 назв..

Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову і літературу. - 2007. - № 35. - С. 11-16.

"Реве та стогнеДніпр широкий" : про те, як народилася славетна пісня, розповідає онук українського драматурга та актора Марка Кропивницького - Ігор Олексійович Кропивницький // Сільські вісті. - 2007. - 7 серпня. - С. 4.

Шевченко С. Бобринецька сторінка майстрів сцени : театру корифеїв - 125 / С. Шевченко , К. Корж // Народне слово. - 2007. - 18 грудня. - С. 3.

Стаття присвячена бобринецькій театральній добі в творчості видатних земляків-корифеїв Івана Тобілевича і Марка Кропивницького.

Шурапов В. Сторінки старого щоденника : театру корифеїв - 125 / В. Шурапов // Народне слово. - 2007. - 15 листопада. - С. 3.

Про талановитого учня Марка Кропивницького Дмитра Абрамовича Гайдамаку, що знаний як талановитий актор, режисер, керівник театральної трупи, перекладач п"єс.

Шурапов В. Феномен Марка Кропивницького : 125-річчя театру корифеїв / В. Шурапов // Кіровоградська правда. - 2007. - 9 листопада. - С. 3 ; Кіровоградська правда. - 2007. - 27 листопада. - С. 7 ; Кіровоградська правда. - 2007. - 4 грудня. - С. 6.


2008

Кропивницький, Ігор. Батько українського театру : 22 травня Марку Кропивницькому виповнилось би 168 років / Ігор Кропивницький // День. - 2008. - 22 травня. - С. 7.

Новиков А. Вечера на хуторе близ ... печали / А. Новиков // Зеркало недели. - 2008. - 1 ноября. - С. 17.

Новиков А. Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. - 2008. - № 5. - С. 44-47.

Новиков А.О. Образ Марка Кропивницького у художній літературі / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - № 3, січень. - С. 36-37.

Пилипчук Р. "Нам тут, межи москалями, не геть-то радісно й корисно..." : Соломія Крушельницька і Марко Кропивницький / Р. Пилипчук // Літературна Україна. - 1997. - 25 вересня. - С. 7.

Шевченко С. Сценічна Катерина: від Балтії до Причорномор’я / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 8 березня. - С. 2.

Кіровоградський краєзнавець про написання М.Аркасом опери "Катерина", першої поставленої за сюжетом твору Т.Шевченка опери, яка була єдиною в композиторському доробку автора, і постановкою якої займався М.Кропивницький


2009

Кропивницький І. Концерт серед степу: з Маркових різдвяних оповідок / І. Кропивницький // Народне слово. - 2008. - 5 січня. - С. 2 ; Літературна Україна. - 2009. - 1 січня. - С. 6.

Новиков А.О. Проблема злочину й кари в п’єсах драматургів театру корифеїв: морально-психолог. аспект / А. О. Новиков // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2009. - № 15. - С. 2-5. - Бібліогр. в кінці ст.

Новиков А. Тема духовного здоров'я українського народу в п'єсах драматургів театру корифеїв / А. Новиков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 3. - С. 9-12. - Бібліогр.: 10 назв.


 
[ HOME ]
   Єлисаветградський абрис. Персони українського театру.
© ОУНБ Кропивницький- 2010       Webmaster: webmaster@library.kr.ua