[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
Повернутись
[ HOME ]
   Єлисаветградський абрис. Персони українського театру.
Спільно з Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм

Кропивницький Марко Лукич

Бібліографічний покажчик видань
у фондах ОУНБ ім. Чижевського
Укладачі: Янчукова Е.М.,Філіпова Т.Б., Макаренко.Ю.К.
2010Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори: драма / Марко Кропивницький; вступ. ст. О.Ф.Ставицького. - К.: Дніпро, 1971. - 346,[3] с.: портр. - (Шк. б-ка)

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані п’єси : драма / Марко Кропивницький; вступ. ст. і приміт. П. М. Сіренка; Худ. О. І. М. - К.: Мистецтво, 1977. - 365,[2] с.: іл. - (Шк. б-ка)

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори: драма / Марко Лукич Кропивницький; - К.: Дніпро, 1977. - 301,[2] с.: порт.

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані п’єси : драма / Марко Кропивницький; вступ. ст. і приміт. П. М. Сіренка; Худ. О. І. М. - К.: Мистецтво, 1984. - 221 с.: іл, портр. - (Шк. б-ка)

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори. /[Вступ. ст. О.Ф.Ставицького, с.3-18]. – К.: Дніпро, 1967,- 512с.; 5л. Фл. І портр. 20 см. (Шк. б-ка). 65.000 пр. 97 к. В опр.

Зміст:

- Дай серцеві волю, заведе в неволю.
– Пошились у дурні.
– Доки сонце зійде, роса очі виїсть.
– Глитай, або ж Павук.
– По ревізії.
– Невольник.
– Де зерно, там і полова. (Дві сім’ї).
– Олеся.
– Розгардіяш.Кропивницький, Марко Лукич. Вірші

/М.Л.Кропивницький // Чари кохання. – К.: Молодь, 1985. – С.134-135


Кропивницький, Марко Лукич. Беда не каждому – иному и счастье. Пер. с укр. – М.: Госкультпросветиздат. 1954. - 23с.

Кропивницький, Марко Лукич. Глитай або Павук : драма в 4-х д. і 5-ти відмінах / Марко Кропивницький. - Нью Йорк, 1920. - 64 с.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю : драма в п’яти діях і 6-ти одмінах / Марко Кропивницький. - 2-ге вид. - Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1927. - 50 с. - (Сер. "Український театр"; ч. 2, 2а)

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сім’ї. / Де зерно, там і полова/. Драма в 4-х д. – К.: Мистецтво, 1951. – 91с.

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде, роса очі виїсть : драма в 4-х д. і 5-ти одмінах / Марко Кропивницький; Упоряд. та післямова М. К. Йосипенка. - К.: Дніпро, 1980. - 160 с. : іл

Кропивницький, Марко Лукич. Драматичні твори : драма / Марко Кропивницький ; упоряд. і прим. В.М. Івашкова; Вступ. ст. Л.З. Мороз. - К. : Наук. думка, 1990. - 601, [2] с. : порт. - (Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ.)Кропивницький, Марко Лукич: Збірник статей, спогадів і матеріалів

укл.: П. Долина, П. Перепелиця. - К.: Мистецтво, 1953. - 529,[2] с. : портр., фото


Кропивницький, Марко Лукич. Збірник статей, спогадів і матеріалів. – К.: Мистецтво, 1955. – 527с. З портр.Кропивницький, Марко Лукич. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького

Марко Кропивницький; вступ. ст. В.О.Сахновського-Панкєєва. - К.: Мистецтво, 1968. - 212с.


Кропивницький М.Л.// Історія української літератури. - К.,1987.- Т.1.- С.418-425

Кропивницький М.Л. Лист до Соломії Крушельницької / М.Л.Кропивницький // Культура і життя. - 1990. - 11 листопада.

Кропивницький М.Л.// Митці України: енциклопедичний довідник. - К.,1992. - С.335

Кропивницкий М.Л. // Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины XIXв. - Кишинев, 1979. - С.224.

Кропивницький, Марко Лукич. Музика до вистав : в 3-х т. / Марко Лукич Кропивницький ; ред. П. Поляков. - К. : Музична Україна
Т.2 : Невольник. Пошились у дурні. По ревізії. - 1967. - 90 с

Кропивницький, Марко Лукич. Олеся. Драма у 4-х д. і 5-ти відмінах. – К.: Мистецтво, 1955. – 126с.

Кропивницький М.Л. П’ять листів до В.П.Науменка / Авт. передм. З.Борисюк // Український театр. - 1990. - №3. - С.22-24.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії: етюд в 1 д. – К.: Мистецтво, 1945. – 40с.

Кропивницький, Марко Лукич. Повний збірник творів/ М.Л.Кропивницький. – 3-е вид. – Х.: Типографія І.М.Варшавчика, 1895. – 384с.: 2 вкл.л.

Зміст:

- Дай серцеві волю, заведе у неволю;
- Невольник ;
- Помирились;
- Пошились у дурні;
- По ревізії;
- Лихо не кожному лихо – іншому й талан;
- Вуси;
- Підгоряне;
- Зайдиголова;
- Дві сім’ї;
- Чмир;
- Олеся;
- Джигун;
- Куплети.

Кропивницкий, Марко Лукич. Пьесы. Пер. с укр./ Вступ. ст. с.5-21, и примеч. В.Сахновского – Панкеева/ Л. – М., Искусство, 1960.- 496с.

Кропивницький, Марко Лукич. П'єси : драма / Марко Кропивницький, передм. І.І.Пільгука; приміт. П.М.Киричка. - К. : Дніпро, 1982. - 366,[2] с

Кропивницький, Марко Лукич. П'єси : художня літ-ра / Марко Лукич Кропивницький; упоряд. та авт. приміт. В.М.Івашків; вступ. ст. Р.Я.Пилипчука; Іл. К.О.Музики. - К. : Дніпро, 1990. - 445,[2] с. : іл. - (Б-ка укр. класики Дніпро)Кропивницький, Марко Лукич. Пошились у дурні

шутка-оперетка у 3-х д. / Марко Кропивницький,. – Нью Йорк, 1919. - 63 с


Кропивницький, Марко Лукич. Пошились в дурні : жарт на 3 дії / Марко Кропивницький. - Львів: друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1923. - 46 с. - (Сер. "Український театр"; ч. 13)

Кропивницький, Марко Лукич. Скрутна доба. П’єса на 3 д. – К.: Мистецтво, 1954. – 79с.

Кропивницький М.Л.// Спогади про Марка Кропивницького. - К.: Мистецтво,1990. - С.216.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори : драма / Марко Кропивницький,. – Х.: Прапор, 2005. - 365 с. : іл, портр)Кропивницький, Марко Лукич. Твори

Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 - (Б-ка укр. класиків) Т.1. - 1929. - 296,[1] с. : 1 арк. портр


Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 - (Б-ка укр. класиків)
Т.2. - 1929. - 282,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім.П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 - (Б-ка укр. класиків)
Т.3. - 1930. - 334,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 - (Б-ка укр. класиків)
Т.4. - 1930. - 345,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 - (Б-ка укр. класиків)
Т.5. - 1931. - 424,[4] с

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 - (Б-ка укр. класиків)
Т.6. - 1931. - 399,[2] с

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України. - 1929. - (Б-ка укр. класиків)
Т.7. - 1930. - 376,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.1-6.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.1.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.— 536с.

Зміст:

- Дай серцю волю, заведе в неволю: драма в 5 д. і 6 одмінах.
- Помирились: комедія в І д. ;
- За сиротою і бог з калитою, або ж несподіване сватання: водевіль в І д.;
- Пошилась у дурні: шутка-оперетка в 3 д.;
- Беспочвенники: драма в 4 д. і 6 карт. в віршах.;
- Доки сонце зійде, роса, очі виїсть: драма в 4 д. і 5 одмінах.;
- Глитай, або ж павук: драма у 4 д. і 5 одмінах.;
- По ревізії: етюд в І д.;
- Лихо не кожному лихо - іншому й талан: трагікоміч. етюд в І д.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.2.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.— 536с.

Зміст:

- Де зерно, там і полова.: драма в 4 д. ;
- Зальоти соцького Мусія (ПІСНІ В ЛИЦЯХ): оперета - дивертисмент у 3 д.;
- Зайдиголова: драма у 5 д.;
- Чмир (Чумазий): комедія в 3 д.;
- Олеся: драма в 4 д. і 5 одмінах;
- Джиґун: комедія в З д. з співами;
- Замулені джерела (Засоренные родники): драма в 5 д. і 6 одмінах.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.3.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.— 536с.

Зміст:

- Дурисвітка: епізод на І д.;
- Перед волею: драма в 5 д.;
- На руїнах: комедія в І д.;
- Супротивні течії: комедія в 3 д. і 4 одмінах.;
- Конон Блискавиченко: мал. сільськогосподар. руху у 4 д.;
- Мамаша: комедія у 3 д.;
- "Ошибка произоша": етюд з натури.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький ; (вступ. ст. І.Пільгук). - К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960. – Т.4 . - К., 1969 . – 377с.

Зміст:

- Розгардіяш: твір на 4 д.;
- Скрутна доба: мал. у 3 одмінах.;
- Івасик-Телесик: казка в лицях (для дітей) у 4 одмінах.;
- "По щучому велінню": казка для дітей у 3 д.;
- Голомозий: драма в 2 мал.;
- Старі сучки й молоді парості: мал. сільського життя у 3 д. і 4 одмінах.;
- Дійшов до розуму: водевіль в І д.;
- Зерно і полова: Мал. сільського каламуту в 4 д.;
- Страчена сила: драма у 4 д.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький; (вступ. ст. І.Пільгук). - К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960.
Т.5. - К., 1959. - 627с.

Зміст:

- Невольник: драм. мал. у 5 одмінах.;
- Вуок: комедія у 4 д. і 6 карт.;
- Підгоряни: мелодрама у 3 д. ;
- Титарівна: драма в 5 д. і 6 карт.;
- Вій: опера у 5 д. (д. 6);
- Вій: фант. комедія у 5 д. з апофеозом;
- Пропавша грамота: фант. комедія-оперета у 4 д. і 7 карт.;
- Вергілійова Енеіда: комічна оперета в 5 д. І і 6 одмінах, віршах;
- Чайковський, або Олексій Попович: іст.драм. бувальщина у 5 д. і 9 одмінах;
- Хто з мосту в воду головою: комедія у 3 д. з куплетами.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький; (вступ. ст. І.Пільгук). - К.: Держлітвидаг УРСР , 1958-1960.
Т.6. - К., 1960. - 662 с.

Зміст:

- Нариси та вірші.
- Нариси: картины прошлого и настоящего (отрывки из воспоминаний);
- С хлеба на квас: (отрывки из дневника провинциального актера-ветерана);
- "Коза-дереза" на хуторі;
- Дещо про "товариша" та про "статті: 24 та 45”:(з дорожніх розмов);
- Горе з грамотою: (уривок).
- Вірші.
- Куплети. Тере - фере – куку! : (перероблено з польського);
- Кум Гаврило;
- Удовиця;
- От тобі, Гандзю, Книш!;
- Бичок;
- Коли б свині та роги;
- М.К. Заньковецькій;
- Російськкі жінки: („Русские женщины” М. Некрасова).
- Автобіографічні матеріали. Итоги за тридцать пять лет; За тридцять п’ять літ: спогади иро Бобринець і бобринчан. (спогади Марка Лукича Кропивницького); Автобіографія (за 65 років).
- Листи. (210 листів до різних осіб).
- Додатки: промова М.Л. Кропивницького на могилі артистки Ніни Володимирівни Базарової; Атестат.
- Примітки.: бібліограф. покажчик видання творів М.Л. Кропивницького: (у покажчику подаються основні видання дожовтневі та видання творів Кропивницького, здійснені в радянський час (до 1960 року).


Про життя і творчість М.Л.Кропивницького

Антологія української драматургії. - К. : Мистецтво. - 2004
Вип. 2. - 2005. - 427,[2] с.

Антологія української поезії : В 4 т. / Упоряд. М. Рильського, М. Нагнибіди. - К. : Держлітвидав УРСР. - 1957
Т. 2 / Михайло Старицький, Яків Щоголев, Микола Вербицький та ін. - 2-е вид. - 1958. - 425,[1] с. : портр.

Антоненко В. "Ваша книжка після "Кобзаря" єсть найкорисніша..." : Нотатки з приводу роману Віктора Жадька "Грек із душею українця" / В. Антоненко // Віче. - 2004. - №7. - С. 67-70

Артемчук Ігор Марко Кропивницький : [Бувальщини] / Ігор Артемчук // Український театр. - 2007. - № 4. - С. 32.

Бабанина, Наталья. Корифеї / Наталья Бабанина // Культура і життя. - 2007. - 28 листопада. - С. 6.

Бабанська Н. «Суду історії я не боюсь, бо я роблю моє діло...» : про драматургію М.Кропивницького / Н. Бабанська // Слово і час, - 1995. - №5-6. - С.25-28.

Батько українського театру// Кіровоградська правда. - 2005. - 4 червня. - С. 4.

Батько українського театру 22 травня - 160 років з дня народження М.Л.Кропивницького (1840 - 1910) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2000. - 2 кв. - С. 75-77. - Бібліогр.:25 назв.

Безбородов А. Остання зустріч із земляцтвом / А.Безбородов // Честь хлібороба. - 2000. - 19 вересня. - С. 2.

Білокінь С. Невідомий лист/ М.Кропивницького/С.Білокінь // Вітчизна. - 1983. - №9. - С.204-205

Биков В. «Автобіографію Марко Кропивницький написати не встиг...»/ В.Биков // Народне слово.-1995. - 9 грудня. - С.3.

Босько В. «Щоб слава ваша рясніла і розквітала».: до історії взаємин М.Кропивницького з І.Рєпіним/ В.Босько// Народне слово. - 1995. - 12 січня. - С.4.

Буковина = Bukovina : Землі квітучої краса: Фотоальбом / Фото І.Кропивницького; Худож. Л.Момот ; Упоряд. та вступне слово К.Валігури, О.Проданюка. - К. : Мистецтво, 1989. - 128 с. : фот. - (Серія фотоальбомів про області Радянської України)

Вертій, Олексій. З'ясування народних джерел творчості письменника в школі : метод. матеріал / О.

Вертій О.// Українська мова і література в школі. - 2004. - № 3. - С. 21-27 . - Бібліографія 12 назв; № 6. - С. 17-22. - Бібліогр.: 12 назв.

Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.) : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 358,[1] с. : портр

Видатні постаті України : Біографічний довідник / О. В. Бабкіна, Г. К. Базильчук, Г. Ю. Барчан; Редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко, Авт.передм. Борис Олійник, ; МАУП, Книжкова палата України. - Київ, 2004. - 871 с. : портр. - Бібліогр. в кінці ст.; Імен. покажч.: с. 866-871

Відкриття в Кіровограді пам'ятника М.Л.Кропивницькому // Кіровоградська правда. - 2003. - 24 травня. - С. 1.

Вієвський В. Своєрідність жанру водевілю І.П.Котляревського та М.Л.Кропивницького / В.Вієвський // Наукові записки.- Випуск ХХУІІ .- Серія Філологічні науки (літературознавство)-. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2000. - С. 62-68.

Вороний М. Про М.Л.Кропивницького / М.Вороний // Театр і драма. - К., 1989.- С.307-314.

Вороний М. Спогади: вступні уваги: / Рец. на спогади Кропивницького Н.В. «Про Бобринець і бобринчан»/ М.Вороний // Театр і драма. - К.,1989. - С.381.

Гаврилов П.Т.Оповідання про М.Л.Кропивницького / П.Т.Гаврилов // Проти течії. - Донецьк, Книжкове вид-во,1963. - С.122.

Галицький М. Від внука Марка Лукича / М. Галицький // Народне слово. - 2007. - 6 вересня. - С. 3

Галицький М. До дня народження корифея / М.Галицький // Народне слово. - 2007. - 26 травня. - С. 1.

Голованова В. Митці нашого краю / В. Голованова // Знам'янські вісті. - 2007. - 21 листопада.

Грицайова О. Видатному землякові - 165 років : ювілеї / О.Грицайова // Народне слово. - 2005. - 11 червня. - С. 2.

Грицайова О. Тут жив і творив Кропивницький : 20 років меморіальному музею Марка Кропивницького / Грицайова О. // Народне слово. - 2003. - 6 листопада. - С. 3

Гурина Л. Драматургия пам`яти / Л.Гурина // Репортер. - 2003. - 26 мая.

Демчук Олег Віленович: Життєпис письменника : Конспекти нестандартних уроків / Олег Демчук,. - К. : Педагогічна преса, 2002. - 191 с. : іл. - (Б-чка вчителя-словесника). - Бібліогр. в кінці глав.

Діячі українського театру : Комплект листівок з текстами українською мовою / Укл. П.П.Перепелиця. - К. : Мистецтво, 1982. - 18 листівок

Дувин И. П. Марк Лукич Кропивницкий : воспоминания земляка / И. П. Дувин // Исторический вестник. - 1915. - № 11 . - С. 495-499.

З нагоди 160-річчяМарка Кропивницького // Народне слово. - 2000. - 25 травня. - С. 1.

З нагоди 165-їрічниці від дня народження М. Кропивницького // Вечірня газета. - 2005. - 3 червня. - С. 6.

Зірка першої величини: театру корифеїв - 125 // Народне слово. - 2007. - 17 квітня. - С. 3.

Здір Л. Украли Кропивницького / Л. Здір // Народне слово. - 2003. - 25 вересня. - С.1.

Історія української літератури ХІХ століття : у 2-х книгах: Підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М. Г. Жулинський. - К. : Либідь. – 2005


Кн. 2. - 2006. - 709, [2] с. : іл. - Бібліогр. с. 686-698; Імен. покажч. с. 699-710Йосипенко М. Марко Лукич Кропивницький

М.Йосипенко. - К.: Держ. видав. образотворч. Мистецтва і муз. літ. УРСР, 1958. - 323с.


Йосипенко Київ = Kiev: [путівник] / автор тексту П. Позняк ; худ. І. Кропивницький. - К. : Мистецтво, 1966. - [64] с. : кол.іл. - Текст парал. англ. та укр. мовамиКиричок П.М. Марко Лукич Кропивницький: життя і творчість

П.М.Киричок. - К.: Дніпро, 1968.Киричок Петро Максимович. Марко Кропивницький : нарис життя і творчості

Петро Киричок. - К.: Дніпро, 1985. - 150 с. - (Сер. "Літературні портрети")


Кіровоград : [Комплект листівок] / Фот. І.Кропивницький. - К.: Рад. Україна, 1976. - 10 л. : цв.іл

Коваль А. Улюблена донька Кропивницького / А. Коваль // Народне слово. - 2004. - 22 червня. - С. 3.

Кокуленко Б. Г. Театр Т. Шевченка і М. Кропивницького / Б. Г. Кокуленко ; Національна хореографічна спілка України. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2008. - 30 с. - Бібліогр. : с. 29-30

Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв / Упоряд., вступна ст., приміт. І.О.Волошина. - К.: Мистецтво, 1982. - 307,[2] с.: іл.

Колтанівська Є. Сучасний український театр : лист із Петербурга: з приводу гастролей М.Л.Кропивницького і М.К.Заньковецької / Є.Колтанівська // Хроніка 2000. - 2003. - №55-56. - С. 613-623.

Константинова, Екатерина. Евангелие от Марка / Екатерина Константинова // Зеркало недели. - 2007. - № 36. - С. 18.

Концерт серед степу: з Маркових різдвяних оповідок / І. Кропивницький // Народне слово. - 2008. - 5 січня. - С. 2 ; Літературна Україна. - 2009. - 1 січня. - С. 6.

Кропивницький І. Батько українського театру : до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв / І. Кропивницький // Українська культура. - 2007. - № 9. - С. 16-17.

Кропивницький, Ігор. Батько українського театру : 22 травня Марку Кропивницькому виповнилось би 168 років / Ігор Кропивницький // День. - 2008. - 22 травня. - С. 7.

Кропивницький І. "Реве та стогне Дніпр широкий" : першоджерела / І. Кропивницький // Сільські вісті. - 2007. - 7 серпня. - С. 4.

Кропивницький І. Так народилася безсмертна пісня / І.Кропивницький // Освіта України. - 2007. - 14 вересня. - С. 8.

М. Л. Кропивницький в Одесі : бібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України, ОДНБ ім. М. Горького ; укл. Олена Нуньєс ; ред.: Р. Я. Пилипчук, І. С. Шелестович. - Одеса : [б. в.], 2006. - 214,[2] с. - (Сер. "Літературна Одеса" ; вип. 12). - Текст укр. та рос. мовами

Кукса М.'' І сяде Правда на покуті'' : про життя М.Л.Кропивницького на хуторі «Затишок» недалеко від Куп’янська / М.Кукса // Кіровоградська правда. - 1982. - 2 жовтня.

Куманський Б. Батькові українського театру / Б. Куманський // Народне слово. - 2003. - 24 травня. - С. 1.

Кутинський М. Некрополь України: довідник про місця поховання або смерті істор. і культур. діячів України від давнини до сучасності.: Кропивницький Л.І., Кропивницький М.Л./ М.Кутинський // Дніпро. - 1996.- №11-12.- С.140,.

Макаров А. Хулиганы обрушили театральный занавес так, что перекладина упала прямо на голову ведущего артиста труппы и ее режиссера - Марка Кропивницкого / А.. Макаров // Факты. - 2005. - 19 мая. - С. 12.

Макогон В. Батькові українського театру : до 165-річчя з дня народження М.Л.Кропивницького / В. Макогон // Культура і життя. - 2005. - 18 травня. - С. 4.

Матівос Ю. Корифеї відомі і невідомі / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. - 2006. - 24 жовтня. - С. 3.

Матівос Ю."Публіка дуже любила його..." : до 120-річчя театру корифеїв / Ю.Матівос // Кіровоградська правда. - 2001. - 31 липня. - С. 3.Маяк Й. З Кропивницьким

На українській сцені / Й.Маяк. – К.: Мистецтво, 1971. – С.13-21.


Мельник Б. За часів репресій було знищено майже весь рід Старицьких / Б.Мельник // Сільська школа. - 2003. - 4 листопада.Меморіальний музей М. Л. Кропивницького в Кіровограді : Фотоальбом

Авт. тексту В. П. Ярош. - К. : Мистецтво, 1986. - 47 с. : іл. - Текст укр. та рос. мовами


Несен А. Дім Кропивницького / А.Несен // Елисаветградские ведомости. - 2004. - 21 мая. - С. 1.

Новиков А. Вечера на хуторе близ ... печали / А. Новиков // Зеркало недели. - 2008. - 1 ноября. - С. 17.

Новиков А. Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. - 2008. - № 5. - С. 44-47.

Новиков А. Дитячі п"єси-казки Марка Кропивницького / А.Новиков // Початкова школа. - 2001. - № 5 . - С. 54-55.

Новиков, Анатолій. З історії українського професійного театру: (до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв) / А. Новиков // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 37-41. - Бібліогр.: 20 назв.

Новиков А. Затишок Марка Кропивницького / А.Новиков // Київська старовина. - 2002. - № 3. - С. 161-163.

Новиков А. Звертаючись до духовного батька : шевченківський контекст творчості Марка Кропивницького / А. Новиков // Українська мова і література в школі. - 2002. - № 3. - С. 76-82.

Новиков А. Кропивницький на Харківщині : театру корифеїв - 125 / А. Новиков // Народне слово. - 2007. - 15 лютого. - С. 3.

Новиков А. Маловідомі сторінки з творчого доробку М.Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. - 2002. - № 6. - С. 5-7.

Новиков А. Марко Кропивницький і українське театральне мистецтво / А. Новиков // Дивослово. - 2004. - № 2. - С. 14-17.

Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову і літературу. - 2007. - № 35. - С. 11-16.

Новиков А.О. Образ Марка Кропивницького у художній літературі / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - № 3, січень. - С. 36-37.

Новиков, Анатолій. Останні роки життя Марка Кропивницького / А. Новиков // Сучасність. - 2006. - № 7. - С. 136-141. - Бібліогр.: 12 назв.

Новиков А.О. Проблема злочину й кари в п’єсах драматургів театру корифеїв: морально-психолог. аспект / А. О. Новиков // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2009. - № 15. - С. 2-5. - Бібліогр. в кінці ст.

Новиков А. Тема духовного здоров'я українського народу в п'єсах драматургів театру корифеїв / А. Новиков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 3. - С. 9-12. - Бібліогр.: 10 назв.

Новиков А. Тема національного відродження України в духовній спадщині М.Кропивницького / А.Новиков // Дивослово. - 2001. - N 2. - С. 17-19.

Оновлений пам"ятник Кропивницькому// Честь хлібороба. - 2004. - 31 серпня. - С. 1.

Орел С Марко Лукич знову на своєму подвір"ї / С. Орел // Вечірня газета. - 2003. - 23 травня. - С. 2.

Орел С. Марко Лукич знову на своєму подвір"ї / С. Орел // Слово "Просвіти". - 2003. - 11-17 червня. - С. 14.

Панченко, Володимир Євгенович. Магічний кристал : Сторінки історії українського письменства / Володимир Євгенович Панченко,. - Кіровоград, 1995. - 234 с. : іл.: 1 арк. портр.Ревуцький, Валеріян. П’ять великих акторів української сцени / Валеріян Ревуцький.

Париж: Видання Першої Укр. Друк. у Франції, 1955. - 93,[1] с.: портр. - Бібліогр.: с. 93


Пепа В. Не той Кропивницький/ В.Пепа// Урядовий кур’єр. - 1997. - 14 січня. - С.97.

Перепелиця П. З мрією про стаціонарний : спроби М.Кропивницького створити укр. стаціонар. театр в Одесі / П.Перепелиця // Культура і життя. - 1982. - 24 жовтня. - С. 4.

Петрук Б. Основні віхи життя Олександра Русова / Б. Петрук // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. - 1998. - вип. 40: Історія. - С. 46-48

Пилипчук Р. "Нам тут, межи москалями, не геть-то радісно й корисно..." : Соломія Крушельницька і Марко Кропивницький / Р. Пилипчук // Літературна Україна. - 1997. - 25 вересня. - С. 7.

Пирля З. "Служив я вірою і правдою..." : до Міжнародного Дня театру / Пирля З. // Честь хлібороба. - 2004. - 27 березня. - С. 2.

Поліщук, Володимир. Лицарі мельпомени : Михайло Старицький і Марко Кропивницький: до історії взаємин / Володимир Поліщук // Літературна Україна. - 2008. - 6 березня. - С. 1,8 : фото ; Літературна Україна. - 2008. - 3 квітня. - С. 7 : портр.

Полянецька Г. Корифеї української сцени / Г. Полянецька // Ятрань. - 2006. - № 6. - С. 145-150.

"Реве та стогне Дніпр широкий" : про те, як народилася славетна пісня, розповідає онук українського драматурга та актора Марка Кропивницького - Ігор Олексійович Кропивницький // Сільські вісті. - 2007. - 7 серпня. - С. 4.

Саксаганський П.Спогади про Марка Кропивницького// По шляху життя. - М.,1990. - С.42-46.

Самборська І. З плеяди корифеїв : до 100-річчя з дня народження Марка Кропивницького / І.Самборська // Честь хлібороба. - 2000. - 23 травня. - С. 2.

Синельников М.М. Піонери українського театру: [ М.К.Кропивницький ]// Спогади / М.М.Синельников. – К.: Мистецтво. 1975. – С.18-20.Смоленчук, Микола Кузьмич. Марко Кропивницький і його рідний край : художня літ-ра

Микола Смоленчук,. - К. : Мистецтво, 1971. - 74, [2] с. : 1 арк. портр, 9 арк. фото. - Бібліогр. в підрядк. примітках, Микола Кузьмич. Ой літав орел

[Про життєвий і творчий шлях основоположника укр. проф. театру М.Л. Кропивницького: Іст. роман] / Микола Смоленчук,. - Одеса : Маяк, 1969. - 281, [2] с. : 9 арк. іл, порт., карт. і факс. - На опр. авт. не зазначено


Смоленчук Т. Сочеванів хутір : про М.Кропивницького / Т.Смоленчук// Поріг. - 1992. - №6. - С.35-37.

Совгар, Марія. Проблема збагачення у драмі Марка Кропивницького "Глитай, або ж павук" та повісті Оноре Де Бальзака "Гобсек" : 10 кл. / Марія Совгар // Українська мова та література. - 2004. - № 48 (грудень). - С. 10-12.

Спогади про Марка Кропивницького : Збірник / Упоряд. П.П.Перепелиці і В.П.Яроша; Вступна ст. П.П.Перепелиці; Приміт. В.П.Яроша. - К.: Мистецтво, 1990. - 215,[1] с.: 9 арк. портр

Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А. В. Дарибогова та ін. - К. : Арій, 2008. - 494,[1] с.: портр. - (Сер. "100 великих")

Сто видатних українців: енциклопедія / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А. В. Дарибогова та ін. - К. : Вид-во "Арій", 2006. - 495 с. : портр. - (Сер. "Сто великих")

Так народилася безсмертна пісня / І. Кропивницький // Народне слово. - 2007. - 18 вересня. - С. 7

Театр Марка Кропивницького : Минуле і сучасне / Укл. Володимир Шурапов,; Ред. Василь Бондар,. - Кіровоград : ПВЦ "Мавік", 2001. - 210 с. : цв.іл, портр

Українська драматургія: Кращі класичні твори. - Донецьк : БАО, 2008. - 479,[1] с

Українська класична драматургія : драма / І.П. Котляревський, І.К. Карпенко-Карий, М.Л. Кропивницький, М.П. Старицький - Дніпропетровськ : Січ, 2003. - 402,[1] с. : кол.іл


Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич[Вискористані пісні, записані від М.Л.Кропивницького]. – К.: Наукова думка, 1982. – 424с.

Ушаков, Дмитрий Александрович. Великие украинцы / Дмитрий Ушаков. - Харьков : Фактор, 2008. - 197,[2] с. : ил., фото. цв., фото, портр. - (Сер. "Украина. Вчера, сегодня, завтра")

Хохлы и хохлушки: мемуари. - 3-е изд. - СПб. : Тип. А.С.Суворина, 1907. - 113,[I] л.: портр, іл

Хрестоматія української літератури та літературної критики ХIX ст. : В 3 кн.: Навч. посіб. для студ. вуз. / Упоряд. Н.Гаєвської. - К. : ВІПОЛ. - 1996-1997


Кн.3 / Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Михайло Старицький та ін. - 1997. - 813,[1] с. - Імен. покажч.: с.803-807.

Черняк Н. Він написав "Реве та стогне..." / Черняк Н. // Молодіжне перехрестя. - 2006 . - 23 листопада. - С. 4.

Черняк Н. Ігор Кропивницький, внук корифея / Черняк Н. // Кіровоградська правда. - 2006. - 1 серпня. - С. 4

Черняк Н. Учні Кропивницького / Черняк Н. // Елисаветградские ведомости. - 2004. - 6 февраля. - С. 4.

Чикаленко Е. 25-літній ювілей Марка Кропивницького / Е.Чикаленко // Спогади про Марка Кропивницького. - К.,1990. - С.124-126.

Чорна Т. Розвиток українського театру, архітектури та живопису у другій половині ХІХ ст. / Т.Чорна // Історія України. - 2001. - березень. - С. 10.

Шаров Ігор Федорович. 100 видатних імен України : Зб. біографій / Ігор Шаров. - К. : Вид. дім "Альтернативи", 1999. - 502,[1] с

Шевченко С. Бобринецька сторінка майстрів сцени : театру корифеїв - 125 / С. Шевченко , К. Корж // Народне слово. - 2007. - 18 грудня. - С. 3.

Шевченко С. Сценічна Катерина: від Балтії до Причорномор’я / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 8 березня. - С. 2.

Шудря М. Історія державотворення в іменах / М.Шудря // Українська культура. - 1999. - № 8-9. - С. 28-29.

Шуменко Л. Марко Лукич Кропивницький: бібліографічний покажчик / Л.Шуменко // Кіровоград, 1977. – С.14

Шурапов В. "Вся вулиця Мойка була запруджена людом" : Театру корифеїв - 125 / В. Шурапов // Народне слово. - 2006. - 10 жовтня. - С. 3


У статті наведені спогади театральних знаменитостей про блискучі гастрольні виступи трупи Марка Кропивницького в Петербурзі у 1886 році

Шурапов В. В Єлисаветграді на Інгулі / В. Шурапов // Ведомости. - 2004. - 17 сентября . - С. 4-5.

Шурапов В. "Наша сцена вам не до чмиги..." : театру корифеїв - 125 / В. Шурапов // Народне слово. - 2006. - 19 жовтня. - С. 3.

Шурапов В. Потрібний був громадянин : про М. Кропивницького та його трупу / В.Шурапов //Народне слово. - 2002. - 16 травня. - С. 3.

Шурапов Володимир Петрович. Про що мовчить сцена ...: цикл передач радіожурналу "Криниця" Кіровоградської державної телерадіокомпанії / Володимир Шурапов,. - Кіровоград, 2002. - 235 с

Шурапов В. Сторінки старого щоденника : театру корифеїв - 125 / В. Шурапов // Народне слово. - 2007. - 15 листопада. - С. 3.

Шурапов В. ...У реєстрації відмовити : до 160-річчя М.Л.Кропивницького / В.Шурапов // Вечірня газета. - 2000. - 2 червня. - С. 7.

Шурапов В. Феномен Марка Кропивницького : 125-річчя театру корифеїв / В. Шурапов // Кіровоградська правда. - 2007. - 9 листопада. - С. 3 ; Кіровоградська правда. - 2007. - 27 листопада. - С. 7 ; Кіровоградська правда. - 2007. - 4 грудня. - С. 6.

Ярош В. Дослідник спадщини Кропивницького: про П.І.Руліна/ В.Ярош // Кіровоградська правда. - 1992. - 17 листопада.Ярош В.П. Марко Лучик Кропивницький видатний діяч української культури

До 150-річчя від дня народження/ В.Ярош // Кіровоград, ред. відділ облю поліграф. видав. – 1990. – С.32.


Ярош В. Не тільки сюжети, позичені у Кобзаря: М.Л.Кропивницький і Т.Г.Шевченко / В.Ярош// Кіровоградська правда. - 1994. - 29 вересня.- С.3.

Ярош В. Петербургские гастроли корифеев: путешествие в столицу Марка Лукича Кропивницкого / В.Ярош // Ведомости. - 1997. - 10 января. - С.3.

Ярош В. Стежками завіяними: родовід М.Л.Кропивницького / В. Ярош // Поріг. - 1992. - №3. - С. 5-9.

Ярош В. Такі вже вони, Кропивницькі : про родину Кропивницьких/ В. Ярош // Народне слово. - 1991. - 11 вересня.

Ярош В. Як Кропивницький своє дворянство шукав / В. Ярош // Степ. - 1996. - №2-3. - С. 29-34.Ярош В. Театральна Кіровоградщина

В. Ярош // Кіровоград. – 1989. – С.30.


 
[ HOME ]
   Єлисаветградський абрис. Персони українського театру.
© ОУНБ Кропивницький- 2010       Webmaster: webmaster@library.kr.ua