[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
Повернутись
[ HOME ]
   Єлисаветградський абрис. Персони українського театру.
Спільно з Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм

Садовська-Барілотті (Тобілевич) Марія Карпівна

Бібліографічний покажчик видань
у фондах ОУНБ ім. ЧижевськогоБілоцерківець Н. Творчі експерименти Мар'яни Садовської / Н. Білоцерківець // Українська культура. - 2007. - № 10. - С. 3: фото

Биков В. Найкраща «Наталка Полтавка» українського театру / В.Биков// Народне слово.— 1996.— 27 квітня .— С.4.

Бурмістренко С. Марія Садовська-Барілотті / С.Бурмістренко // Сільські вісті.— 1966.— 27 березня.Друзь І. Марія Садовська: нариси про життя і творчість

І.Друзь.— К : Держ. муз. вид-во УРСР,1956 .— 72с.


Ковальова О. Метеорит у сузір'ї корифеїв : про Марію Карпівну Садовську-Барілотті / О.Ковальова // Жінка. - 2000. - квітень. - С. 6Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв

Упоряд., вступна ст., приміт. І.О.Волошина. - К.: Мистецтво, 1982. - 307,[2] с.: іл.


Куманський Б. Сучасники називали ії Соловейком / Б.Куманський // Народне слово. - 2005. - 21 квітня. - С. 1

Кухар Л. Український соловейко: / Л. Кухар // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2005. - ІІ квартал. - С. 37-40: портр. - Бібліографія

Луговий О. Визначне Жіноцтво України: історичні життєписи у 4 ч. Ч. 1. Жіноцтво Княжої, Державної Доби; Ч. 2. Жіноцтво Козацької України ; Ч. 3. Письменниці і Артистки; Ч. 4. Культурно-Громадські й Національні Діячки / Ол. Луговий. - Торонто: Український робітник, 1942. - 251 с.

Марія Садовська : народилася у квітні // Вісник книжкової палати. - 2003. - №3. - С. 42

Олена Петляш згадує // Український театр. — 1996. — № 1. — С.13-19.

Петляш Олена Денисівна [Дочка М.Садовської] // Митці України: Енцикл. довід.— К., 1992.—С.452.

Підлужна А. Тридцять шість миттєвостей Марії Садовської / А. Підлужна // День. - 2008. - 3 квітня. - С. 7.

Погрібний В. З обличчя Марії все ж тепло не зійшло... : надто скромно відзначила Кіровоградщина 150- річчя з дня народження корифея українського театру Марії Садовської / В. Погрібний // Кіровоградський тиждень. - 2005. - 21 квітня. - С. 1Ревуцький, Валеріян. П’ять великих акторів української сцени

Валеріян Ревуцький. - Париж: Видання Першої Укр. Друк. у Франції, 1955. - 93,[1] с.: портр. - Бібліогр.: с. 93


Рильський М. Брати Тобілевичі [І М.Садовська-Барілотті] // Народ і краса / М.Рильський.— К., 1985 .— С.200-224.

Садовська-Барілотті (Тобілевич) Марія Карпівна :[Листівка] //Діячі українського театру: комплект листівок з текстами укр. мовою / укл. П.П.Перепелиця. - К. : Мистецтво, 1982. - 18 листівок.

Садовська Марія Карпівна // Митці України: енцикл. довід.— К., 1992.— С.510.

Сандул В. Глибоко , реалістично / В.Сандул// Молодий комунар.— 1975.— 19 квітня.

Сандул В. Поборниця реалістичного театру / В.Сандул // Честь хлібороба.— 1975.— 26 квітня.

Семененко В. Виставка, зібрана з великою любов`ю / В. Семененко // Зоря. - 2009. - 4 квітня. - С. 7

Френчко Л. Знаменитости степной столицы / Френчко Л. // Ведомости. - 2005. - 8 апреля. - С. 8

Чута П. Ім’я на афіші / П.Чута // Кіровоградська правда.— 1989.— 24 квітня.

Шевченко С. Недоспіване кохання Марії : театру корифеїв - 125 / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 8 листопада. - С. 3

Шуменко Л. Талановита актриса / Л.Шуменко // Кіровоградська правда.— 1964.— 22 березня.

Шурапов, Володимир Петрович. Про що мовчить сцена ...: цикл передач радіожурналу "Криниця" Кіровогр. держ. телерадіокомпанії / Володимир Шурапов,. - Кіровоград, 2002. - С.94, 115.


 
[ HOME ]
   Єлисаветградський абрис. Персони українського театру.
© ОУНБ Кропивницький- 2010       Webmaster: webmaster@library.kr.ua